هاکی روی یخ
هاکی روی یخ،بازی کردن:خواب بیننده دوست دار موضوعاتیست که خیلی سریع خاتمه می یابد
دیگران را در حال بازی روی هاکی روی یخ دیدن:صاحب رویا شخصی تنوع طلب است


هاون
دیدن هاون:اخبار ناخوشایند و ناآرامی را به همراه می آورند
با هاون کار کردن:صاحب رویا دانسته یا نادانسته،خوشبختی یا آسایش دیگری را مختل می کند


هدیه
هدیه دادن:علامت برد است
هدیه گرفتن:به معنی ضرر است


هرم
دیدن هرم:صاحب رویا سعادت را در دوردست یافته،و یک تجلی شگفت آور را تجربه خواهد کرد


هندوستان
به هندوستان سفر کردن:به خواب بیننده یک ارث غیرمنتظره می رسد
مجسمه های هندی را دیدن:صاحب رویا خود را با علم غیب و اسرار پنهانی سرگرم می سازد


هنر
هنر:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا آرزوی رسیدن به هدفی بزرگتر را در زندگی خود دارد


هنرپیشه
هنرپیشه سینما را دیدن:ناامیدی در بدست آوردن چیزی غیرقابل دسترس،نمی گذارد که صاحب رویا متوجه شانس در نزدیکی خود باشد
خود هنرپیشه سینما بودن:نشانه رفت و آمد در بین جمعیست،که شخص از بودن در میان آنها احساس راحتی نمی کند


هواپیما
با هواپیما پرواز کردن:یک نقشه بلندپروازانه به موفقیت نائل نشده،و علاوه بر آن،موجب ضرر و زیان نیز می گردد
هواپیما را در حال سقوط کردن و سوختن،توام با دود سیاه دیدن:نشانه حادثه و مصیبت است
هواپیما را در حال سقوط کردن دیدن:علامتی مطلوب است
هواپیمای شکاری دیدن:صاحب رویا ضربه ای غیرمنتظره از سرنوشت خواهد خورد
تعدادی هواپیمای شکاری دیدن:به طور کلی نشانه ناآرامیست


هیپنوتیزم
کسی را هیپنوتیزم کردن:صاحب رویا نفوذ بسیار قوی در دیگران خواهد داشت
خود هیپنوتیزم شدن:خواب بیننده توسط یک شخص ناشناس،دچار ضرر و زیان بزرگ کاری خواهد شد
در حالت هیپنوتیزم بودن:صاحب رویا نمی داند که چه می کند


هیولا
دیدن هیولا:علامت یک آشنایی مخاطره آمیز است


یتیم
دیدن یتیم:کسی که خواب بیننده به او اعتماد مطلق داشت،بدون اطلاع،وی را ترک می کند
یتیم شدن:صاحب رویا شخصی باوفا را پیدا می کند،که در وقت نیاز می تواند همیشه روی او حساب کند


یخ
در تابستان یخ دیدن:به معنی شروع کاری بی فایده می باشد
بر روی یخ سورتمه سواری کردن:نشانه فریب در دلدادگی و امیدهای عجولانه است
بر روی یخ سر خوردن و به زمین افتادن:خبر از یک حادثه می دهد


یخچال
دیدن یخچال:صاحب رویا از رازی مطلع خواهد شد


یوزپلنگ
یوزپلنگ دیدن:به خواب بیننده در مورد اشخاص ناباب هشدار می دهد
توسط یوزپلنگ تعقیب یا مورد حمله واقع شدن:به خواب بیننده در نتیجه تهمت های خبیثانه،صدمه وارد می شود
کشتن یوزپلنگ:صاحب رویا در کاری،به نحو چشم گیری اعاده حیثیت می نماید


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ن-و


ناقص الخلقه
دیدن ناقص الخلقه:نشانه یاس و ناامیدیست
به دنیا آوردن ناقص الخلقه:یاسی که بیم پیش آمدن آن می رفت،دیگر پیش نخواهد آمد


نامزدی
نامزدی خود شخص:یک کار بی مورد به زودی خاتمه می یابد
نامزدی یک شخص ناآشنا را دیدن یا جشن گرفتن:نامزدی یا یک ازدواج،در آینده ای نزدیک در پیش است
نامزدی(در رویای افراد متاهل):باعث به وجود آمدن یک دوستی خوشایند می گردد


نامه
نامه دلدادگی:علامت اخبار نامطلوب است
نامه تسلیت:به معنی اخبار خوب است
نامه عاشقانه گرفتن:نشانه اخبار بد است
نوشتن نامه عاشقانه:صاحب رویا دلداده می باشد


نان
دیدن،خریدن یا خوردن نان:نشانه دوستان باوفاست
پختن نان:سعادت و خوشبختی می آورد
کسی را در حال خوردن نان دیدن،در حالی که خود شخص گرسنه می باشد:دوست خواب بیننده به موقعیتی دست می یابد،که خواب بیننده آن را برای خود آرزو می کرده است
نان بیات و خشک دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک مشکلات بزرگی را پشت سر بگذارد
نان تازه و نرم:خبر از ورود میهمانان ناآشنا می دهد


نانوا
دیدن نانوا:نگرانی های شخص کاهش می یابد
در نانوایی بودن:نشانه خوشبختی،رضایت و موفقیت در کار و زندگیست
زن نانوا بودن:علامت سلامتی کامل است
مغازه نانوایی:خبر از سالی سرشار از نعمت و برکت می دهد


ناودان
از ناودان بالا رفتن:خواب بیننده توسط راهی غیرمجاز یا غیرمعمولی به هدفی معین خواهد رسید
هنگام بالا رفتن از ناودان سر خوردن یا سقوط کردن:کاری غیرقانونی و غیر موسوم،با شکست مواجه می شود
بر روی ناودان به پایین سر خوردن:خواب بیننده از موضوعی جنجال آمیز،باروشی غیر معمول رهایی می یابد


نبرد
نبرد را دیدن یا در آن شرکت کردن:در رویای سربازان،نمایانگر اثرات بعدی پیشامدهای جنگ مربوط به خود شخص می باشد؛در غیر این صورت،بیشتر به معنی دشمنی های پنهانی که موجب هیجانات فراوان می شود،می باشد.تعبیر دیگر این سمبل،ایجاد درگیری شدید در خانه است


نجات دادن
کسی را نجات دادن:به خواب بیننده قول ستودن یا پاداش،به خاطر یک فعالیت قابل تقدیر را می دهد
نجات داده شدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر تهدیدکننده،مخصوصا حادثه رانندگی هشدار می دهد


نخل
دیدن نخل در هوای آزاد:نشانه برآروده شدن یک آرزوی دیرینه است
دیدن نخل خانگی:شخص از روند روبه رشد جریانی،به شدت ناراضیست


نردبان
نردبان را خوابانده یا کنار دیوار دیدن:به خواب بیننده توصیه می کند،از شانس بدست آمده،حداکثر استفاده را بکند
نردبان را حمل کردن:صاحب رویا دیگری را در یک موقعیت بحرانی یاری می کند،یا به او جهت رسیدن به یک موقعیت کمک خواهد کرد
توسط دیگران نردبان را در حال حمل شدن دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که،دیگران ممکن است شانس او را ضایع نمایند
نردبان را به پنجره تکیه دادن:صاحب رویا مقاصد پنهانی دارد
نردبان را در حالی که به پنجره تکیه داده شده دیدن:خواب بیننده را سرقت یا کلاهبرداری تهدید می کند
از نردبان بالا رفتن:عدم موفقیت در پیش است
از نردبان پایین افتادن:صاحب رویا را از پای درآمدن تهدید می کند
افتادن نردبانی که به پنجره تکیه داده شده را دیدن:خواب بیننده از یک ضرر بزرگ در امان خواهد ماند

نشان،علامت،آرم
نشان دیدن:صاحب رویا هنگام زیرورو کردن مسائل،به طور غیرمنتظره یک یادگار قدیمی را خواد یافت


نطق،سخنرانی
سخنرانی:نشانه ارضا نشدن نیاز خودنمایی شخص است
شنیدن سخنرانی:به صاحب رویا هشدار می دهد که،نباید با پرحرفی دیگران متقاعد شود


نعل
نعل دیدن:صاحب رویا به طور غیرمنتظره مجبور به انجام یک سفر می شود
نعل را پیدا کردن:خواب بیننده موفق به فرار ناسازگاری ها می شود
نعل به اسب زدن:صاحب رویا یک دوران پیری تضمین شده خواهد داشت
نعل را از سم اسب کندن:نشانه آن است که خوشبختی را به زور نمی توان بدست آورد


نفت خام
دیدن نفت خام:خبر از یک زندگی آرام در آینده نزدیک می دهد
با نفت خام کار کردن:صاحب رویا یک مانع مزاحم را از سر راه برخواهد داشت
نوشیدن نفت خام:شخص با تمامی لطفی که به کسی دارد از او متنفر می شود
نفت را با شعله بدون دود در حال سوختن دیدن:به معنی هدیه ای پرارزش،یا کمک های مالی دیگر است،که بر اثر این هدایا و کمک ها،زندگی شخص از آن به بعد در یک مسیر آرام و بدون دلواپسی قرار می گیرد
نفت را با دود زیاد در حال سوختن دیدن:آرامش و راحتی شخص در نتیجه یک رخداد خاص،مختل خواهد شد
نفت خریدن:به معنی منفعت و برد در زندگیست


نقشه جغرافیا
نقشه جغرافیایی دیدن یا بررسی کردن آن:نشانه یک سفر یا نقشه های غیرمعمول است
نقشه جغرافیایی را با جزئیات واضح دیدن:سفر یا نقشه های صاحب رویا با موانع و مشکلات فراوان رو به رو خواهد شدنقاش
نقاش:در خواب نشانگر اشتیاق و آرزوی شخص برای یک زندگی جدید دیگر است
نقاش را هنگام کار دیدن:در کل،به معنی سعادت و خوشبختی بوده و قول یک زندگی طولانی را می دهد


نمایشگاه
در یک نمایشگاه شرکت کردن:به خواب بیننده قول روابط جدیدی را که منفعت آور می باشد،می دهد
در نمایشگاه مستقر در یک مکان مقدس شرکت کردن:به معنی آزمایش و امتحان است


نور
دیدن نور:نشانه دوستان است
دیدن نور در دوردست:به معنی در پیش بودن شادیست
رقص نور:صاحب رویا بر دیگران ارجح است


نوزاد
دیدن نوزاد:در حالت کلی،علامتی مطلوب است
به دنیا آوردن نوزاد:منابع درآمد جدیدی برای صاحب رویا ایجاد می شود
نوزاد را هنگام تولد دیدن:برای مرد به معنی جدایی از همسرش می باشد؛برای فقرا نشانه ای مطلوب؛برای تجار و ثروتمندان،نشانه ای ناخوشایند و برای مسافران بازگشت به زادگاه است
نوزاد را هنگام شیر خوردن دیدن:به معنی سعادت برای مادر طفل است
نوزااد را هنگام خواب دیدن:قول یک آینده خوب را می دهد
نوزاد را هنگام بازی دیدن:نشانه شادیست
نوزاد را بیمار یا در حال افتادن دیدن یا گریه او را شنیدن:علامت تنزل معاملات تجاریست
دیدن نوزاد لاغر:اشاره به دوران ناخوشایند دارد
دیدن نوزاد چاق:باید انتظار دوران خوبی را داشت
نوزاد را در حال مرگ دیدن:به معنی یک موفقیت غیرمترقبه است
کشتن نوزاد:صاحب رویا به خود لطمه ای بزرگ وارد می سازد


نوشت افزار
دیدن نوشت افزار:خواب بیننده به یاد به اتمام رساندن یک نامه مهم خواهد افتاد
در نوشت افزار جوهر نیافتن:صاحب رویا باید تاوان فراموشکاری خود را بپردازد


نام گذاری
نام گذاردن روی نوزاد:اشاره به تغییر و تحول در زندگی دارد


نوشیدن
از لیوان یا جام نوشیدن:نشانه بهبودی یا رفاه می باشد
از قابلمه نوشیدن:علامت فقر است


نهنگ
دیدن نهنگ:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی،بیهوده ترسیده یا فکر می کند


نی
دیدن نی:به خواب بیننده در مورد دودلی و ضعف در تصمیم گیری هشدار می دهد
نی زدن:علامت یک سانحه است


نیزه
دیدن نیزه:صاحب رویا درگیر یک نزاع خواهد شد
حمل کردن نیزه یا با آن کار کردن:خواب بیننده خود دلیل یک کشمکش می باشد و یا انگیزه آن را بوجود می آورد


واکس
واکس کفش را دیدن یا استفاده کردن:به شخص قول لباس های جدید را می دهد


واگن
واگن حمل مسافر دیدن:اشاره به یک آشنایی زودگذر می دهد
دیدن واگن حمل کالا:صاحب رویا چیزی را که بسیار آرزوی داشتن آن را داشت،بدست می آورد


والدین
والدین را در خواب دیدن یا با آنها صحبت کردن:نشاط و خوشبختی می آورد
با والدین نزاع کردن:نشانه فال بد است
والدین را فوت شده دیدن:خبر از اخبار خوشایند در مورد خانواده می دهد


وان حمام
وان حمام را دیدن:نشانه خانه تکانیست،چه در خانه و چه به معنی مترادف آن در زندگی
در یک وان حمام از جنس مرمر حمام کردن:خبر از رویدادی شادی بخش پس از یک بیماری سخت می دهد
در یک وان از جنس روی حمام کردن:صاحب رویا از اوضاع فعلی خود نمی تواند خارج شود
در یک وان از جنس آهن و میناکاری شده حمام کردن:اوضاع فعلی خواب بیننده بهبود می یابد


ورزش
ورزش دیدن:خواب بیننده به پیک نیک می رود
خود ورزش کردن:صاحب رویا بدن خود را خواهد ساخت(با ورزش)


ورشکستگی
ورشکستگی:در خواب نشانگر آن است که شخص موقعیت خود را با تلاش فراوان در جامعه ارتقا خواهد داد


وزغ
دیدن وزغ:به خواب بیننده قول پول بسیار را می دهد
صدای وزغ را شنیدن:از صاحب رویا تمجید به عمل می آید
در دست گرفتن وزغ:به معنی منفعت است
کشتن وزغ:خواب بینده به خود لطمه می زند
خوردن وزغ:خبر از یک بیماری می دهد


وزنه
دیدن وزنه:اوضاع کاری خواب بیننده بسیار عالی خواهد شد


وزیر
دیدن وزیر یا با او رفت و آمد داشتن:خبر از برآورده شدن یک آرزو می دهد
وزیر بودن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست


وسایل خیاطی
وسایل خیاطی را دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که باید کار یا جریانی را که هنوز انجام نشده است،رو به راه نماید
گم کردن وسایل خیاطی،یا آن را نتوان پیدا کردن:به معنی از دست دادن درآمد می باشد

وصله کردن
چیزی را وصله کردن:به معنی فقر است


وصیت نامه
وصیت نامه:در خواب نشانگر آن است که شخص به سن بالایی خواهد رسید


وضع حمل
در یک وضع حمل خوب شرکت داشتن:نشانه شادی و خوشبختیست
پسری به دنیا آوردن:علامت خوش شانسی در معاملات است
دختری به دنیا آوردن:خبر از تجربه ای دردناک می دهد
در یک وضع حمل بد شرکت داشتن:نشانه درد و فلاکت است
خود وضع حمل کردن:اگر صاحب رویا نوزاد را ببیند،به معنی فایده و از بین رفتن ناراحتی ها و نگرانی هاست
وضع حمل دردناک یا بد خود را دیدن:به معنی بیمار شدن است
نوزاد مرده به دنیا آوردن:علامت بیچارگیست


ویرانه،خرابه
دیدن ویرانه:اشاره به رویدادی دارد،که خاطره های قدیمی را زنده می نماید.تعبیر دیگر این است که خواب بیننده یک یادگاری هدیه می گیرد
در ویرانه ای بودن:برای صاحب رویا یک ماجرای عجیب و غریب اتفاق خواهد افتاد

ویزا
ویزا گرفتن یا از آن استفاده کردن:به معنی یک حالت اضطراریست،که خواب بیننده به راحتی از آن خلاص نخواهد شد


 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ل-م


لاشه،مردار
لاشه یک اسب:نشانه دوران باشکوه و زندگی طولانیست
لاشه یک حیوان دیگر:به معنی درد و ناراحتی و موقعیت های ناپایدار است


لاغر
زن های لاغر دیدن:علامت شانس و موفقیت در دلدادگیست
مردان لاغر دیدن:نشانه چشم اندازی ناخوشایند،جهت برآورده شدن آرزوهای قدیمیست
لاغر بودن یا شدن:صاحب رویا به یک هدف که آرزویش است،می رسد
بیش از حد و غیر طبیعی لاغر بودن:خواب بیننده از هدفش فراتر رفته،و در نتیجه زیان و خسارت خواهد دید
خود را در حال لاغر شدن دیدن:نشانه نامطلوبیست.نزاع،غم و غصه،دوستان حسود از جمله تعابیر آن است
دیگران را در حال لاغر شدن دیدن:صاحب رویا در آینده به ثروت زیادی دست پیدا می کند


لاک
دیدن لاک:خواب بیننده قصد دارد چیزی را تزیین کند
چیزی را با لاک براق کردن:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی ناسپاسی می کند


لاک پشت
لاک پشت دیدن:نشانه یک محافظ یا پشتیبان می باشد
کشتن لاک پشت:صاحب رویا حمایت یک حامی را از دست می دهد
لاک پشت مرده یافتن یا خوردن:خواب بیننده یک حامی را بر اثر اوضاع خارجی از دست می دهدلانه،آشیانه
لانه خال دیدن:یک رابطه دلدادگی که خواب بیننده آرزوی آن را دارد،تحقق نمی یابد؛یا ناآرامی در خانه به وجود می آید
لانه را با تخم یا جوجه دیدن:قول تشکیل یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه،با بزرگتر شدن خانواده را می دهد
خود یک لانه را نابود کردن:صاحب رویابه دلیل اشتباه خود،خانه یا وطنش را از دست می دهد
دیدن لانه ویران شده:به معنی غم و غصه یا نگرانی مربوط به خانه است
لانه یک حیوان خطرناک را دیدن:خواب بیننده با افراد شرور و ناباب سروکار پیدا می کند


لب
لب های شکفته،سرخ رنگ یا خندان دیدن:نشانه دوستی از صمیم قلب،یا شانس در دلدادگیست
لب های رنگ پریده دیدن:یک پیمان دوستی یا تمایل به دلبستگی،به سردی می گراید
لب های به هم فشرده یا گاز گرفته دیدن:صاحب رویا از حسادت،کینه توزی،دشمنی و تنفر دیگران رنج می برد


لباس
لباس جشن خریدن:خوش شانسی میآورد
لباس جشن به تن داشتن:نشانه رضایت است
لباس طلایی بر تن داشتن:صاحب رویا به یک قول مطلوب،اما نه چندان جدی وفا خواهد کرد
لباس طلادوزی شده را دیدن:قول خوشبختی و عزت و احترام را می دهد
لباس طلادوزی شده را مالک بودن:نشانه برد و انجام معاملات پر سود است
لباس طلادوزی شده بر تن داشتن:به معنی روزهای تیره و کار سخت می باشد
لباس زیبا داشتن:صاحب رویا روابط خوبی با دیگران پیدا می کند
لباس گرانبها پوشیدن:خواب بیننده،شخص خوش شانسیست
لباس سفید بر تن داشتن:از صاحب رویا استقبال خوبی به عمل می آید
لباس آبی:شادی می آورد
لباس قرمز:خواب بیننده متکبر خواهد شد
لباس زرد:به معنی دوروییست
لباس سبز:آرزوی شخص برآورده می شود
لباس سیاه:صاحب رویا عزادار خواهد شد
لباس شستن:باید صرفه جو بود
پاره کردن لباس:خواب بیننده تمایل به خشم ناگهانی دارد
لباس کثیف بر تن داشتن:به معنی پیشرفت غیرقابل ملاحظه در کار و تجارت است
سوزاندن لباس:صاحب رویا مورد اهانت قرار گرفته، یا به او تهمت زده می شود


لحاف،پتو
لحاف:در خواب نشانگر آن است که باید حقیقتی را که انسان از آن خجالت می کشد،نهان نماید


لژ
در لژ نشستن:خواب بیننده حسادت دیگران را تحریک می کند


لعل(عقیق سرخ)
لعل:نشانگر آن است که شخص دوران خوشی را تجربه می کند


لک لک
دیدن لک لک:نشانگر باروریست؛رویای آرزو و اشتیاق

لگن خاصره
لگن خاصره را دیدن:صاحب رویا بچه های زیبایی خواهد داشت
لگن خاصره را در حال قوی تر شدن دیدن:اشاره به سلامتی دارد

لگن خاصره شکسته:نشانه غم و اندوه و از دست دادن بچه هاست

لنگ
لنگ بزرگ دیدن:نشانه سخت بیمار شدن خواب بیننده،یا یکی از اطرافیانش می باشد

لنگر
لنگر دیدن:علامت سفری ناخواسته است
لنگر را در حال انداختن دیدن:به معنی کمک و امیدواریست
خود را به لنگر نگه داشتن:روابط خواب بیننده با دیگران بهبود می یابد

لنگیدن
لنگیدن خود یا کسی را دیدن:نشانه پس زدن در معاملات است

لوبیا
لوبیا را به بوته دیدن:صاحب رویا به اهدافش نمی رسد
لوبیا را در حال تخم دادن دیدن:شمبل امیال جنسیست

لوکوموتیو
لوکوموتیو دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت.یا مسافرت فرد دیگر برای خواب بیننده مهم به شمار می آید
لوکوموتیوی که دود می کند دیدن:صاحب رویا نقشه های بیش از حد بزرگ می کشد
لوکوموتیو را با دود سفید دیدن:سفر در نظر گرفته شده به خیر خواهد گذشت
لوکوموتیو را با دود سیاه دیدن:نباید انتظار چیز مطلوبی را داشت

لوله
دیدن لوله:به معنی زندگی آرام می باشد
چندین لوله را دیدن:خواب بیننده می تواند به ثروتمند شدن خود امیدوار باشد

لیوان
لیوان بلورین و دسته دار دیدن:خواب بیننده غم بزرگی را تجربه می کند
از لیوان بلورین نوشیدن:به معنی صلح و سادمانیست
لیوان بلورین را به زمین انداختن و شکستن:خبر بدی به دست صاحب رویا خواهد رسید
لیوان خریدن:نشانه ولخرجیست
هدیه دادن لیوان:خواب بیننده نزد فردی،اعتبار و احترام خاصی خواهد یافت
صاحب یک لیوان باارزش بودن:صاحب رویا یک هدیه دریافت می کند
شکستن لیوان:نشانه جداییست
لیوان را شکسته دیدن:به معنی خوش شانسیست
لیوان خالی دیدن:صاحب رویا مهمانی ناخوانده و ناخوشایند خواهد بود
لیوان را با آب پر کردن:به معنی سلامتی کامل است
لیوان پر از آب دیدن:خواب بیننده در یک جمع مورد توجه قرار خواهد گرفت
لیوان را در حال لبریز شدن دیدن:نشانه کشمکش است
از لیوان آب نوشیدن:علامت تندرستیست


ماتم،عزا
ماتم:در خواب نشانگر ناراحتی کوتاه مدت است

مادر
مادر را مرده دیدن:به صاحب رویا در مورد لاقیدی و بی ملاحظگی هشدار می دهد
مادر را زنده دیدن:خبر از یک رویداد خوشاید می دهد
مادر را در حالی که نگران فرزندانش است،دیدن:این خطر وجود دارد که صاحب رویا به خاطر سانحه ای که در مورد کس دیگری اتفاق افتاده،آسیب ببیند
مادر را در حالی که شاد و با محبت مراقب فرزندانش است دیدن:خواب بیننده از شانس کس دیگری سود می برد
مادر را در حالی که هنوز زنده است گم کردن:صاحب رویا دچار عذاب وجدان خواهد شد


مار
مار دیدن:به صاحب رویا در مقابل دسیسه های یک شخص هشدار می دهد
به وسیله مار گزیده شدن:خواب بیننده بر اثر دسیسه های خیانت آمیز و اعمال مکارانه یک شخص،ددردسر خواهد شد


ماساژ
دیگران را در حالی که ماساژ داده می شوند،دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد،به راهی که از آن منحرف گشته،دوباره بازگردد
خود دیگران را ماساژ دادن:صاحب رویا چیزی را اصلاح خواهد کرد
خود ماساژ داده شدن:به معنی اختلالات روحی و جسمی بر اثر نوعی بی نظمی می باشد


ماسک،نقاب
ماسک دیدن:به خواب بیننده در مورد یک دوست ناباب یا یک توطئه هشدار می دهد.تعبیر دیگر این سمبل،اخطار در این مورد است که صاحب رویا باید جلوی زبان خود را گرفته و همه چیز را به همه کس نگوید
با ماسک در جشن شرکت کردن:صاحب رویا با یک انسان و احساساتش بازی می کند،یا خود آلت دست دیگران قرار می گیرد
خود یک نقاب به صورت داشتن:صاحب رویا در زندگی اش یک هنرپیشه فوق العاده است،چه در کارهای زشت و چه در کارهای خوب


ماشین تحریر دیدن
ماشین تحریر دیدن:صاحب رویا دارای عقاید قدیمیست
با ماشین تحریر نوشتن:نوید موفقیت در کارهای جدید را می دهد


مادر زن و...
مادر زن یا پدر زن،مادر شوهر یا پدر شوهر دیدن:به معنی نزاع می باشد


مانکن
مدل مانکن دیدن(در رویای مردان):صاحب رویا در جست و جوی یک ماجرای دلدادگی می گردد؛اما باید در این مورد احتیاط کند،چون ممکن است برایش گران تمام شود
مدل مانکن دیدن(در رویای زنان):خواب بیننده لباس نو و قشنگ می گیرد


ماه
ماه را دیدن:نشانه تغییر و تحول در خواب بیننده است
ماه صاف و روشن را دیدن:علامت شانس و برد متغیر است
ماه را از داخل حیاط دیدن:خواب بیننده با شخصی آشنا می شود که نسبت به او سوء نیت دارد
ماه را در حال پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:ساعت گرفته ای در پیش است
ماه را در حالی که سریع به همه طرف حرکت کرده یا سقوط می کند،دیدن:خبر از خطر بزرگی می دهد که خواب بیننده دچار آن می شود
ماه،کامل و واضح و روشن باشد:نشانه تجلیل عالی یا گرفتن نشان یا رسیدن به یک هدف مورد نظر می باشد
ماه کامل را از داخل حیاط دیدن:علامت لطمه خوردن به اعتبار شخص،یا بر باد رفتن امید و آرزوهای وی می باشد
ماه را در حال کامل شدن،واضح و صاف دیدن:قول پایان موفقیت آمیز یک شروع را می دهد
ماه را در حال کوچک شدن،واضح و صاف از داخل حیاط دیدن:خبر از عدم موفقیت در یک کار یا یک آغاز،بدون اینکه صاحب رویا ضززیببینده،می دهد
ماه را در حالی که در آب منعکس شده دیدن:اگر آب آرام و زلال باشد،قول سفری زیبا،یا موفقیت و منفعت فراوان توسط سفر فرد دیگری را می دهد.اگر آب متحرک باشد،نشانه بدبیاری و رویدادی ناگوار در سفر،یا رویداد ناگوار در ارتباط با سفر کس دیگری می باشد


ماهی
ماهی دیدن:صاحب رویا به وسیله شخص زرنگی فریب خواهد خورد
ماهیان بزرگ دیدن:نشانه پاداش عالیست
ماهیان کوچک دیدن:نشانه نارضایتیست
ماهیان قرمز دیدن:علامت برآورده شدن یک آرزوست
ماهی خوردن:برای زنان نشانه وضع حمل آسان؛و در مردان،علامت خوش شانس بودن نزد دیگران است
ماهی بزرگ گرفتن:قول معاملات ایده آل را می دهد
ماهی کوچک گرفتن:نشانه غم و اندوه است
قلاب ماهی گیری:به معنی منفعت و امیدواریست
ظرف پر از ماهی:نشانه روند خوب شغلیست
ماهی فروش:نشانه فایده کلان است
بازار ماهی:به معنی موفقیت است
حوض پرورش ماهی:علامت نگرانی و دلواپسیست
خوردن ماهی خشک شده:به معنی بیماریست
ماهی قرمز گرفتن:صاحب رویا فردی بسیار خوش شانس است
ماهی قرمز را در حال خارج شدن از تخم دیدن:خواب بیننده یک شانس بزرگ خود را از دست می دهد
ماهی گیری با قلاب را دیدن:خواب بیننده تعادل روحی خود را بازمی یابد
سایرین را در حال ماهی گیری با قلاب دیدن:نشانه فرصتی برای یک دوستی مناسب است
ماهیان بزرگ را در آب زلال گرفتن:علامت خوشبختی و موفقیت است


ماهی تابه
ماهی تابه دیدن:خواب بیننده با دوستان و آشنایان قدیمی برخورد خواهد کرد
ماهی تابه خالی دیدن:نشانه یاس و ناامیدیست
ماهی تابه را بر روی آتش در حال آماده کردن غذا دیدن:علامت منفعت است
ماهی تابه کثیف را شستن یا تمیز کردن:صاحب رویا با انجام کاری،رضایت کامل دارد

مامور
دیدن مامور:در کل،معنی خوبی ندارد
به یک مامور پول دادن:نشانه زیان است
با یک مامور نزاع کردن:علامت ناراحتی های بسیار به دلیل یک مناقشه است

ماموریت
ماموریت گرفتن:نشانه رسیدن نامه ای ناخوشایند می باشد
ماموریت دادن:صاحب رویا خود را از چشم دیگران می اندازد


مبارزه،نبرد
مبارزه را دیدن یا تجربه کردن:خبر از دشمنی ها،نفرت و حسادت می دهد
در میدان جنگ مبارزه کردن:صاحب رویا خود را از یک فاجعه نجات می دهد
میدان نبرد را دیدن:اشاره به آماده ساختن خود برای یک کار مشکل دارد
بازی نبرد را تماشا کردن:شخص در ناراحتی های دیگران شادی می کند


مبل،صندلی راحتی
مبل:در خواب نشانگر یک بیماری دراز مدت است


مترجم بودن
مترجم بودن:برای خواب بیننده مهمان خواهد آمد


مترسک
مترسک دیدن:اگر صاحب رویا کمی بیشتر دقت کند،آنقدرها هم که فکر می کنر،غیرقابل تحمل نمی باشد


مترو
مترو دیدن یا سوار آن شدن:خواب بیننده در انجام کاری،به نتیجه کاملا متفاوتی نسبت به آتچه که فکر می کرد یا آرزو داشت،خواهد رسد


متکا،بالش
متکا خریدن:صاحب رویا احساس خستگی می کند و اشتیاق به تن پروری دارد
بر روی متکا دراز کشیدن:قول کمک در وضعیت سخت را می دهد


مته
مته دیدن:علامت یک بیماری طولانیست
با مته کار کردن:نشانه کار سختیست،که فایده ای در بر ندارد
با مته سوراخی در زمین ایجاد کردن:خبر از فوت یکی از بستگان،دوستان یا اشخاص نزدیک می دهد


مجمع،جلسه
مجمع تشکیل دادن یا در آن شرکت کردن:خبر از کشمکش های ناخوشایند در جمع آشنایان می دهد


محاکمه،دادخواهی
کسی را به دادگاه کشاندن:آرزویی پس از یک مبارزه سخت و مشکلات فراوان برآورده می شود
توسط کسی به دادگاه کشیده شدن،یا از او شکایت شود:خواب بیننده به خاطر رفتار خودپسندانه خود،زیان و لطمه خواهد دید
محاکمه را بردن:چیزی بر خلاف انتطار صاحب رویا اتفاق می افتد
محاکمه را باختن:به خواب بیننده اخطار می دهد،که با مخالف یا دشمن خود آشتی کند


محراب
دیدن محراب:برای افراد مجرد،نشانه زندگی زناشویی سعادتمندانه در آینده است؛و برای متاهلان،علامت طلاق است
تزئین کردن محراب:به معنی شادی و خوشبختیست
در کنار یک محراب دعا کردن:نشانه برآورده شدن آرزوهای دیرینه است


محصول
نگهداری محصول:به معنی پاداش تلاش است
جمع کردن محصول:قول میراث می دهد
محصول خوب:نشانه برآورده شدن آرزوهایی در آینده ای نزدیک است
محصول بد:به معنی عدم موفقیت می باشد


مخروبه،ویرانه
مخروبه دیدن:قول خوب انجام شدن کاری را می دهد


مدال
مدال دیدن یا گرفتن آن:شخصی باوفا در نزدیکی خواب بیننده زندگی می کند
دادن یا گم کردن آن:نشانه از دست دادن یک یار وفادار است


مد دریا
جزر و مد دیدن:نشانه خوشبختی و شانس متغیر خواب بیننده است


مدرسه
دیدن مدرسه:شخص در شرف تکرار یک حماقت است،و باید از تجربیات خود استفاده کتد
مدیر کل مدرسه را دیدن:به خواب بیننده قول ترفیع رتبه ی بسیار سریع را می دهد
خود مدیر بودن:به معنی درآمد عالیست
با مدیر کل رابطه شغلی داشتن:صاحب رویا در یک کنفرانس بسیار مهم شرکت می کند


مراسم تدفین
مراسم تدفین خود را دیدن:به طور کلی نشانه خوبیست
مراسم تدفین افراد ناآشنا را دیدن:به معنی میراث است
مراسم تدفین یک شخصیت برجسته را دیدن:خبر از تغییر و تحولات کلی می دهد
در مراسم تدفین یک شخص ناآشنا شرکت کردن:دوستی دچار سانحه خواهد شد


مرخصی
مرخصی گرفتن:صاحب رویا در یک سرگرمی که علاقه فراوانی نیز به آن دارد،نمی تواند شرکت کند


مرد
مرد را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:چنانچه پیرمرد باشد،صاحب رویا نصیحتی باارزش دریافت می کند؛و چنانچه مردی جوان باشد،خواب بیننده ناآرام یا دچار بی قراری می شود
دختر جوانی که شوهر کرده است:آن دختر باید بسیار صبر کند نا در واقعیت چنین اتفاقی بیفتد
زنی که از دست یک مرد کتک بخورد:آن مرد شیفته و دلداده آن زن می باشد
مرد چاق:خواب بیننده همه آرزوهای یک زن را از چشمانش می خواند


مرداب
در مرداب گیر کردن:آینده شخص سرشار از نگرانی و دلواپسیست


مردگان
دیدن مردگان:در بسیاری موارد نشانه کمک یا نجاتی غیرمنتظره از یک موقعیت سخت می باشد.تعبیر دیگر آن،رسیدن خبری خوش به دست خواب بیننده و بر آورده شدن یک آرزوی قدیمی می باشد


مردم
مردم در حالی که به سوی خواب بیننده می آیند:نشانه بدگوییست
مردم را با لباس سیاه دیدن:شخص دچار یک سانحه خواهد شد


مردن
خود را مرده دیدن:نشانه سعادت و خوشبختیست


مردود شدن
مردود شدن در خواب در شرایطی که اگر خواب بیننده در واقعیت امتحانی پیش رو داشته باشد:صاحب رویا در این امتحان قبول خواهد شد
در سایر موقعیت ها مردود شدن:نشانه موفقیت است

مرغ شب،بوف
مرغ شب را دیدن:به صاحب رویا یک نصیحت عالمانه می شود،که باید از آن پیروی کند
صدای مرغ شب را شنیدن:به معنی سخت بیمار شدن،یا مرگ یکی از نزدیکان می باشد

مرگ
مرگ را به عنوان اسکلت با داس دیدن:خبر از رهایی یافتن از یک وضعیت سخت را می دهد
مرگ ظاهری را در دیگران دیدن:هشدار در این مورد که سکوت نشانه فراموشی او نمی باشد
خود دچار مرگ ظاهری شدن:دورانی ناآرام در پیش است

مزرعه
مزرعه را کاشتن:به معنی جنگ و فلاکت است
مزرعه را سرسبز دیدن:علامت درآمد خوب برای صاحب رویاست
مزرعه گندم دیدن:خواب بیننده به اوج خوشبختی خواهد رسید


مسابقه دو
مسابقه دو دیدن:صاحب رویا به یک هدف معین خواهد رسید
در مسابقه دو شرکت کردن:آینده نشان می دهد که به هر چیزی که برای آن تلاش شود،نمی توان رسید


مسافر،زائر
مسافر دیدن:صاحب رویا به سفر خواهد رفت،یا یک مهمان خارجی برای او می آید
به یک مسافر شاد و بانشاط برخورد کردن:استراحت و شادی می آورد
به یک مسافر فقیر برخورد کردن:یاس و ناامیدی می آورد؛زیرا خواب بیننده در راهی که انتخاب کرده است،دیگر پیشرفت نمی کند.با این حال این امید وجود دارد که توسط یک بیراهه به هدفش برسد


مستراح
مستراح دیدن:باید انتظار ناراحتی های متعددی را داشت
مستراح را با ضایعات انسانی دیدن:معنی خوبی دارد
مستراح ساده:صاحب رویا باید از دوستان ناباب پرهیز کند


مسخره کردن
مسخره کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا عقب نشینی را تجربه می کند


مسکن،محل سکونت
در محل سکونت خود بودن،یا آن را دیدن:خواب بیننده در منزل کسی احساس راحتی خواهد کرد
محل سکونت ناشناس دیدن،یا در آن بودن:روزهای ناخوشایندی به استقبال صاحب رویا می آیند
اجاره کردن محل سکونت:نشانه بهبود اوضاع صاحب رویاست

مسلسل
مسلسل را دیدن یا صدای آن را شنیدن:در جمع دوستان و آشنایان،کسی دچار عذاب وجدان است
خود با یک مسلسل شلیک کردن:صاحب رویا می خواهد خود را از یک فشار درونی یا عذاب وجدان رهایی بخشد

مشعل
مشعل دیدن:خواب بیننده از رازی مطلع می شود
مسعل حمل کردن:صاحب رویا مورد علاقه دیگران است
روشن دیدن مشعل:شخص مساله ای مبهم را روشن می سازد
خاموش کردن مشعل:بر هم خوردن یک رابطه ناخوشایند را در پی دارد
مشعل های خاموش دیدن:نشانه امیدهای غیرقابل دسترسی و آرزوهای غیرقابل تحقق است
رقص سرخپوستی با مشعل دیدن:خواب بیننده در خارج از کشور خود،شانس بسیاری خواهد داشت
مشعل های روشن را در روز دیدن:صاحب رویا پیزی را بدست می آورد،که تاکنون از آن صرف نظر کرده بود
مشعل های روشن را در حال سقوط از آسمان دیدن:خبرهای ناگواری به شخص می رسد

مضیقه،تنگدستی
مضیقه:در خواب نشانه غلبه صاحب رویا بر تمام دشمنانش است.او با وجود تمامی موانع به هدف زندگی اش نزدیکتر خواهد شد


معجزه
معجزه دیدن:صاحب رویا از رفتار یکی از دوستانش بسیار تعجب می کند


معده
کار معده را مختل کردن:صاحب رویا نباید در امری بیش از حد یاوه گویی کند
بیماری معده:به معنی ضعف موقعیت،خود شخص یا زیان مالی می باشد


مغازه
مغازه داشتن:نشانه رنج و زحمت است
از کنار یک مغازه پر از جنس گذشتن:صاحب رویا یک فرصت خوب را از دست می دهد
داخل یک مغازه پر از جنس بودن:خبر از سود مادی می دهد
از یک مغازه پر از جنس خارج شدن:به شخص خسارت مالی خواهد رسید
مالک یک مغازه خالی بودن:به معنی غصه و نگرانیست
داخل یک مغازه خالی شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
از یک مغازه خالی بیرون آمدن:نشانه صرف نظر از کاری بدون آینده است
از کنار یک مغازه خالی گذشتن:خواب بیننده از کنار یک ضرر یا ناراحتی به خوبی رد می شود


مقتول
به قتل رسیدن:به معنی زندگی طولانیست


مکان مقدس،مسجد
مسجد دیدن:به معنی آرامش است
داخل یک مسجد شدن:خبر از خیر و برکت می دهد

مگس
دیدن مگس:صاحب رویا غصه دار خواهد شد و به او توهین می شود
اگر مگس در دهان شخص برود:با فردی جسور سروکار پیدا می کند
مگس را بر روی مگس کش چسبیده دیدن:نوید موفقیت فراوان،بدون تلاش زیاد را می دهد
مگس را کشتن:صاحب رویا رقیبش را نابود می کند


ملخ
ملخ را زنده گرفتن:نشانه گرفتن انتقام از یک انسان ضعیف و بدون دفاع است
کشتن ملخ:خواب بیننده باعث ضرر دیگری خواهد شد


منبر
منبر دیدن:صاحب رویا در دیگران اعمال نفوذ خواهد کرد


محل جواهرات
محل جواهرات را دیدن یا در آنجا بودن:نشانه یک جشن خانوادگیست


مو
رنگ کردن مو:خواب بیننده برای چیزی تلاش می کند که از دست رفته است
شستن مو:نشانه ناآرامیست
موی دیگران را چیدن:صاحب رویا به قیمت شخصی دیگر،منفعت خواهد برد
موها را بافتن:خواب بیننده رابطه ای گسسته را دوباره برقرار می کند
موهای خود شخص چیده شود:به معنی غصه و ناراحتیست
شانه کردن مو:خبر از یک سفر شبانه می دهد
موی در حال ریختن:نشانه مراسم تدفین است
موی خوب آراسته شده:قول یک دوستی مطلوب را می دهد
موهای ژولیده:نشانه یک درگیری خانوادگیست
موها را در حال از دست دادن رنگ دیدن:به معنی از دست دادن کل دارایی و ضرر فراوان است
موی سیاه داشتن:به معنی سلامتیست
موی قرمز داشتن:صاحب رویا خود را نزد دیگران محبوب می سازد
موی خاکستری رنگ داشتن:نشانه نگرانیست
موی کوتاه،سیاه و تابدار داشتن:خواب بیننده به استقبال دوران های نابسامان می رود
موها را در حال شستن در دست دیدن:علامتی بد است
مو در دهان داشتن:خبر از یک رخداد وحشتناک می دهد
مرد بدون مو دیدن:نشانه اعتبار،افتخار و ثروت است
زن بدون مو دیدن:علامت حقارت و پستیست
فر مو دیدن:نشانه موفقیت در دلدادگیست
مرد را با موهای زنانه دیدن:علامت خیانت در دلدادگیست
پیدا کردن مو در سوپ:نشانه نزاع است
موی بلند و سفید دیدن:به معنی خوشبختی و سعادت است
دیدن مو بر روی سینه:علامت شانس است
دیدن مو بر روی شکم:نشانه سلامتیست
سوزاندن مو:صاحب رویا باید در کاری احتیاط کند
موهای یک شخص مرده را دیدن:به معنی عزت و احترام است
از دست دادن مو:شخص در پیری نیز احساس جوانی می کند
موی بلوند یا زرد:نشانه شادی و خوشبختی در زندگیست
شانه سر،کش مو دیدن:نشانه شادی در کار،و شانس و خوشبختیست
پماد مو:خواب بیننده به عزت و افتخار می رسد

موتورسیکلت
دیدن موتورسیکلت:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که تنها خاطره آن باقی خواهد ماند
خود موتور سیکلت را راندن:خبر از یک گردش مهیج می دهد،که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت


مورچه
دیدن مورچه:کار آهسته،شکیبایی زیاد و دیدی باز،منافع فراوان را به دنبال دارد
مورچه ها را بر بدن خود دیدن:نشانه خوشبختی و موفقیت زیاد است
له کردن مورچه ها یا لانه مورچه را از بین بردن:علامت فلاکت و دلواپسیست
به وسیله مورچه گاز گرفته شدن:شروع یک تکامل جدید شغلیست.این تکامل پیشرفت های بزرگ مالی را در بردارد


موزه
در موزه بودن:خواب بیننده داخل جمع انسان ها یا محیط زندگی خواهد شد؛چیزی که برای او بسیار پرارزش و پرمنفعت خواهد بود
در موزه وسایل خود را دیدن:صاحب رویا از جمع انسان ها و محیط جدا خواهد شد.این سمبل در کل اشاره به ضرر و زیان دارد


موسیقی
موسیقی خوشایند شنیدن:به طور کلی قول خوش مشربی و شادی را می دهد
موسیقی ناخوشایند شنیدن:به معنی آشنایی های نامطلوب یا اختلاف در جمع دوستان و آشنایان می دهد
خود موسیقی زیبا نواختن:به معنی خوش اقبالی و سعادت در خانه است
خود موسیقی ناخوشایند نواختن:خبر از دعوا و کشمکش در محیط خانه می دهد


موش
موش را آزادانه در حال دویدن دیدن:نشانه دردسر و خشم است
صدای موش را شنیدن:به خواب بیننده در مورد یک خطر هشدار می دهد
موش گرفتن:صاحب رویا در یک حادثه شانس می آورد
موش را در تله گرفتار دیدن:صاحب رویا کاری دردسر ساز انجام می دهد
موش های سفید دیدن:خواب بیننده بیهوده برای چیزی نگران است
موش کور دیدن:خواب بیننده به وسیله دیگران دست کم گرفته می شود
موش کور را کشتن:صاحب رویا مرتکب یا قربانی یک اشتباه می شود


موعظه
موعظه شنیدن:خواب بیننده حتی در ساعات دشوار نیز نباید به افکار تیره وابسته شود،زیرا هرگز نمی توان دانست که هر چیز به چه دردی می خورد
صندلی موعضه دیدن:صاحب رویا دارای نقطه نظر والاییست

مومیایی
مومیایی دیدن:یک داستان قدیمی که تصور می رفت مدت زیادیست فراموش شده،دوباره مطرح می شود


مه
مه را در مقابل خود دیدن:صاحب رویا در انجام کاری با مشکلات غیرمترقبه مواجه خواهد شد،که می تواند به کمک ملاحظه کاری خود برآن مشکلات پیروز شود
در مه نتوان اطراف را شناسایی کرد:ماموریتی به خواب بیننده محول می شود،که او باید برای انجام آن،از احساس و عقل سلیم خود استفاده کند


مهاجرت
مهاجرت کردن:نشانگر تغییراتیست که در پیش می باشد


مهر
دیدن مهر:به وسیله حقیقتی بدون عیب و نقص،صاحب رویا باید خود را به دست حقایق تغییرناپذیر بسپارد
چیزی را لاک و مهر کردن:خواب بیننده کاری را به خیر و خوشی به پایان می رساند
لاک و مهر یا مهر و موم دیدن:خواب بیننده بر اثر ماموریت های محوله یا سفارشات،کار فراوانی برای انجام پیدا می کند


مهمانخانه،هتل
مهمانخانه:نشانگر جشنی شادی بخش یا سفری بزرگ است


مهمان،دیدار
مهمان داشتن:خواب بیننده با دادگاه سروکار پیدا می کند.تعبیر دیگر این سمبل آمدن یک مهمان خارجیست
به دیدار رفتن:خبر از یک جشن خانوادگی می دهد
به عنوان مهمان به طور نامطلوبی پذیرفته شدن:نشانه دردسر در بین دوستان و آشنایان است
خود مهمان بودن:نشانه مخارج زیادیست که در پیش است


میخ
دیدن میخ:نشانه دشمنیست که باید او را جدی گرفت
کوبیدن میخ:به خواب بیننده در نتیجه رفتار رقیبش لطمه ای جدی وارد می شود
قصد کوبیدن میخ را داشتن اما آن را کج کوبیدن:خواب بیننده نقشه های یک دشمن را خنثی خواهد کرد
میخ تابوت:نشانه شانس است


میخچه
میخچه پا داشتن:خواب بیننده از یک راز رنج می برد
میخچه پای کسی را لگد کردن:صاحب رویا به اشتباه مورد اذیت و آزار قرار می گیرد


میراث
به میراث رسیدن:صاحب رویا به طور ناگهانی پول زیادی را از دست داده و بدین وسیله به فلاکت و بدبختی دچار می شود
از گرفتن ارث امتناع کردن:نشانه تغییر و تحول خوب موقعیت شخص است


میکروفون
دیدن میکروفون:صاحب رویا بهتر است جریانی را که تاکنون پنهان نگه داشته عنوان کند
با میکروفون صحبت کردن:خواب بیننده این فرصت را خواهد داشت تا موضوعی را که به صورت راز در خود نگه داشته افشا کند


میمون
میمون دیدن:صاحب رویا توسط چاپلوسان احاطه شده،و به آنان بی مورد اعتنا می کند
میمون را در حال بالا رفتن از درخت دیدن:نشانه چشم انداز بسیار مطلوب در مسائل دلدادگیست


میوه
دیدن میوه بر روی درخت:قول آسایش و رفاه را می دهد
دیدن میوه در فروشگاه یا محل فروش میوه:کاسبی پررونق می شود
دیدن میوه در سبد،دیس یا چیزی مشابه آن:برای خواب بیننده مهمان می آید
میوه تعارف کردن:خواب بیننده نظر کسی را به خود جلب می کند
میوه تعارف کرده را برداشتن:به خواب بیننده در مورد وسوسه یا گمراهی هشدار می دهد
میوه خوردن:به معنی تیز هوشی و ذکاوت است
میوه شیرین و خوشمزه خوردن:نشانه موفقیت و پیشرفت در انجام یک نقشه است
میوه چیدن:علامت سود و منفعت است
میوه تلخ خوردن:صاحب رویا در یک برنامه ای از پیش طراحی شده،دچار مشکل خواهد شد
قصد تکاندن میوه از درخت را داشتن اما میوه ای به پایین نیفتد:به خواب بیننده هشدار می دهد که سعی نکند همه چیز را با زور بدست بیاورد
میوه را از درخت تکاندن:صاحب رویا باید در کار با انرژی و حرارت بیشتری پیش برود
میوه را از زمین جمع کردن:برای یک کار کوچک به صاحب رویا پاداش خیلی خوبی داده خواهد شد
میوه را کنسرو کردن:خواب بیننده به دلیل ولخرجی غیرضروری پشتیبانی می شود
کنسرو میوه دیدن:به هنگام تنگدستی،صاحب رویا تتمه حساب پس انداز را در اختیار دارد
خود میوه را پختن یا آماده کردن:به خواب بیننده در شغل جدیدش قول منفعت می دهد
میوه کال دییدن یا خوردن:نشانه بیماریست
میوه گندیده دیدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که به خاطر کاری،خود را مورد استهزا و تمسخر قرار ندهد
چیدن میوه:منفعت فراوان دربر دارد
میوه های مختلف دیدن:پایان خوش یک کشمکش را نوید می دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ک-گکادو،هدیه
کادو گرفتن:نشانه سرمایه گذاری خوب است
کادو دادن:خواب بیننده دچار بی اعتباری خواهد شد


کارت پستال
کارت پستال نوشتن یا فرستادن:خواب بیننده مجبور به متقبل شدن مسئولیتی نامطلوب می باشد
کارت پستال گرفتن:صاحب رویا به یک امید واهی دل می بندد


کارخانه
دیدن کارخانه:به معنی معاملات پرمنفعت است
مالک کارخانه بودن:صاحب رویا پول فراوانی را بدون استفاده خرج خواهد کرد
در کارخانه کار کردن:خبر از رضایت در شغل را می دهد
دودکش کارخانه:نشانه نیاز شدید جنسیست


کاغذ
کاغذ بریدن:به معنی جدایی می باشد
کاغذ را به صورت بند یا رل دیدن:در آینده نزدیک،نوشته ای مهم،یک نقش اساسی بازی می کند
بر روی کاغذ نوشتن یا نقاشی کردن:صاحب رویا کاری انجام می دهد که باطنا او را به خود مشغول خواهد ساخت


کاکتوس
آب دادن کاکتوس:به معنی محبت کردن به دوستانیست،که ارزش آن را ندارند
داشتن کاکتوس در کنار پنجره:خواب بیننده شخصی خرده گیر می باشد
کاکتوس بزرگ در باغچه داشتن:درباره صاحب رویا حرف های بسیار بدی زده می شود


کالسکه
کالسکه دیدن یا سوار آن بودن:به معنی عزت و ثروت است
از کالسکه پیاده شدن:نشانه از دست دادن مال و ثروت است


کامیون
دیدن کامیون:خواب بیننده صاحب کالا خواهد شد


کبوتر
صدای کبوتر را شنیدن:به صاحب رویا پند خوبی داده می شود،که باید حتما از آن پیروی کند.تعبیر دیگر این سمبل اتحاد دو یار عاشق می باشد


کتاب
دیدن یا خواندن کتاب:شخص یک آشنایی باارزش و دائمی انجام می دهد
کتاب نوشتن:نشانه نارضایتی در زندگی شغلیست
کتاب را جدی خواندن:علامت احترام و داناییست
کتاب خریدن:صاحب رویا به خود و دیگران بهره می رساند


کچلی
کچلی داشتن:به معنی ثروت است
کچلی را در کودکان دیدن:نشانه سلامتیست


کراوات
کراوات هدیه گرفتن:خواب بیننده دوستی وفادار می یابد
کراوات جدید بستن:صاحب رویا قصد دارد با ظاهر خود بر کسی اثر گذارد.اما این شخص تنها به باطن انسان ها ارزش می دهد
کراوات قدیمی و پاره بر گردن داشتن:خواب بیننده با مشکلات بزرگتری رو به رو می شود،که زندگی روزمره و را تحت تاثیر قرار می دهد


کرست
کرست بر تن داشتن:به معنی تلاش های بیهوده است
کرست را از تن درآوردن:به معنی رهایی از رنج و ناراحتیست


کرکس،لاشخور
کرکس دیدن:خواب بیننده به یک بیماری سخت دچار می شود
کرکس را در حال پرواز دیدن:حق کسی پایمال می شود
کرکس را شکار کردن:به معنی غلبه بر دشمن است


کرم
کرم دیدن:کسی خواسته یا ناخواسته خواب بیننده را خواهد آزرد


کره زمین
دیدن کره زمین:خبر از ازدواجی سعادتمندانه در آینده نزدیک می دهد؛چنانچه شخص متاهل باشد،شفری روحبخش در انتظار اوست
در فضای درخشان و زیبا غوطه ور بودن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب سلامتی اش باشد


کسوف
کسوف:در خواب نشانگر رویدادهای نامطلوبی در آینده است،که ممکن است خسارت های فراوانی به بار بیاورد


کشف
کشف کردن:خواب بیننده از مطالب جدید زیادی اطلاع پیدا خواهد کرد.تعبیر دیگر این سمبلبر آن است که شخص بیش از حد به تقدیر تکیه کرده،و بر روی کار با هدف حساب نمی کند


کشیدن
کشیدن دندان:خبراز خرج و نگرانی زیاد می دهد
کشیدن اتومبیل یا گاری:خبر از کاری پر زحمت می دهد،که پاداش کمی به آن داده می شود


کفش
کفش دیدن:صاحب رویا در آینده نزدیک دوندگی بسیار خواهد داشت
کفش های جدید و راحت به پا کردن و راه رفتن:قول یک حرکت موفقیت آمیز را می دهد
کفش های مندرس به پا کردن و راه رفتن:نشانه یک اقدام ناموفق است
کفش خیلی تنگ به پا کردن:اشاره به یک اقدام پر زحمت یا سخت دارد
کفش گم شده را پیدا کردن:صاحب رویا اقدام به آشنایی با کسی خواهد کرد
کفش گم شده سالم و بدون نقص باشد:از یک آشنایی دوستی یا شراکت خوبی به وجود می آید
اگر کفش گم شده کهنه و مندرس باشد:خواب بیننده لذت کمی از یک آشنایی خواهد برد
کفش خریدن:به صاحب رویا وعده هایی داده می شود


کلاغ
کلاغ دیدن:خواب بیننده از طرف دزدان یا اختلاس تهدید می شود
چندین کلاغ دیدن:خبر از یک حادثه می دهد
به وسیله کلاغ های در حال پرواز احاطه شدن،یا کلاغ ها را در حالی که روی سر کسی می نشیند،دیدن:نشانه خطر مرگ است
کلاغ ها را ترساندن:اگر صاحب رویا چشمانش را باز نگه دارد،می تواند از یک خطر به موقع،جلوگیری کند
فریاد کلاغ را شنیدن:خبر از اخبار ناخوشایند می دهد


کلاه گیس
کلاه گیس دیدن:به خواب بیننده اخطار می دهد که نباید فریب دیگران را بخورد
خود کلاه گیس بر سر داشتن:صاحب رویا دچار احساس حقارت می شود


کلبه
کلبه دیدن:به معنی صبر داشتن به هنگام مشکلات است
ضمن گردش،به کلبه ای رفتن:صاحب رویا دنبال حامی و پشتیبان است
در کلبه زندگی کردن:به معنی کار سخت است


کلنگ
دیدن کلنگ:به معنی سانحه است
با کلنگ کار کردن:نشانه پیشرفت خوب در کار است


کلید
دیدن کلید:به معنی یک راز است
گم کردن کلید:خواب بیننده از مساله ای که علاقه فراوانی به دانستن آن دارد،اطلاع خواهد یافت
کلید جاگذاشته یا گم ده را پیدا کردن:احتیاط!نقشه ها یا مقاصد بر اثر بی عرضگی و خامی از دست نرود
کلید جاگذشته یا گم شده را نتوان پیدا کردن:نشانه به شکست منتهی شدن مقاصد پنهانیست


کمربند
کمربند قدیمی دیدن:نشانه تلاش بی ثمر است
کمربند طلایی دیدن:قول موفقیت می دهد
کمربند صدمه خوردن دیدن:خبر از دردسر و مصیبت می دهد
پیدا کردن کمربند:خواب بیننده اعتماد کسی را به خود جلب خواهد کرد
کمربند به کمر داشتن:خبر از یک رابطه در آینده نزدیک می دهد
گم کردن کمربند:نشانه سهل انگاری در یک برنامه از پیش طراحی شده است


کوپن
دیدن کوپن:صاحب رویا خیلی سریع به پول خواهد رسید


کوزه
کوزه دیدن:نشانه اشک است
کوزه خالی را حمل کردن:صاحب رویا توسط دوستش ترک می شود
کوزه پر را حمل کردن:خواب بیننده شادی فراوانی را تجربه می کند
شکستن کوزه:نشانه درگیری در زندگی زناشویی می باشد


کوه آتشفشان
دیدن کوه آتشفشان:خواب بیننده در کاری با رفتارش باعث ایجاد جنجال می شود


کیف پول
گم کردن کیف پول:یک راز پنهانی شخص برملا می شود
پیدا کردن کیف پول:شخص خود را پشت راز دیگری پنهان می کند
پیدا کرن کیف با پول:خواب بیننده میل دارد بدون تلاش،به پول برسد.چیزی که غیرممکن است
کیف پول را دزدیدن:به صاحب رویا در مورد یکی از اطرافیانش،که نسبت به او سوءنیت دارد هشدار می دهد


گاو صندوق
گاو صندوق را خالی دیدن:خبر از زیان و عدم موفقیت شغلی می دهد
گاو صندوق را پر دیدن:نشانه موفقیت فراوان است


گاو
دیدن گاو ماده:علامت سعادت و شانس فراوان است
دوشیدن گاو ماده:خواب بیننده،بدون سختی زیاد پول فراوانی بدست می آورد
توسط گاو ماده تعقیب شدن:به صاحب رویا در مورد دشمنی که در مواقع حماقت،بسیار خطرناک می شود هشدار می دهد
دیدن گاو ماده مرده:شخص در کار و تجارت ضرر فراوان می کند
طویله گاو را دیدن:به معنی شفا یافتن از یک بیماری مهلک می باشد


گدایی کردن
گدایی کردن را دیدن:صاحب رویا چیزی را جبران خواهد کرد
خود گدایی کردن:صاحب رویا از چیزی انتقام خواهد گرفت


گربه
دیدن گربه:در هر ارتباطی که باشد علامتی ناخوشایند است.در وهله اول،دورویی دوستان و آشنایان؛و دوم یاس و ناامیدی در زندگی زناشویی و دلبستگی عاطفیست
توسط گربه خراشیده یا گاز گرفته شدن:خواب بیننده دشمنان خطرناکی دارد
اگر گربه خود را به شخص بمالد:صاحب رویا بر اثر چاپلوسی فریب داده می شود،تا از او سوءاستفاده شود
گربه را با بچه هایش دیدن:به معنی ناراحتی و دلخوریست
صدای گربه یا فریاد آن را شنیدن:صاحب رویا داخل غیبت و یاوه گویی می شود


گرگ
دیدن گرگ:خواب بیننده نباید یکی از آشنایانش را در ردیف دشمنان خود قرار دهد،زیرا او دشمن بی رحمیست
مورد حمله گرگ واقع شدن:یک فرد آشنا،برای صاحب رویا در انجام کاری مشکل ایجاد می کند


گریه کردن
گریه کردن:در خواب نشانگر خنده در هنگام بیداریست


گل و لای
دیدن گل یا در آن افتادن:به معنی ثروت است
دیدن گل و لای:به صاحب رویا در مورد رفتار بی نزاکت هشدار می دهد
در گل و لای راه رفتن:خواب بیننده شهرت و اعتبارش را به خاطر رفتاری بی ادبانه از دست می دهد


گلوله
دیدن گلوله:نشانگر این است کهخواب بیننده از خطری رهایی خواهد یافت


گیوتین
دیدن گیوتین:صاحب رویا حکم نابودی خود را توسط دادگاه خواهد شنید؛اما اوضاع به سرعت بهبود می یابد
خود را زیر گیوتین دیدن:خواب بیننده منتظر یک تصمیم است،اما مطمئن نیست این تصمیم به نفع اوست یا به ضررش
در مراسم اعدام با گیوتین شرکت داشتن:خواب بیننده شاهد یک حادثه خواهد بود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ف-ق
فاضلاب
فاضلاب کثیف و چرب:معنی ناخوشایندی دارد.رویاهای آب کدر تعبیر خوبی ندارد
فاضلاب تمیز و زلال:معنی بهتری دارد


فانوس
فانوس را در حال روشن کردن،خاموش کردن و شکستن دیدن:تعبیر آن مانند چراغ می باشد.رجوع کنید به چراغ
حمل کردن فانوس:اگر فانوس روشن و واضح باشد،صاحب رویا رد یک راز را خواهد یافت؛و چنانچه نور فانوس غیر واضح و سوسو زنان باشد،خواب بیننده در کاری اشتباه خواهد کرد


فرشته،پری
دیدن فرشته:در هر ارتباطی که باشد،نشانه اش مطلوب محسوب میشود
با فرشته صحبت کردن:خبر از نامزدی یا ازدواج در آینده نه چندان دور می دهد
خود را به عنوان فرشته دیدن:صاحب رویا عشق و دوستی بدست می آورد
توسط فرشتگان احاطه شدن:خواب بیننده به یک آرامش مطلوب روحی دست می یابد


فرش،قالی
فرش دیدن:به معنی نگرانی و دلواپسی یا ناراحتی در زندگی زناشویی می باشد
تکاندن یا تمیز کردن فرش:خبر از یک مهمان مزاحم می دهد


فروشگاه
فروشگاه را دیدن یا در آن بودن:پذیرش یک تصمیم برای خواب بیننده بسیار دشوار خواهد بود


فشار ادرار
ادرار کردن:خواب بیننده شخص موفقی خواهد بود


فقیر
فقیر بودن:به معنی تجربه کردن فریب هاست
فقیر و در عین حال نیکوکار و متدین بودن:نشانه خوشبختی و وجدانی آسوده است


فنجان
فنجان را دیدن یا از آن نوشیدن:خبر از دیدار با یک دوست می دهد
شکستن فنجان:دیدار یک دوست قدیمی،منافع بی شماری در بر خواهد داشت


فندک
فندک:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده از دست ماجرایی راحت خواهد شد


فواره
دیدن فواره:به معنی سرگرمی های گران قیمت است
به وسیله یک فواره خیس شدن:یک سرگرمی با یک سازگاری نامطلوب،خاتمه خواهد یافت


فوتبال
فوتبال بازی کردن:صاحب رویا در کار خود اهمال می کند
به بازی فوتبال نگاه کردن:نشانه شرکت خواب بیننده در یک مراسم ورزشی خواهد بود


فیلسوف
فیلسوف:صاحب رویا باید از اندیشه بیهوده صرف نظر کند


فیلم
دیدن فیلم:خبر از بی حوصلگی می دهد
خود در یک فیلم بازی کردن:خواب بیننده با شخصی برجسته آشنا خواهد شد،که در آینده بسیار مدیون او می شود
فیلم ساختن:صاحب رویا بسیار عالی پیشرفت می کند


قاب عکس
دیدن قاب عکس:خواب بیننده احساس محدودیت می کند
قاب خالی دیدن:صاحب رویا درمی یابد که هر شانس و خوشبختی،حدی و هر دردی پایانی دارد


قارچ
قارچ:خواب بیننده نباید اجازه دهد تا بر اثر فریب و اغوا مسموم شود


قاضی،دادرس
قاضی دیدن یا با او صحبت کردن:خواب بیننده باید در اعمال و رفتاری که از این پس انجام می دهد،دقت کند.زیرا که به دقت تحت نظر است
با قاضی کار رسمی داشتن:انجام یک عمل خوب یا بد،پاداشی را که استحقاق دارد خواهد یافت
خود به عنوان قاضی شاغل بودن:صاحب رویا از دوراهی ای که بر سر راهش قرار گرفته،راه اشتباه را برمی گزیند


قایق
قایق دیدن:خبر از یک تو تحول می دهد
با قایق سفر کردن:چنانچه هوا صاف باشد،خواب بیننده باید منتظر یک پیشامد مطلوب باشد؛و اگر هوا صاف نباشد،انتظار یک رویداد نامطلوب را داشته باشد


قبرستان
دیدن قبرستان:علامت از دست دادن شخصی مورد علاقه می باشد
گل به قبرستان بردن:نشانه یک مورد مرگ در بین آشنایان است
دیدن قبرستان سربازان:خبر از جنگ می دهد


قدرت
قدرت داشتن:خواب بیننده باید سعی کند از فاصله زمانی موجود،سود برده،و استعدادهای ذاتی خود را بیازماید،تا بدین وسیله به اشتباهات خود پی ببرد


قرص
دیدن قرص:خواب بیننده مرتکب اشتباهی شده است،که باید آن را اصلاح کند
خوردن قرص:صاحب رویا باید عواقب اشتباهی را که مرتکب شده بپذیرد


قرض
قرض گرفتن یا داشتن:به خواب بیننده در مورد دوستان ناباب هشدار می دهد


قرمز
قرمز به عنوان رنگ:سمبل آتش،برافروختگی و گرما می باشد
شعله قرمز:به معنی چیزی بسیار ایده آل است
چشم های قرمز:خبر از شادی می دهد
اشخاص مو قرمز را دیدن یا با آنها رفت و آمد داشتن:خواب بیننده فردی را که حسن نیت دارد،حقه باز می پندارد،زیرا او فردی استثناییست.تعبیر دیگر آن،هشدار در مورد ایجاد علاقه بیش از حد،یا خشم ناگهانی در خود یا در دیگری می باشد


قصاب
قصاب را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:هشدار در مقابل بی رحمی و بی توجهی خود شخص است،زیرا تمایل به از بین بردن در او وجود دارد
قصاب را هنگام کار دیدن:صاحب رویا با افراد سنگدل سروکار پیدا می کند؛و بر اثر آن جدایی یا از خود بیگانگی ایجاد می شود


قصر،کاخ
دیدن کاخ:به صاحب رویا قول یک ارتقای فوق العاده داده می شود
در یک قصر زندگی کردن:خواب بیننده به خاطر غرور و تکبر فراوان،به زمین خواهد خورد
در یک قصر ناآشنا،به عنوان مهمان رفت و آمد داشتن:قول یک حامی و پشتیبان بانفوذ را می دهد


قطار
دیدن قطار:نشانه خداحافظیست
به سمت قطار دویدن:اشاره به خبرهای تازه بسیاری دارد
با وجود تلاش بسیار دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا در نظر دارد به چیزی غیرممکن برسد
با قطار سفر کردن:به معنی پیشرفت سریع و مطلوب می باشد
از قطار پیاده شدن:خواب بیننده به هدف خود خواهد رسید
قطار را در حال خارج شدن از تونل دیدن:خواب بیننده از رازی پنهانی درباره خود آگاه می شود
در سانحه قطار حضور داشتن:خبرهای بدی از یک دوست که در دوردست زندگی می کند به صاحب رویا خواهد رسید


قطب نما
دیدن قطب نما:خواب بیننده در یک موضوع مهم به دنبال راه درست گشته و آن را خواهد یافت
گم کردن قطب نما:صاحب رویا دچار شرم زدگی خواهد شد
خواندن قطب نما:به معنی در پیش بودن یک سفر است


قطع اندام
قطع اندام(در رویای زنان):تعبیر آن در زنان،جدایی از اشخاص یا موضوعات مورد علاقه شان می باشد


قطعه موسیقی
شنیدن قطعه موسیقی:خبر از ارتقا مقام و موفقیت در زندگی می دهد


قفس
دیدن قفس:ازادی خواب بیننده از او گرفته می شود
قفس را خالی دیدن:نشان دهنده ازدواج،و اینکه شخص زندگی خود را به طور مستقل
می سازد

قفل و کلیدساز
دیدن قفل و کلیدساز:نشانه کمک غیرمنتظره است


قلب
دیدن قلب:به خواب بیننده از صمیم قلب عشق ورزیده می شود
تکه تکه کردن قلب:نشانه جدایی از یکی از نزدیکان است
قلب را در حال خونریزی دیدن:به معنی توهین است
خوردن قلب:صاحب رویا می تواند از علاقه متقابل یک شخص نسبت به خودش مطمئن باشد
قلبی بیمار یا زخمی داشتن:خبر از دلواپسی و نگرانی در فامیل می دهد
قلب نداشتن یا از دست دادن:مزیت برای دشمنان شخص است
طپش قلب داشتن:خواب بیننده نسبت به کسی احساس علاقه می کند
ناراحتی قلبی داشتن:نشانه زجر و ناآرامی درونیست
سنگدل بودن:غم و غصه و نیازمندی می آورد


قلم
با قلم نوشتن:نشانه خبر خوب در آینده نزدیک است


قندیل
قندیل را از سقف های آویزان دیدن:نشانه عمیق تر شدن یک دلباختگیست


قهوه خانه و کافه
در کافه یا قهوه خانه نشستن:خواب بیننده مجبور می شود وقتش را به بطالت سپری کند


قیچی
دیدن قیچی:نشانه جداییست که مسبب آن یک زن می باشد
قیچی کردن:خواب بیننده رابطه عاطفی خود را با دوستش قطع خواهد کرد


قیر
دیدن قیر:کسی که خواب بیننده برای آسایش او بسیار ارزش قائل می باشد،به خواب بیننده تهمت می زند
خود را با قیر کثیف کردن یا کثیف شدن:کسی به موفقیت و منفعت صاحب رویا حسادت خواهد کرد و یا خبر از یک رابطه ناخوشایند می دهد
دیگران را با قیر کثیف شده دیدن:دیگران از دسترنج خواب بیننده استفاده خواهند کرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٧ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ع-غ


عاج فیل
عاج فیل دیدن:خواب بیننده به شغلی مانند خبر نگاری روی می آورد،و قلمی شیوا خواهد داشت
شی ای را از جنس عاج فیل دیدن:صاحب رویا در جامعه به خوبی پذیرفته می شود
شی ای را از جنس عاج فیل هدیه گرفتن:خواب بیننده به کسی با احساسات دوستانه فکر می کند


عاشق شدن
عاشق بودن یا شدن:نشانه یاس و ناامیدیست
کسی عاشق صاحب رویا شود:خواب بیننده توسط دیگران منافعی به دست می آورد


عالم برزخ
عالم برزخ:در خواب نشانگر مصیبت و بدبختیست


عبادت
عبادت در مسجد یا کلیسا یا هر نوع مکان مقدس دیگر:صاحب رویا پست خوبی را به دست خواهد آورد


عدد
عدد دیدن:عدد در خواب نشانگر شانس است.اگر در بسیاری موارد ار آن پیروی شود،منجر به شانس خواهد شد.همچنین می تواند برای بازی از درجه اهمیت خاصی برخوردار باشد


عرق(بدن)
عرق بدن :در خواب نشانگر شفا یافتن بیماران است


عروس
عروس دیدن:نشانه شادی و سعادت است
خود را به عنوان عروس دیدن:خواب بیننده وضع شخصی اش را بهبود می بخشد


عروسک
عروسک دیدن:به طور کلی بدین معنیست که صاحب رویا نباید با احساسات دیگران بازی کند.تعبیر دیگر این سمبل در رویای زنان،بزرگتر شدن خانواده،و در رویای مردان،هشداریست برای دست کشیدن از عادات زشت و ناپسند
عروسک خیمه شب بازی:در خواب نشانگر وفاداری از جانب زیردستان می باشد


عروق،شریان ها
عروق:در خواب نشانگر گرفتگی قلب است


عریان،برهنه
عریان راه رفتن:خواب بیننده نیازمند کمک مالی خواهد شد
کودکان عریان دیدن:قول یک خوشبختی تمام عیار را می دهد
فردی زیبا از جنس مخالف را عریان دیدن:نشانه ارضای یک آرزوی شورانگیز پنهانی می باشد
فردی زشت از جنس مخالف را عریان دیدن:به دلیل یک ماجرای دلدادگی،شخص باید انتظار ننگ و رسوایی و مورد استهزاء قرار گرفتن را داشته باشد
با دیدن شخص عریان به طور ناگهانی ترسیدن:در زندگی هم به معنی شوک نامطلوب و بسیار ناخوشایند می باشد


عسل
عسل را با شانه دیدن:نشانه خوش شانس بودن در امور شغلیست


عشق
عشق:در خواب نشانگر تنها بودن صاحب رویاست.


عضو تناسلی
عضو تناسلی:خواب بیننده از چیزی در لذت خواهد بود


عطر
عطر هدیه گرفتن یا بوییدن آن:کسی چیزی را از شخص پنهان می کند
عطر هدیه دادن:تلاش جهت جلب کردن توجه کسی نسبت به خود،موفق خواهد بود


عطسه کردن
عطسه کردن:در خواب نشانگر پیشگویی با قول موفقیت می باشد


عقاب
عقاب را زنده دیدن:نشانه سود و فایده است


عقرب
عقرب دیدن:خبر از دشمنی پنهانی می دهد
توسط عقرب گزیده شدن:به خواب بیننده توسط دشمنی پنهانی لطمه سختی وارد خواهد شد


عقل
عقل خود را از دست دادن:صاحب رویا نباید بیش از حد فکر کند


عقیق،یشم
سنگ بزرگ تراشیده شده دیدن:نشانه خوش شانس بودن در مسائل مادیست
سنگ سیاه کوچک:گرفتاری های بسیاری در انتظار صاحب رویاشت


عکس،تصویر
عکس خود را دیدن:خوش شانسی می آورد
عکس بچه ها،زنان یا آشنایان را دیدن:نشانه خبرهای تازه است
عکس والدین فوت شده یا دوستان را دیدن:به معنی رهایی از یک موقعیت عذاب آور،کمک یا حمایت می باشد
عکس کسانی را دیدن که از طرف آنها به صاحب رویا لطمه ای وارد شده یا می شود:خواب بیننده بیش از حد ترسو و نامطمئن است
عکس های بسیار دیدن:نوید دهنده عزت و احترام و تجلیل از صاحب رویاست


علفزار
علفزاری سرسبز دیدن:نشانه شادی و سرور است
علفزار خشکی را دیدن:خواب بیننده در آینده حوصله اش بسیار سر خواهد رفت


عمل جراحی
در یک عمل جراحی شرکت کردن:اشاره به روابط غمناک،یا یک ضربه سخت سرنوشت دارد
خود تحت عمل جراحی قرار گرفتن:قول کمک دیگران جهت رهایی از گرفتاری مالی را می دهد


عمو،دایی
عمو یا دایی دیدن:خبر از کشمکش در خانواده می دهد


عمه،خاله،زن عمو،زن دایی
دیدن عمه و ..:نشانه یک هدیه است


عنکبوت
دیدن عنکبوت:خوشبختی و دارایی شخص در معرض خطر جدی قرار دارد


عیسی مسیح (ع)
نزد عیسی مسیح(ع) بودن:نشانه کمک و پایان همه نیازهاست
حضرت عیسی مسیح(ع) را بر صلیب دیدن:صاحب رویا از رنج و درد رهایی خواهد یافت


عینک
عینک را دیدن یا به چشم گذاشتن:صاحب رویا وارد یک دوره بدبیاری خواهدشد


غار
غار کندن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده یا جمع دوستان می دهد
در غار بودن:نشانه یک تغییر و تحول بزرگ است
در غار زندگی کردن:برای مسافران،نشانه تحول در شانس و خوشبختیست
در غار مردن:افسردگی می آورد
از غار تاریک بیرون آمدن و به نور رسیدن:خواب بیننده پس از یک فقر طولانی،دوباره وضع مالی بهتری پیدا خواهد کرد
دیدن یا داخل غار شدن:از طرف دوستان ناباب برای صاحب رویا دامی گسترده می شود


غذا خوردن
بسیار با عجله غذا خوردن:خواب بیننده به خاطر بی توجهی و نداشتن حس همدردی با دیگران،خود را از چشم می اندازد
غذای مختصر خوردن:صاحب رویا به خاطر چیزی احساس پشیمانی می کند
میل به غذا خوردن داشتن،اما چیزی نیافتن:در زندگی خواب بیننده تغییر و تحولاتی صورت می گیرد


غرق شدن کشتی،کشتی شکسته
در کشتی در حال غرق شدن بودن:خواب بیننده دچار یک موقعیت خطرناک خواهد شد
با کشتی در امواج غرق شدن:صاحب رویا به خاطر اشتباهاتش،از هم پاشیدگی سختی را تجربه می کند
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده،نجات یافتن:شخص مال و ثروتش را از دست می دهد
به عنوان بازمانده یک کشتی غرق شده در آب خفه شدن:به واسطه کمک های بی دریغ دیگران،خواب بیننده از نیازمندی و فقر شدید نجات پیدا می کند
بازمانده یک کشتی غرق شده را نجات دادن:صاحب رویا از یک سانحه،به طرز معجزه آسایی نجات پیدا می کند
دیدن کشتی در مه:به معنی خطری تهدیدکننده است


غروب،عصر
غروب:در خواب نشانگر کاهش قدرت روحی و جسمانیست


غصه
غصه داشتن:شخص گم شده در آینده نزدیک پیدا می شود


غله
دیدن غله:چنانچه غله به میزان زیاد دیده شود،نشانه فراوانی نعمت است.اگر مقدار غله کم باشد،علامت فقر و نقصان است
درو کردن غله:از پایان یافتن نگرانی ها خبر می دهد
با تاجر غلات سرو کار داشتن:خواب بیننده کارهای محوله را به نحو عالی انجام می دهد
دیدن مزرعه گندم:نشانه منفعت و موفقیت است


غنچه
غنچه دیدن:صاحب رویا شادی و شانس را در عشق و زندگی تجربه می کند


غواص
دیدن غواص:خواب بیننده در برابر یک تصمیم دشوار قرار داده می شود
غواص بودن:قول سودهای کلان را می دهد،که بر اثر یک تصمیم جسورانه بدست می آید


غول،هیولا
دیدن غول:خواب بیننده موفقیت بزرگی را کسب خواهد کرد
مورد تهدید یا تعقیب یک غول واقع شدن:نشانه موفق بودن یک اقدام جسورانه است
با هیولا دوست بودن،یا او پشتیبان شخص باشد:قول یک موفقیت برون مرزی را می دهد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ط-ظطاسی سر
طاسی سر داشتن:صاحب رویا در جمع اشخاص دانشمند،بسیار موفق خواهد بود
طاسی سر را در دیگری دیدن:خواب بیننده با فردی جدی آشنا می شود


طبل،دهل
طبل دیدن:نشانه اخبار جدید است


طلا
دیدن یا مالک بودن طلا:نشانه پیشرفت خوب در معاملات تجاریست
طلا پیدا کردن:خواب بیننده کسی را پیدا می کند که واقعا به او علاقه مند است
گم کردن یا خرج کردن طلا:به معنی ضرر و زیان است
خود را با طلا آراستن:به معنی هدایت سطحی زندگیست
لباس طلایی به تن داشتن:صاحب رویا قولی مساعد،اما نه چندان جدی دریافت می کند
تمیز کردن یا شستن طلا:خواب بیننده با کار و تلاش ارتقاء مقام پیدا خواهد کرد


طناب،ریسمان
طناب:در خواب نشانگر بدقول شدن صاحب رویاست


طوطی
طوطی دیدن یا حرف زدن آن را شنیدن:کسی رازی را بر ملا می سازد،که فکر می کرد از آن راز به خوبی مراقبت می کند


ظالم،ستمگر
ظالم:در خواب نشانگر بدگویی درباره خواب بیننده است


ظرف
ظروف خانه جدید دیدن:نشانه بزرگتر شدن خانواده است
ظروف خانه را کثیف دیدن:خواب بیننده دچار نگرانی در امور خانه می شود
ظروف خانه را شستن:به معنی تفاهم در عشق و دوستیست
ظروف خانه را شکستن:به معنی شانس و خوشبختیست
ظروف چینی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا با اشخاص،بی فکرانه رفتار می کند،و بدین وسیله،خیلی چیزها را به راحتی از بین می برد

ظهر
ظهر:در خواب سمبل روز زندگیست.صبح مطابق جوانی،ظهر بلوغ،بعدازظهر به معنی به استقبال نیستی رفتن،و شب نزدیک شدن به پایان زندگیست
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ص-ضصابون
دیدن صابون:به صاحب رویا اخطار می کند،بیشتر مواظب آبروی خود باشد
استفاده کردن از صابون:خواب بیننده بی جهت مورد شک و تردید قرار می گیرد


صخره
صخره مرتفع دیدن:به معنی برنامه ای از پیش طراحی شده بسیار عالی می باشد.تعبیر دیگر این سمبل آن است که شخص پس از کار بسیار به موفقیت می رسد
تصمیم به بالا رفتن از صخره را گرفتن و نتوانستن:به معنی بازگشت ناگهانی به وضع بد و نامساعد می باشد
از بین بردن یک صخره:نشانه به تعویق افتادن یک کار می باشد
از صخره سقوط کردن:خبر از یک حادثه ناگهانی می دهد


صدف
دیدن صدف:اشاره به آگاهی از ماجرایی می کند،که مدت زیادی از آن می گذرد
صدف را یافتن و باز کردن:یک راز کاملا پنهانی شخص برملا یا لو داده می شود


صلیب
صلیب را در راه دیدن:نشانه خبری مطلوب است
صلیب را روی برج دیدن:خواب بیننده افکار والایی دارد


صندلی
صندلی دیدن:قول آرامش و استراحت می دهد
روی صندلی نشستن:خبر از دورانی پر زحمت و سرشار از تلاش و کوش می دهد

 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

س-ش


ساحل
در ساحل دریاچه یا رودخانه بودن:خبر از ساعات خوشی می دهد که زودگذر هستند،اما شخص تمایل به طولانی بودن آن ساعات دارد


ساختمان
ساختمان را در حال ساخت دیدن:خواب بیننده به اعنبار زیادی دست می یابد
ساختمان تازه بنا شده را دیدن:نشانه منبع درآمد جدید است
آسمان خراش دیدن:صاحب رویا پول زیادی به دست خواهد آورد
ساختمان اداری دیدن:نشانه دردسر و زیان مالیست
ساختمان را در حال فروریختن دیدن:نشانه تقسیم یک نقشه بین گروهی می باشد


ساعت
ساعت دیدن:خبر از نزدیک شدن زمانی که،تعیین کننده یک تصمیم مهم است می دهد
صدای ساعت را شنیدن:صاحب رویا در مقابل یک تصمیم مهم در زندگی اش قرار می گیرد
ساعت از کارافتاده و خراب دیدن:به معنی پایان غیرمنتظره یک وضعیت،یا یک آشنایی نزدیک می باشد
ساعت مچی به دست داشتن:خواب بیننده باید از وقت خود حداکثر استفاده راببرد
ساعت مچی را به کسی هدیه دادن:نشانه خوشبختی فردیست
ساعت مچی را در دست دیگری دیدن:موفقیت های بزرگی در پیش است


ساق پا
ساق پای بیمار داشتن:نشانه ضرر و زیان مالی می باشد
ساق پای سالم داشتن:خبر از شادی و خوشحالی می دهد


سایه
سایه اشیاء را دیدن:صاحب رویا توسط خطرهای تخیلی دچار ترس و وحشت می شود
در هوای گرم به زیر سایه خنک رفتن یا آنجا بودن:نشانه واقعه ای دردناک و ناراحت کننده است
مجبور به ماندن در زیر سایه بودن،در حالی که صاحب رویا قصد دارد زیر نور بایستد:
به معنی غم و غصه می باشد

ستارگان
دیدن ستارگان روشن:خبر از یک پیغام خوب می دهد
دیدن ستارگان تاریک:خبر از پیشامدهای اسرارآمیزی می دهد


ستاره سینما
دیدن ستاره معروف سینما یا تئاتر:خواب بیننده با بی احتیاطی بسیار در کارها عمل می کند


ستون
ستون چهار گوش دیدن:خواب بیننده یک زندگی نمونه را هدایت می کند


سرباز
سرباز را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:در رویای زنان به معنی ارتباطی زودگذر است؛و در آقایان خبر از روزهای ناآرام می دهد
سربازان را در حال تمرین دیدن:نشانه دردسر با اشخاص رده بالای شغلی می باشد
سربازان را در حال جنگ دیدن:علامت یک کشمکش سخت و درگیری با دیگران است


سرخ پوست
دیدن سرخ پوست:خواب بیننده از طرف اشخاص توطئه گر تهدید می شود


سرطان
سرطان داشتن:دشمنان خطرناک سعی می کنند موجودیت خواب بیننده را از بین ببرند


سرنگ
دیدن سرنگ:خبر از رویداد غیرمترقبه و ناراحت کننده می دهد
توسط سرنگ تزریق نمودن:کاری خیرخواهانه،پاداش بدی خواهد داشت
توسط سرنگ به خواب بیننده تزریق شود:شخص در انجام کاری ناموفق خواهد بود


سفر
به سفر رفتن:نشانه دوستی های متغیر است
سفر با ماشین یا هواپیما یا قطار:خواب بیننده از چنگ فاجعه ای تهدیدکننده نجات می یابد
خود را در غربت دیدن:صاحب رویا سعی دارد از مسئولیتی خطیر شانه خالی کند


سقوط کردن،افتادن
از بلندی سقوط کردن:به معنی صدمه خوردن به احترام و دارایی شخص می باشد
به داخل چاله افتادن:صاحب رویا به بدنامی دچار می شود
از روی چیزی سقوط کردن:خواب بیننده در مورد یک موضوع اطلاعاتی به دست می آورد
شخص بلغزد ولی زمین نخورد:صاحب رویا از حادثه ای در امان خواهد ماند
لغزیدن و به زمین خوردن:نشانه خطر است
لغزیدن دیگران را دیدن:خواب بیننده موفق می شود دشمنانش را بشناسد

سکته
خود سکته کردن:خبر از یک شوک می دهد،که خواب بیننده بلافاصله پس از آن،سلامتی خود را بازخواهد یافت
سکته کسی را دیدن:صاحب رویا ناخواسته باعث ترسیدن کسی می شود


سکه
سکه پول دیدن:به خواب بیننده در مورد یک خرج،یا نقشه ای برنامه ریزی شده و یا هر کار دیگری هشدار می دهد
سکه گرفتن:به معنی ضرر و زیان مالیست
سکه خرج کردن:نشانه سپاسگزاری دیگران یا سود غیرمنتظره در یک کار می باشد
سکه های خارجی یا ناآشنا دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیرمنتظره پول یا چیزهایی با ارزش دیگر خواهد یافت؛یا پول خارجی و یا چیزهای باارزش دیگر،از این پس برای شخص نقش مهمی ایفا خواهد کرد
سکه های قدیمی یا خارجی را جمع کردن:به معنی سرگرمی با چیزهای عجیب و غریب،یا رویداد غیر عادیست


سگ
سگ سیاه دیدن:به خواب بیننده توسط دوستش خیانت می شود
سگ سفید دیدن:صاحب رویا یک آشنایی دلپذیر انجام می دهد
سگ هار دیدن:به معنی ترس بی دلیل از چیزی می باشد
سگ گازگیر دیدن:نشانه یک اتهام است
سگ آرام و قابل اطمینان دیدن:برای خواب بیننده تله گذاشته اند
سگ مرده دیدن:صاحب رویا در جمع افرادیست،که مقاصد خصمانه ای نسبت به او دارند
با سگ بازی کردن:شخص دچار دلتنگی و ضرر خواهد شد
سگ را در حال شکار دیدن:نشانه نامرتب بودن شخص است
مورد حمله سگ واقع شدن:به خواب بیننده هشدار می دهد که محتاط باشد
سگ را به کسی حمله ور کردن:دشمنی می آورد
صدای پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا هشدار می دهد که هوشیار باشد
دیدن چندین سگ در حالی که با هم می جنگند:نشانه کشمکش خانوادگی به خاطر میراث می باشد
سگ شخص را گاز بگیرد:به معنی بیماریست
دیدن سگ در حال زوزه کشیدن:علامت خطر است
دیدن لانه سگ:خواب بیننده به داشتن سگ تمایل پیدا می کند


سنگ قیمتی،جواهر
دیدن سنگ قیمتی:خواب بیننده وسوسه خواهد شد
خریدن سنگ قیمتی:نشانه ضرر است
هدیه گرفتن سنگ قیمتی:نشانه زیاد شدن داراییست
مالک سنگ قیمتی بودن:صاحب رویا به افتخار بزرگی نائل می شود
حمل کردن سنگ قیمتی:خواب بیننده متکبر خواهد شد
پیدا کردن سنگ قیمتی:صاحب رویا گرفتار فقر می شود
گم کردن سنگ قیمتی:علامت رسواییست
فروختن سنگ قیمتی:خبر از بهبود وضع مالی می دهد


سوت
شنیدن سوت:به معنی دیدار مجدد یک دوست است،که بسیار باعث خوشحالی خواب بیننده می شود


سوختن
اگر هنگام سوختن دود دیده شود:معنی خوبی دارد
اگر هنگام سوختن شعله روشن دیده شود:نشانه شادی بسیار است


سوزن
دیدن سوزن:شخص باید انتظار دشمنی توسط دیگران را داشته باشد
با سوزن کار کردن:خواب بیننده برای خود،به دلیل رفتارش،دشمن تراشی می کند
فرورفتن سوزن به تن خواب بیننده:نشانه از دست دادن یک دوست می باشد


سیخ کباب
دیدن سیخ کباب:در خواب نشانگر از بین رفتن یک دوستی می باشد


سیرک
سیرک دیدن:نشانگر جست و جو به دنبال راهی غیرعادیست


سیگار کشیدن
خود سیگار کشیدن:خواب بیننده دچار ناآرامی و نارضایتی با خود یا دنیا می شود
سیگار کشیدن در جایی که ممنوع است:صاحب رویا قصد دارد کاری غیرممکن را ممکن سازد،ولی به شدت لطمه خواهد خورد
در حالی که شخص خود سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:خواب بیننده به اتفاق خوشی که آرزویش را داشت،نائل نمی شود
در حالی که شخص خود غیر سیگاریست،دیگران را در حال سیگار کشیدن دیدن:نشانه ایجاد دردسر توسط دیگران است
دخانیات تعارف کردن:شخص قصد دارد کسی را به طرف خود جلب کند،اما خجالتش تاکنون مانع این کار بوده است
به خواب بیننده دخانیات تعارف شود:صاحب رویا در دام کسی گرفتار خواهد شد


سیل
دیدن سیل:خبر از یک مهمانی مخل آسایش،یا رفت و آمد با یک شخص مزاحم می دهد
هنگام سیل آب را در حال جاری شدن به داخل اتاق دیدن:چنانچه آب زلال باشد،به معنی دیدار با مهمانی برجسته و یا سود کلان می باشد.و اگر آب تیره باشد،نشانه درگیری و مشاجره است


شاخ حیوانات
شاخ حیوانات را دیدن:نشانه بدشانسی و بدبیاری در زندگی زناشوییست


شادی کردن
شادی کردن:در خواب نشانگر ناآرامی و بیماریست


شانه کردن مو
موهای یک کودک را شانه کردن:خواب بیننده از قضاوت خوب دیگران خوشحال می شود
موهای بلند را شانه کردن:علامت یک دوستی جدید است


شاه کلید
شاه کلید دیدن:به خواب بیننده دستبرد زده می شود
شاه کلید یافتن:صاحب رویا مانع یک دزدی می شود


شخم زدن زمین
شخم زدن زمین را دیدن:به خواب بیننده پیشنهادی با قول موفقیت آمیز بودن آن داده می شود
خود زمین را شخم زدن:به صاحب رویا قول موفقیتی مطلوب را می دهد،که البته باید با عرق ریختن به دست آید


شرشر کردن آب
شرشر کردن آب،صدای شرشر آب دریا را شنیدن:تقدیر کسی را دوردست خواهد برد


شعر
شعر:نشانگر آن است که خواب بیننده خبر منفی دریافت می کند


شکستگی پا
شکستگب پا را در دیگران دیدن:صاحب رویا در یک مسابقه،مانند امتحان یا مسابقه ورزشی،موفقیت به دست می آورد


شلوغی
دیدن ازدحام مردم:به معنی منفعت است


شمشیر
دیدن شمشیر :به معنی دشمنیست
شمشیر را در دست داشتن:نشانه احترام و افتخار است
شمشیر بر کمر داشتن:به خواب بیننده توصیه می کند مراقب خشونت دیگری باشد
با شمشیر به کسی ضربه زدن:صاحب رویا دچار تنگدستی شدیدی خواهد شد
با شمشیر زخمی شدن:به معنی خطر مرگ است
توسط شمشیر تهدید شدن یا ضربت خوردن:نشانه غلبه بر یک دشمن است
شمشیر زنگ زده دیدن:علامت حتک حرمت است


شمع
شمع خریدن:به معنی رخدادی خوشحال کننده است
شمع روشن دیدن:قول یک زندگی طولانی را می دهد
شمع را در حال سوختن یا خاموش بودن دیدن:خبر از یک مورد مرگ در خانواده می دهد
شمع در حال سوختن را در مکانی مقدس دیدن:صاحب رویا از انجام کاری که منجر به لطمه خوردن به کسی شده است،به شدت پشیمان است
کشیدن،درست کردن یا در حال سوختن،شمع را دیدن:خواب بیننده در یک مراسم جشن و سرور شرکت خواهد کرد


شن،ماسه
دیدن شن:خبر از روابط نامطمئن می دهد
روی شن یا ماسه دراز کشیدن:به معنی در معرض خطر قرار داشتن زندگی خواب بیننده است
طوفان شن:خبر از فروپاشی چیزهایی می دهد،که صاحب رویا تاکنون به دست آورده است
ساعت شنی دیدن:نشانه مرد یا جدایی اجتناب ناپذیر یکی از نزدیکان صاحب رویا می باشد


شیر دادن
در حیوانات شیر دادن(با پستان)را دیدن:نشانه رشد و ترقی خواب بیننده است


شیطان
دیدن شیطان:صاحب رویا تشویق به انجام عملی احساسی می شود،که در صورت فکر کردن آگاهانه،دست به انجام آن نمی زند
توسط شیطان مورد تهدید یا حمله واقع شدن:خواب بیننده به دلیل عملی که با شوق کامل انجام داده،دچار درگیری های ناخوشایندی خواهد شد
 

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ر-ز


راه آهن
دیدن راه آهن:به معنی خداحافظیست
با قطار سفر کردن:خواب بیننده به سرعت و خیلی عالی پیشرفت می کند
از قطار پیاده شدن:صاحب رویا به هدفش خواهد رسید
قطاری را در حال خروج از یک تونل دیدن:شخص از یک راز در مورد خودش آگاه می شود
در یک حادثه راه آهن حضور داشتن:خواب بیننده از دوستی که در دوردست ساکن است،اخبار ناخوشایندی دریافت می کند
کارمند راه آهن بودن:خواب بیننده با رئیش خود درگیر می شود،یا دچار مشکلاتی از این قبیل خواهد شد
با وجود عجله دیر به قطار رسیدن:صاحب رویا شانسی را از دست خواهد داد


رژه
دیدن رژه:به خواب بیننده در مورد انضباط فردی هشدار می دهد
در رژه شرکت کردن:تقدیر شخص رو به سختی تربیت کرده،و بدین ترتیب او را صاحب موفقیت و اعتبار خواهد کرد

رژ لب
رژ لب:نشانه کشمکش یا اختلاف با یک زن است


رستوران
دیدن رستوران:خبر از دیداری دوباره با آشنایان می دهد
در یک رستوران رفت و آمد کردن:نشانه ناآرامی در خانه صاحب رویاست

روحانی
روحانی دیدن:خبر از یک زندگی طولانی می دهد
دیدن چندین روحانی:همه چیز برملا خواهد شد
روحانی یک مکان مقدس را دیدن:درستکاری و وظیفه شناسی،مسیر زندگی را تعیین می کند


رودخانه
رودخانه را با آب زلال و جریان آرام دیدن:به معنی نیت پاک خواب بیننده است
رودخانه را با آب تیره و جریان ناآرام دیدن:شخص مقاصد بدی بر علیه کسی دارد
جریان آب رودخانه را با صدای بلند شنیدن:به صاحب رویا توهین خواهد شد
رودخانه را در حال طغیان دیدن:موانعی در اتخاذ و انجام یک تصمیم می آورد
در رودخانه افتادن:به معنی سانحه است
در رودخانه شنا کردن:خواب بیننده بر حریفی خطرناک غلبه می کند


رونویسی کردن،کپی کردن
رونویسی کردن:در خواب نشانگر رسوایی،غم و غصه و وحشت است


رهبر
رهبر:در خواب،نشانگر یک توطئه،وارث و ثروت،که البته بی ثبات است،می باشد


ریسیدن(تار)
با چرخ نخ ریسی،ریسیدن:نشانه ازدواج است


ریش
دیدن یا داشتن ریش:خواب بیننده از سلامتی کامل برخوردار است؛و هر چه ریش پرپشت تر باشد این سلامتی کامل تر است
ریش را در حال بلند شدن دیدن:شخص روابط مناسب و مطلوبی با دیگران ایجاد می کند
ریش را زدن:به معنی زیان فراوان است
ریش را از دست دادن:نشانه ضرر و زیان است
دیدن ریش قرمز:صاحب رویا مراقب دوستان ناباب خواهد بود
دیدن ریش در چهره یک زن:نشانه احتیاط است


زائر
دیدن زائر:به خواب بیننده در مورد اینکه خوشبختی های دنیوی از بین رفتنیست،هشدار می دهد
خود زائر بودن:به معنی تنهایی،با میل یا به زور می باشد


زاغ،کلاغ
کلاغ دیدن:به معنی سرقت است
گرفتن کلاغ:خواب بیننده با مهارت در مقابل دشمنان از خود دفاع می کند
چندین کلاغ را با هم دیدن:توسط زنی به صاحب رویا تهمت زده می شود
کشتن کلاغ:خبر از برطرف شدن یک سوءتفاهم می دهد


زالو
زالو:در خواب برای بیماران نشانه بهبودی،و برای آنهایی که سالم اند نشانه بیماریست


زانو
زانو سالم داشتن:نشانه داشتن شانس در معاملات تجاریست


زایمان
زایمان آسان خود را دیدن:خواب بیننده خوشحال به هدف مورد نظرش خواهد رسید
زایمان مشکل دیدن:چیزی که خواب بیننده فکر می کرد از دست رفته،عاقبت خوبی پیدا می کند
در زایمان آسان فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه موفقیت در جمع دوستان یا آشنایانیست،که خواب بیننده شخصا از آنها استفاده برده است
در زایمان مشکل فردی ناشناس شرکت کردن:نشانه پیش نیامدن موفقیت هاست


زباله
زباله دیدن:به معنی منفعت است
چیزی را در زباله جست و جو کردن،ولی آن را نیافتن:صاحی رویا موقعیت خود را به خاطر کاری بی احتیاطانه،به مخاطره خواهد انداخت
در زباله پول یافتن:به خواب بیننده هشدار می دهد،از کیف پولش در مقابل دزدان محافظت کند
داخل زباله رفتن:به معنی نفرت و انزجار است
کسی را میان زباله دیدن:صاحب رویا برای شخصی به طور ناخواسته،دردسر درست می کند


زراعت کردن
زراعت کردن:در خواب نشانگر پاداش برای کارهای سخت،پیشرفت در شغل یا کارهای شخصی می باشد


زغال
دیدن زغال:برای شخص شانس می آورد
خود را با آن گرم کردن:نشانه یک فاجعه است
زغال سرخ دیدن:خبر از واقعه ای غیرمنتظره و بسیار خوشحال کننده می دهد


زگیل
زگیل دیدن:خواب بیننده به نقطه ضعفی در زندگی دوستش پی خواهد برد
خود زگیل داشتن:شخصی به نقطه ضعف صاحب رویا پی برده،و آن را به او گوشزد خواهد کرد


زلزله
دیدن زلزله:به خواب بیننده هشدار می دهد،در زندگی باثبات باشد
زلزله را به چشم دیدن:اشاره به تغییر قریب الوقوع در روابط زندگی خواب بیننده دارد
بر اثر زلزله خسارت دیدن:خواب بیننده به دلیل پیشرفت و توسعه کلی در کشور دچار ضرر و زیان می شود


زمستان
خود را در زمستان دیدن:صاحب رویا نباید در آینده دست به کارهای مهم بزند؛زیرا دوره ای که جهت تحقق بخشیدن به برنامه ریزی ها یا مقاصد مختلف گذاشته شده،کاملا نامناسب می باشد


زمین،خاک
زمین(خاک)سپاه را دیدن:خبر از غم و اندوه می دهد
زمین(خاک)زرد،یا زمینی که خورشید بر آن می تابد،دیدن:خبر از یاران باوفا،و سعادت و خوشبختی می دهد
بر روی زمین نشستن و احساس سرما کردن:خواب بیننده باید مراقب سلامتی اش باشد
بر روی زمین دراز کشیدن و حمام آفتاب گرفتن:به صاحب رویا در یک گردش دسته جمعی خوش خواهد گذشت


زن
دیدن زن:خبر از اختلافات جزئی می دهد
زنی زیبا دیدن:صاحب رویا دلباخته است
زنی را باردار دیدن:به معنی اخبار جدید شادی بخش می باشد
زنی را با موهای بلند دیدن:قول سعادت،شانس و افتخار را می دهد
زنی را با موهای قرمز رنگ دیدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
زنی را با موهای سیاه یا قهوه ای دیدن:به معنی بیماریست
زنی را با موهای بافته دیدن:قول یک سرگرمی لذت بخش را می دهد
زنی را در آغوش گرفتن:به معنی نزاع و مشاجره است
از زنی دلربایی کردن:صاحب رویا توسط چاپلوسان فریب خواهد خورد
نزد زنی محبوب بودن:خواب بیننده درگیر یک مشاجره خواهد بود
زنی جوان و عریان دیدن:نشانه آرزوهای بیهوده است
چنانچه زنی تبدیل به مرد یا مردی تبدیل به زن شود:نشانه احترام و تکریم است
زنی را در حال پایین آمدن از جایی دیدن:قول آسایش و خوشبختی را می دهد
زنی پیر را دیدن:نشانه بازگشت خاطرات،و دادن صورتی خیالی به خاطرات دوران مادری می باشد
زنی پیر را بوسیدن:به معنی مشاجره و درگیری در ازدواج است
زنی را در حال دعا کردن دیدن:به معنی فرارسیدن دوران مطلوب و ایده آل است
زنی را با آرایش دیدن:نشانه دوروییست
زنی را با بچه دیدن:به معنی نگرانیست
زنی را با بچه در جمع دیدن:نشانه نارضایتی و بدگوییست
زنی را با کفش های زیبا دیدن:به معنی خوش گذرانیست
زنی را با کلاه خواب دیدن:نشانه تنبلیست
زن های زیادی را دیدن:صاحب رویا یک مهمانی خواهد داد


زنبور عسل
زنبورعسل دیدن:نشانه فایده و منفعت است
زنبورعسل را بر روی شکوفه های قرمز رنگ دیدن:نشانه شروع یک دوره خوشبختیست،که در آن،خواب بیننده به تمام آرزوهایش خواهد رسید
توسط زنبورعسل نیش زده شدن:آشنایی صاحب رویا با کسی،خاطره خوبی را برای او به جا می گذارد

زندان
دیدن زندان:نشانه امنیت است
بی گناه به زندان افتادن:خواب بیننده با شک و تردید کسی نسبت به خودش رو به رو می شود
از زندان آزاد شدن:خبر از آغاز ذوره جدیدی از زندگی را می دهد

زنگ
دیدن زنگ:خواب بیننده جرات انجام کاری را پیدا خواهد کرد،اما موفق نمی شود
صدای زنگ را شنیدن:به معنی داراییست
خود رنگ را زدن:صاحب رویا نادانسته باعث خوشحالی کسی خواهد شد

زهر،سم
زهر خوردن:علامت نزدیک بودن خطر است
به کسی زهر دادن:شخص به بدبختی دچار می شود

زیارتگاه
زیارتگاه:در خواب نشنگر طلب مغفرت است

زین اسب
زین اسب:در خواب،نشانگر اهدای هدیه ای پرارزش به خواب بیننده خواهد بود

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

د-ذ


دادگاه،دادگسترِِی
دیدن دادگاه:خواب بیننده باید دنبال حقش باشد
به دادگاه دعوت شدن:صاحب رویا تحت تعقیب قرار خواهد گرفت
توسط دادگاه محکوم شدن:خواب بیننده به خاطر کاری که در اصل،لیاقت سپاسگزاری را می داشت،با ناسپاسی رو به رو خواهد شد
شاهد دادگاه بودن:شخص باید به کسی که در یک وضعیت اضطراری قرار گرفته کمک کند


داد و فریاد،ناله
داد و فریاد:در خواب نشانگر فاجعه است


دارو
دارو ساختن:نشانه بیماریست
دارو دادن:کسی که دارو می خورد،در بازی زندگی شانس می آورد
دارو خوردن:نشانه زیان هاییست،که می توانند در آینده جبران شوند
گیاهان دارویی را دیدن یا خوردن:خبر از به اتمام رسیدن معاملات تجاری خراب می باشد


دانشگاه
دیدن دانشگاه:به معنی پیشرفت های روحیست
به دانشگاه رفتن:خبر از سعادت و خوش شانسی در آینده می دهد
در دانشگاه انتخاب شدن:نشانه افتخاری بزرگ برای شخص،اما همزمان،یک زندگی یکنواخت و خسته کننده را می دهد


در آغوش گیری
در آغوش گیری را دیدن:چنانچه خواب بیننده احتیاط نکند،ممکن است به چنگ شخصی بی وجدان اسیر شود


درخت کاج
درخت کاج دیدن:به معنی دلبستگی قوی عاطفی می باشد


درد
درد احساس کردن:شخص در انجام یک کار امیدی به موفقیت ندارد
درد زایمان:نشانگر نگرانی و درد و رنج است

دیدن دامن(در رویای زنان):گردش یا مهمانی ای برای خواب بیننده،از درجه اهمیت خاصی برخوردار است
دامن زیبا و شیک دیدن:صاحب رویا نزد جنس مخالف از محبوبیت خاصی برخوردار خواهد بود
دامن کهنه و مندرس دیدن:نشانه عدم موفقیت و محبوبیت نزد جنس مخالف است
دامن تنگ و بیش از حد کوتاه دیدن:از مزاحمت های یک مرد باید بیم داشت
دامن گشاد یا بیش از حد بلند دیدن:خواب بیننده دچار شرمندگی آزاردهنده ای می شود
دامن لکه دار دیدن:صاحب رویا را تهمتی تهدید می کند


دامن دیدن(در رویای مردان)
دامن دیدن:در یک جریان،دست زنی در کار است
دامن زیبا و شیک دیدن:قول یک پیروزی فریبنده را می دهد
دامن کهنه و مندرس دیدن:خواب بیننده دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


درشکه
دیدن درشکه با اسب:به معنی خوش شانسی و سعادت است
دیدن درشکه با گاو:نشانه شادی و سرور است
دیدن درشکه با الاغ:خبر از داستان های احمقانه می دهد


دروازه
دیدن دروازه:شانس می آورد
دروازه ای باز دیدن:خبر از دیداری ناخوشایند می دهد
از دروازه ای باز عبور کردن:خواب بیننده از طرف کسی مورد استقبال قرار می گیرد
دروازه ای بسته دیدن:صاحب رویا از جانب کسی به طور غیردوستانه پذیرفته می شود


دره
دره را دیدن یا در آن راه رفتن:چنانچه دره سیز و خرم باشد،دوران یک زندگی بدون آلایش و شادی بخش از راه می رسد.اگر دره تاریک و گرفته باشد،نشانه ضرر و زیان به علت افراط می باشد


دریا
دریای آرام و ساکت دیدن:صاحب رویا به استقبال روزهای آفتابی و زیبا می رود
دریای طوفانی دیدن:مبارزه ای سخت در پیش است
در دریای طوفانی شنا کردن:خواب بیننده فرصت خواهد یافت،تا دلواپسی های روزمره خود را برای مدت کوتاهی فراموش کند
در دریای طوفانی افتادن:باید انتظار ضربه سختی را از طرف سرنوشت داشت
در دریای طوفانی،افتادن و غرق شدن:به معنی رهایی از سرنوشتی شوم،یا یک وضعیت کاملا خطرناک است
دیدن ماهی های دریا:صاحب رویا از تخیلات واهی رنج می برد


دزدی،سرقت
شاهد دزدی بودن:صاحب رویا یک ماجرای دلبستگی را تجربه خواهد کرد
خود دزدی کردن:شخص در آرزوی مال و ثروت است
توسط دزدی مورد دستبرد واقع شدن:خواب بیننده باید بیشتر مراقب سلامتی اش باشد
در حین سفر مورد دزدی واقع شدن:نشانه حادثه ای در ورزش است


دستبند
خود دستبند به دست داشتن:خبر از یک دلبستگی پنهانی می دهد
دستبند کادو گرفتن:خبر از شادی و سرور می دهد
دستبندی را به دست دیگری دیدن:به معنی خرج های بیهوده است
دستبند سیاه:نشانه بیماریست
دیدن دستبندها:نشانه خرج های غیر ضروریست


دستکش
دستکش هدیه گرفتن:شخص ادعای بی موردی از کسی خواهد کرد
دستکش به دست کردن:شادی و نشاط می آورد
دستکش در دست داشتن:نشانه شانس و اعتبار است
دستکش پاره دیدن:به صاحب رویا بی توجهی خواهد شد
گم کردن دستکش:به معنی درگیری و مشاجره است


دستمال
دیدن دستمال:صاحب رویا دچار شرمندگی بدی خواهد شد
دستمال را نیافتن:اطرافیان خواب بیننده توسط کسی شرمنده خواهند شد


دشنام دادن،فحش دادن
به خواب بیننده فحش داده شود:به معنی جدال و نزاع می باشد


دعا کردن،عبادت کردن
دعا کردن را دیدن:نشانه ترس از خداوند است
دعا کردن در یک مکان مقدس مانند کلیسا و مسجد:به معنی عذاب وجدان است
دعا کردن در هوای آزاد،در جلوی یک عکس مقدس:نشانه وحشت در ارتباط با موجودیت است


دفن کردن
دفن کردن:نشانگر آن است که خواب بیننده سعی در پنهان نمودن تمایلات درونی مخرب داشته،و وانمود به ترک عادات ناشایسته می کند


دکل
دیدن دکل:صاحب رویا در زندگی سربلند و سرافراز خواهد بود


دلقک
دیدن دلقک:به صاحب رویا چیز باارزشی اهدا می شود
خود دلقک بودن:دوستان و نزدیکان خواب بیننده در درک صحیح او عاجزند


دلو،سطل
دیدن دلو:خواب بیننده از موضوع جدیدی اطلاع خواهد یافت


دم
حیوانات با دم بلند دیدن:صاحب رویا در انجام کاری،دچار آزار و اذیت بی پایان خواهد شد
دم حیوانی را گرفتن:خواب بیننده کاری را اشتباه انجام می دهد
دیدن حیوانی که دم خود را تکان می دهد:به معنی شادی و نشاط است


دماسنج
دیدن دماسنج:صاحی رویا با شخصی غیرقابل اعتماد،تجربه تلخی را انجام می دهد


دمپایی،کفش
دمپایی دیدن:این مورد که نباید به زور مطیع کسی شد را،گوشزد می کند
دمپایی خریدن:خواب بیننده مرتکب اشتباهی بزرگ خواهد شد
دمپایی هدیه گرفتن:به افراد مجرد قول نامزدی یا ازدواج در آینده نزدیک را می دهد و در افراد متاهل،زن مجبور به پیروی از خواسته شوهرش می باشد
دمپایی به پا داشتن:خبر از یک صحنه ناخوشایند در خانه می دهد
دمپایی چوبی دیدن:احتمال این خطر وجود دارد که صاحب رویا قدرت طلب و ستیزه جو شود


دندان
دندان های زیبا در دهان دیگران دیدن:قول دوستان و آشنایان متمول را می دهد
دندان های زیبا داشتن:به خواب بیننده قول سودهای کلانی را در آینده می دهد
دندان های خراب یا لق را در دهان دیگران دیدن:خبر از یک آشنایی و یک رابطه بدون منفعت می دهد
دندان های خراب یا لق داشتن:خواب بیننده دچار ضررو زیان مادی خواهد شد
دندان های در حال افتادن:خبر از یک بیماری سخت می دهد
دندان خود را کشیدن:نشانه یک کار اشتباه می باشد
دندان کسی را کشیدن:خواب بیننده از گرفتاری کس دیگری استفاده می برد
دندان خود را پر کردن:اشاره به مشکلات مادی می کند
دندان های مصنوعی در دهان دیگران دیدن:به خواب بیننده در مورد یک شیاد هشدار می دهد
خود دندان مصنوعی داشتن:خواب بیننده به یک موفقیت ظاهری دست می یابد
دندان درد داشتن:خرجی غیرمنتظره،ضربه سنگینی به وضعیت اقتصادی شخص خواهد زد
خلال دندان دیدن:خبر از تسهیلات مادی می دهد
استفاده کردن از خلال دندان:خواب بیننده از نظر مادی در وضعیت بدی قرار خواهد گرفت
دندان پزشک را در حین کار دیدن:یکی از دوستان صاحب رویا،او را از موقعیتی نامطمئن نجات خواهد داد


دوچرخه
دیدن یا راندن دوچرخه:خواب بیننده در معرض تهدید تصادفی کوچک در خیابان می باشد
دوچرخه قراضه خریدن:به صاحب رویا توصیه می کند بیشتر مراقب باشد
دوچرخه خریدن:خواب بیننده فعالیت ورزشی خواهد داشت


دود
دود سیاه یا تیره دیدن:خبر از ناخوشنودی ها می دهد
دود سفید دیدن:قول سعادت و نیک بختی را،تنها برای مدتی کوتاه می دهد
دود آتش دیدن:نشانه عزت و توانگری می باشد


دوربین
دیدن یا کار کردن با دوربین:قول آینده ای درخشان و سرشار از نعمت را می دهد
دیدن دوربین خراب:به معنی عدم امنیت اقتصادی برای صاحب رویاست

دوش حمام
دوش آب سرد گرفتن:صلاحیت خواب بیننده و مقاصد واقعی او شناخته نخواهد شد
در اتاقی سرد دوش آب گرم گرفتن:نشانه سلامتیست
در جمعی شاد و خوشحال دوش گرفتن:خبر از شادی و خوشحالی فراوان می دهد

دهان
دهان بزرگ داشتن:خواب بیننده در نظر دارد که در آینده یک سخنران خوب شود

دیگ
دیگی را در حال سر رفتن بر روی اجاق، دیدن:خبر از هیجانی شدید می دهد
تعمیر کردن دیگ:خواب بیننده به خوبی از طرف دیگران پذیرفته می شود
دیگ غذا دیدن:برای صاحب رویا مهمان خواهد آمد
دیدن تعمیرکار دیگ:خبر از مشاجره می دهد
دیدن سازنده دیگ:صاحب رویا عروس یا داماد خواهد شد

دینامیت
دینامیت را در حال انفجار دیدن:خواب بیننده نزد دیگران بسیار معتبر و محبوب خواهد شد

دیوار
دیدن دیوار:خواب بیننده به چیزی که برای رسیدن به آن بسیار تلاش کرده است،نخواهد رسید
دیواری را پیش روی خود دیدن:موانعی بر سر راه صاحب رویا ایجاد خواهد شد
دیواری غیرقابل بالا رفتن را رو به روی خود دیدن:برای خواب بیننده امید کمی،جهت رسیدن به هدفی که برای دستیابی به آن تلاش بسیار کرده است وجود دارد
از دیوار بالا رفتن:به معنی غلبه بر موانع است
روی دیوار ایستادن:خواب بیننده به هدفش خواهد رسید
از دیوار پایین پریدن:نشانه اقدامی مخاطره آمیز می باشد
از دیوار پایین افتادن:شخص در انجام کاری موفق نخواهد بود

دیوانه
دیوانه را دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:صاحب رویا طرفدار حقیقت بوده،و یک شادی بزرگ را تجربه می کند

ذبح کردن
ذبح کردن حیوانات:به معنی منفعت است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ح-خ


حامله
حامله بودن:یکی از آرزوهای خواب بیننده برآورده می شود
دیگران را حامله دیدن:به معنی خوش شانس بودن در معملات و تجارت است


حباب کف صابون
دیدن حباب کف صابون:خواب بیننده باید از تخیلات بیهوده دست بردارد،زیرا این تخیلات می تواند شخص را به یاس و ناامیدی تلخی سوق دهد
درست کردن حباب کف صابون:خیالی باطل به یاس و ناامیدی می انجامد


حجامت کردن
حجامت کردن:در خواب نشانگر شادی های زودگذر،مشاجره و همچنین مرگ یکی از بستگان نزدیک می باشد


حراج
به قیمت مناسب خرید کردن:خبر از بدست آمدن فرصتی مناسب برای برآورده شدن آرزویی دیرینه را می دهد


حروف
دیدن و یاد گرفتن حروف الفبا:به معنی سعادت و خوشبختی در خانواده است
حروف را به ترتیب الفبا نوشتن:شخص قضیه ای را روبراه خواهد کرد


حشرات
دیدن حشرات:خواب بیننده با فردی پرحرف سروکار پیدا می کند
دیدن حشرات کوچک و بی ضرر:نشانه موفقیت و منفعت است
توسط حشرات بزرگ گزیده شدن:خبر از یک خسارت مالی یا بیماری می دهد
کشتن حشرات:صاحب رویا بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد


حکم دادگاه،رای دادگاه
حکم دادن در دادگاه:صاحب رویا در ارتباط با موضوعی سخت در اشتباه می باشد و حق با کسی دیگر است
حکم دادگاه به شخص ابلاغ شود:خبر از روزهای ناآرام،در نتیجه شک و تردید می دهد
حکم دادگاه را قرائت کردن:خواب بیننده نباید حق کسی را پایمال کند
حکم اعدام یا حبس ابد:به معنی ننگ و رسواییست


حلقه،انگشتری
دیدن حلقه:خواب بیننده به فردی دلبستگی پیدا می کند
یافتن حلقه:صاحب رویا عاشق خواهد شد
حلقه را به انگشت کردن:خواب بیننده را از یک خیانت عمدی آگاه می سازد
حلقه را از انگشت درآوردن:نشانه خیانتی عمدیست،که عواقب شومی را نیز در پی خواهد داشت
گم کردن حلقه:شخص به طوری موقت از انسانی دوست داشتنی جدا می شود
هدیه گرفتن حلقه:صاحب رویا دوست یا همکاری خوب پیدا می کند،یا یک آرزویش برآورده می شود
به کسی یک حلقه یا یک انگشتر هدیه کردن:آرزوی خواب بیننده در مورد درستی یا دلبستگی عاطفی تحقق پیدا نمی کند
حلقه شکسته:به معنی خیانت است


حلقه ازدواج
حلقه ازدواج در رویای فرد مجرد:دیدن حلقه خبر از یک جشن نامزدی یا عروسی در آینده نزدیک می دهد
حلقه را در دست کردن یا داشتن:صاحب رویا باید مدت زیادی برای یک ازدواج یا نامزدی صبر کند
حلقه را از دست درآوردن:نشانه بر هم زدن یک رابطه عاطفیست
حلقه ازدواج در رویای فرد متاهل:مسئولیت های زناشویی به خواب بیننده یادآوری شده و به او در مقابل خیانت هشدار می دهد
از دست درآوردن یا گم کردن حلقه:نشانه انتقادات شدید خانوادگیست


حمام
حمام ولرم گرفتن:به معنی رفاه و شهرنشینیست
حمام داغ گرفتن:نشانه بیماریست
حمام سرد گرفتن:نشانه غلبه بر دشمنان است
در هوای آزاد حمام گرفتن:به معنی قدرت و استقامت است
در ماسه حمام گرفتن:نشانه قوی تر شدن اعصاب است
در آب زلال حمام گرفتن:به معنی سعادت و خوشبختیست
در آب تیره حمام گرفتن:نشانه ضرر مالیست


حیوان درنده
دیدن حیوان درنده:نشانه بدجنسیست


خار،تیغ
دیدن خار:شخص در خصوص دلبستگی های عاطفی دچار ناراحتی می شود
خود را با خار زخمی کردن:نشانه ذوق و شوق در زندگی زناشوییست
با خار زخمی شدن:به معنی از بین رفتن یک دوستیست
تاجی از خار بر سر داشتن:خبر از ناراحتی روحی می دهد
در بیشه پر از خار افتادن:خواب بیننده دچار وضعیتی بسیار آشفته می شود

خارج از کشور
به خارج از کشور سفر کردن:نشانه تغییر وتحولات گسترده ای در زندگی صاحب رویاست

خاک انداز
خاک انداز دیدن:شخص مجبور به انجام کارهای خدماتی خواهد شد

خاکستر
دیدن خاکستر:صاحب رویا دچار یاس و ناامیدی و بیماری سختی می شود
پخش کردن خاکستر:خبر از مرگ کسی در آینده نزدیک می دهد
جمع کردن خاکستر:نشانه ازدیاد مال و دارایی شخص است

خانواده
دیدن یا داشتن خانواده:نشانه خوشبختی و سعادت است

خانه
خانه:در خواب نشانگر بدن انسان و حالت درونی یا بیرونی آن است.سقف خانه برابر با مغز انسان،درها برابر با اعضای تناسلی،پنجره برابر با اعضای تناسلی جانبی،زیرزمین برابر با پاها یا اندام پایینی،و بالکن برابر با سینه است
ساختن خانه:خبر از روابط اجتماعی مناسب می دهد
مالک خانه بودن:نشانه روزهای بدون دلواپسیست
خانه خود را ترک کردن:به معنی گشوده شدن راه های جدیدی برای آینده شخص است
خانه فقرا را از بیرون دیدن:خواب بیننده در نتیجه کار زیاد به ثروت و خوشبختی دست می یابد
خود را مالک چنین خانه ای دیدن:اندیشه ای عالی،موفقیتی چشمگیر می آورد

خداوند
خداوند را نیایش کردن:به معنی ثبات در عقیده است
خداوند را ستایش کردن:نوید دهنده سعادت و برکت است


خربزه
دیدن خربزه:به معنی یک زندگی عاشقانه شیرین می باشد
خوردن خربزه:باید از یک کار غیراخلاقی،انتظار عواقب نامطلئب و غیرمنتظره را داشت


خرس سفید،خرس قطبی
دیدن خرس قطبی:خواب بیننده در جریان یک دلبستگی عاطفی،دچار یاس و ناامیدی می شود


خرگوش
دیدن خرگوش:صاحب رویا از چیزی خواهد ترسید
دیدن خرگوش سفید:نشانه شادی و خوشحالیست
دیدن خرگوش سیاه:نشانه عزا و ماتم است
دنبال کردن خرگوش:خواب بیننده به دنبال ماجراجویی می باشد
گرفتن خرگوش:خواب بیننده با فردی آشنا می شود که خیلی جوان تر از اوست
شکار کردن خرگوش:نشانه بخت و اقبال شخص است
پرورش دادن خرگوش:صاحب رویا عمری طولانی خواهد داشت
خوردن خرگوش:به معنی رضایت است
خرگوش را در حال دویدن دیدن:نشانه شوک ناگهانیست
خرگوش را نشسته دیدن:به معنی تصمیم گیری منطقی در جریان امریست


خرچنگ
خرچنگ دیدن:نشانه پس روی در معاملات است
خرچنگ گرفتن:به خواب بیننده به خاطر انجام کاری دشوار،پاداش خوبی داده می شود
خرچنگ خوردن:صاحب رویا به اوضاع مالی خوبی دست می یابد


خرما
خرما چیدن:نشانه تمایل شخصی به سوی عشق و محبت است
خرما هدیه کردن:خواب بیننده به عنوان پاداش بوسه دریافت می کند
خرما خوردن:زنی به صاحب رویا دلبستگی پیدا می کند


خسوف
دیدن خسوف:نشانه ضررهای جدی و مشکلات فراوان است


خفاش
دیدن خفاش:خبر از کاری مخاطره آمیز می دهد
گرفتن خفاش:به طور کلی نشانه بهبود یافتن اوضاع شخص در آینده نزدیک می باشد.تعبیر دیگر این سمبل برای بیماران سلامت خود را به زودی بازیافتن است


خفه شدن در آب
خود خفه شدن:نشانه بخت و اقبال و شادیست
از خفه شدن نجات یافتن:صاحب رویا با شخصی بردبار و شکیبا و باگذشت فراوان،که همیشه خود را قربانی دیگران می کند آشنا می شود
توسط کسی خفه شدن:به معنی خسارت مالی فراون است
برای نجات شخصی در حال خفه شدن،شتافتن:خواب بیننده بر وضعیتی خطرناک با شهامت و خونسردی غلبه می کند
دیدن فردی غرق شده:به معنی لذت و تفریح می باشد
در یک فاجعه غرق شدگان زیادی را دیدن:خبر از یک قربانی بزرگ می دهد


خندیدن
خندیدن،یا در تفریحات خنده دار شرکت کردن:صاحب رویا به زودی دچار رنج و ناراحتی می شود


خودرو
هدایت کردن خودرو:به معنی پیروزی می باشد
در خودرو نشستن:به معنی دور شدن شخص از بخت و اقبال خویش است


خورشید
خورشید را زیبا،طلایی و در حال طلوع دیدن:قول رویدادی بسیار مطلوب و خوشایند را می دهد
خورشید را سرخ و در حال طلوع دیدن:صاحب رویا باید در آینده نزدیک یه یک درگیری سخت خاتمه دهد
خورشید را در آسمان صاف،در حال تابش دیدن:در هر رابطه ای قول روزهای خوبی را می دهد
خورشید را سرخ در آسمان دیدن: نشانه روزهای سختیست که در پیش می باشد
خورشید را در حال تابش به داخل اتاق دیدن:خبر از آمدن ساعاتی خوش در خانه می دهد
خورشید را در حین پنهان شدن در پشت ابرها دیدن:خبر از غم و غصه زودگذر می دهد
خورشید را منعکس شده در آب دیدن:به معنی شعادت و خوشبختی ساختگی،یا وعده ای توخالی و بی اساس می باشد
خورشید را در آسمان در حال انجام حرکات غیرعادی(به این طرف و آن طرف رفتن یا سقوط کردن و ....) دیدن:خبر از بروز فاجعه ای در آینده نزدیک می دهد


خوک
دیدن خوک:به طور کلی نشانه شانس است
ذبح کردن خوک:قول یک موفقیت مالی،به قیمت یا بوسیله خیانت دیگران را می دهد،که آرامش داخلی صاحب رویا را به هم زده،و در نتیجه لذت چندانی از این موفقیت نمی برد

خودکشی کردن،خود را حلق آویز کردن
خودکشی کردن:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به همه جوانب یک نکته پی می برد

خوک وحشی،گراز
دیدن خوک وحشی:چیزی که صاحب رویا آن را با زحمت و تلاش فراوان بدست آورده،بر اثر بی توجهی شخص نابود خواهد شد

خون
دیدن خون:خواب بیننده نگران یکی از بستگان نزدیکش است
خونریزی داشتن:نشانه بسیار خوبیست
خون از دهان ریختن:نشانه یک بیماری بسیار خطرناک است


   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ج-چ


جادوگر
جادوگر:در خواب نشانگر سمبل قدیمی و مونث عشق است


جارو
دیدن جارو:به معنی رفت و آمد با افراد ناباب است
با جارو کار کردن:نشانه پیروزی مطابق میل و کاملا مطلوب می باشد
جارو کردن:در خواب نشانگر غرور و تکبر بیش از حد صاحب رویاست


جاه طلبی
جاه طلبی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به عنوان انسانی جاه طلب دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


جراحت،زخم
جراحت:در خواب غالبا نشانگر عمل جراحی می باشد
دشتن یا برداشتن جراحت:خواب بیننده خود را بر اثر غفلت به دردسر می اندازد،ولی با کمی همت و جسارت از آن رهایی می یابد
کسی را مجروح ساختن:صاحب رویا بداندیشی دیگران را احساس می کند
مجروحین را دیدن:انجام کاری پرزحمت و طاقت فرسا،بیهوده خواهد بود


جزیره
دیدن جزیره:اشاره به تنهایی و غم و اندوه دارد
در یک جزیره متروکه تنها ساکن بودن:خواب بیننده به دنبال آرامش و تنهایی می باشد
ترک کردن جزیره:شخص راهی نامطمئن را خواهد پیمود


جسد،جنازه
جنازه دیدن:به معنی ازدواج یا تولد در جمع خانواده یا دوستان می باشد
خود را به عنوان جنازه دیدن:وعده نجات از یک نگرانی بزرگ را می دهد


جشن
جشن:در خواب نشانکر آرامش درونی و تعادل روحیست و جشن گرفتن نشانه شادیست


جغد
دیدن جغد:خواب بیننده از آموزش چیزی استقبال می کند
فریاد جغد را شنیدن:به معنی ترس و وحشت است
گرفتن یا در قفس دیدن جغد:اشاره به مهمانان هراس انگیز می کند


جمجمه
جمجمه دیدن:برنامه ای از پیش طراحی شده به خوبی به اتمام می رسد
چمچمه را به عنوان تصویر دیدن:انجام کاری به کش و قوس ختم می شود
جمجمه را هنگام حفاری یافتن:به معنی میراث یا کمک های مالی دیگر است


جنگ
دیدن جنگ:خواب بیننده دچار ناآرامی و تحریک عصبی خواهد شد
در جنگ اسیر شدن:صاحب رویا با حریفی قوی،که از او لطمه خواهد خورد رو به رو می شود
دیدن جنگ افزار:نشانه بدبختب و گرفتاریست
جنگ افزارهای نابود شده را دیدن:خبر از آرامشی می دهد که پس از یک فاجعه ایجاد خواهد شد


جنگل
جنگل:در خواب می تواند بی خطر یا خطرناک باشد


جنون،دیوانگی
جنون داشتن یا بدان مبتلا شدن:در یک جریان عشقی احساسات و عواطف ب فهو و شعور بررسی می شود
اشخاص دیوانه را دیدن:به خواب بیننده در مورد توطئه ای که با احساسات او ارتباط مستقیم دارد هشدار می دهد


جواهرات
دیدن جواهرات:به معنی فقر است
مالک جواهرات بودن:بخت و اقبال با خواب بیننده یار می شود
خریدن جواهرات:شخص مجبور به صرفه جویی و پس انداز می شود
گم کردن جواهرات:نشانه شانسی غیرمنتظره است
جواهر فروش بودن:خبر از ضرر و زیان در معاملات و کسب می دهد


جهنم
دیدن جهنم:خبر از تغییر روابط با دیگران می دهد
در جهنم بودن:شخص از طرف دشمنان مورد آزار قرار می گیرد
از جهنم نجات یافتن:خواب بیننده از خطری جدی نجات می یابد


جیوه
دیدن جیوه:خبر از تغییر روابط و مناسبات خواب بیننده با دیگران می دهد


چادر،خیمه
دیدن چادر:شخص اهداف بزرگی را در سر می پروراند
در چادر زندگی کردن یا خوابیدن:صاحب رویا خود را از چیزی غیر مفید و زاید و یا پیشداوری رهایی می بخشد،و بدین وسیله متوجه زیبایی دنیا خواهد شد.از طرف دیگر برای فردی فرهنگی و عامی از زندگی نامطمئن خانوادگی خبر می دهد


چاق،فربه
چاق شدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست
چاق بودن:به معنی ثروت غیرمنتظره می باشد
انسان چاق دیدن:نشانه سعادت،نیکبختی و برد است
کودک چاق دیدن:نشانه شروع دورانی بسیار مساعد و بر وفق مراد است

چاقو
دیدن چاقو:به معنی جداییست
با چاقو بدن خود را بریدن:به معنی یاس و ناامیدی یا فریب می باشد
قصد بریدن بدن خود را با چاقویی کند داشتن،اما موفق نشدن:نشانه نرسیدن به یک هدف است
چاقوی بزرگ کشتارگاه را دیدن:به معنی هشدار در مقابل خطری جدیست
چاقو و چنگال دیدن:خواب بیننده به محفلی دعوت می شود،یا اینکه برایش مهمان خواهد آمد
چاقو تیز کردن:نشانه مشاجره و درگیریست
چاقوی جیبی دیدن:به معنی رویدادی ناگوار است،که اتفاق می افتد

چاه
دیدن چاه:اگر چاه خشک باسد تعبیر آن بد است.و اگر آب داشته باشد تعبیر آن خوب است
دیدن چاه با آب زلال:به معنی معاملات سهام است،که نتیجه معامله،بسیار رضایتبخش می باشد
چاه از آب لبریز بودن:نشانه ضرر و زیان است
از چنین چاهی(لبریز بودن آب) آب کشیدن:به معنی ارتباط با یک شخص است.چنانچه آب زلال باشد،این شخص باوفا و مطمئن است و اگر زلال نباشد بی وفا و ناباب است


چای
دیدن یا نوشیدن یا آماده کردن چای:خواب بیننده باید در کاری بسیار صبور باشد


چتر نجات
چتر نجات دیدن:شخص بدون علت خود را به مخاطره می اندازد
از چتر نجات استفاده کردن:نقشه یک کار بزرگ تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که خواب بیننده شانس خود را دوباره امتحان کند


چراغ راهنمایی
چراغ راهنمایی روشن:نشانه غم و اندوه است
چراغ راهنمایی بدون نور:علامت شادی و خوشبختی می باشد


چراغ،لوستر
روشن کردن چراغ:صاحب رویا کسی را آگاهانه یا ناآگاهانه،خوشحال کرده یا به او کمک می کند
چراغ را در حالی که کسی آن را روشن می کند،دیدن:خواب بیننده توسط دیگران از موضوع مهم و حائز اهمیتی آگاه می شود
دیدن چراغی که روشن و واضح می سوزد:وعده یک رویداد جالب،شادی و نیک بختی را می دهد
چراغ را در حال مات سوختن یا سوسو زدن دیدن:مساله جالب و زیبایی،نمی تواند درست شکوفا شود،
یا در شکوفایی آن اختلال ایجاد می شود
چراغ را در حال دود کردن،دیدن:باید منتظر یک اتفاق ناگوار جدی بود
خود چراغ را خاموش کردن:صاحب رویا آگاهانه یا ناآگاهانه،شادی یا خوشبختی کسی را مختل یا از بین خواهد برد
دیدن چراغی که توسط دیگران خاموش شود:به صاحب رویا خسارت وارد می شود
شکستن چراغ:شخص بر اثر بی توجهی خود به شدت ضرر کرده،یا در معرض خطر قرار می گیرد
چراغی شکسته دیدن،یا دیدن اینکه چگونه کسی آن را می شکند:در مورد کاری که بسیار خطرناک یا پر زیان است،هشدار می دهد


چرخ آسیاب
چرخ آسیاب را در حرکت دیدن:نشانه شغلی پر درآمد است
چرخ آسیاب را متوقف دیدن:به معنی دیدار شخص با یارش می باشد
چرخ آسیاب را شکسته دیدن:در دیدار شخص با یارش،مزاحمت ایجاد می شود
به یک چرخ یا پروانه آسیاب برخورد کردن:نشانه یک دلبستگی با عواقب بسیار وخیم می باشد


چرخ و فلک
دیدن چرخ و فلک:صاحب رویا برای لحظاتی کوتاه به سرزمین رویاهایش برده می شود
شوار چرخ و فلک شدن:امید به یاس مبدل خواهد شد


چشم
چشم های آبی:نشانه عشقی باشکوه است
چشم های سیاه:نشانه احتیاط است
چشم های بیمار و نیمه بسته:نشانه بی پولی و فقر است
چشم های کور:به معنی خبر خوش و مسرت بخش است
چشم های آتشین:نشانه دلبستگی شدید می باشد
چشم های آتشین دزدیده شود:به معنی علاقه و دلبستگی شدید است


چشمه
چشمه پاک و زلال را در حال جوشیدن دیدن:به معنی خوش شانسیست.
چشمه با آب کدر و تیره:شخص در معرض تهدید ناسازگاری قرار دارد
از چشمه ای آب زلال برداشتن و نوشیدن:خبر از یک موفقیت بزرگ،که در نتیجه تلاش و کوشش بدست آمده می دهد
از چشمه آب کدر برداشتن و نوشیدن:صاحب رویا با شخصی ریاکار سروکار پیدا می کند


چک بانکی
دیدن چک بانکی:از طرف کسی به خواب بیننده قولی داده شده،ولی معلوم نیست که آیا به آن قول وفا می شود یا خیر
چک صادر کردن:صاحب رویا نباید قولی را که نمی تواند یا نمی خواهد به آن وفا کند،به کسی بدهد


چکمه
چکمه ساق بلند دیدن:خبر از کاری پر زحمت می دهد


چماق
چماق در دست گرفتن:خواب بیننده در مورد مساله ای به تصمیم نهایی خواهد رسید
کسی را با چماق زدن:صاحب رویا سعی در مبارزه با دشمنان خواهد کرد
با چماق کتک خوردن:دشمن اندیشه های بدی در سر می پروراند


چمدان
دیدن یا خریدن چمدان:صاحب رویا به رازی پی خواهد برد
چمدان را باز دیدن:به خواب بیننده در مورد دزدان هشدار می دهد
چمدان کوچک هدیه گرفتن:خبر از یک واقعه مطلوب می دهد


چمنزار
دیدن چمنزار:ساعات خوشی را وعده می دهد
بر روی چمنزار دراز کشیدن:نشانه چیزیست که تاکنون به ندرت قابل ذکر و شایان توجه بوده،و به طور غیرمنتظره معنی و مفهوم پیدا می کند


چوبدستی،عصا
چوبدستی:در خواب نشانگر تمایلات جنسیست


چهره،صورت
چهره زیبا داشتن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست
چهره زیبا دیدن:به معنی خوشی و شادیست
چهره زشت داشتن:به معنی دلواپسیست
چهره خود را دیدن:وعده اخبار خوبی را نمی دهد
چهره آرایش شده:به معنی دوستان ناباب می باشد


چینی(شخص)
دیدن یک شخص چینی:صاحب رویا با سعی و تلاش به هدفش خواهد رسید
با یک چینی رفت و آمد کردن:خواب بیننده با شخصی ناباب سروکار چیدا می کند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ج-چ


جادوگر
جادوگر:در خواب نشانگر سمبل قدیمی و مونث عشق است


جارو
دیدن جارو:به معنی رفت و آمد با افراد ناباب است
با جارو کار کردن:نشانه پیروزی مطابق میل و کاملا مطلوب می باشد
جارو کردن:در خواب نشانگر غرور و تکبر بیش از حد صاحب رویاست


جاه طلبی
جاه طلبی:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا به عنوان انسانی جاه طلب دچار یاس و ناامیدی خواهد شد


جراحت،زخم
جراحت:در خواب غالبا نشانگر عمل جراحی می باشد
دشتن یا برداشتن جراحت:خواب بیننده خود را بر اثر غفلت به دردسر می اندازد،ولی با کمی همت و جسارت از آن رهایی می یابد
کسی را مجروح ساختن:صاحب رویا بداندیشی دیگران را احساس می کند
مجروحین را دیدن:انجام کاری پرزحمت و طاقت فرسا،بیهوده خواهد بود


جزیره
دیدن جزیره:اشاره به تنهایی و غم و اندوه دارد
در یک جزیره متروکه تنها ساکن بودن:خواب بیننده به دنبال آرامش و تنهایی می باشد
ترک کردن جزیره:شخص راهی نامطمئن را خواهد پیمود


جسد،جنازه
جنازه دیدن:به معنی ازدواج یا تولد در جمع خانواده یا دوستان می باشد
خود را به عنوان جنازه دیدن:وعده نجات از یک نگرانی بزرگ را می دهد


جشن
جشن:در خواب نشانکر آرامش درونی و تعادل روحیست و جشن گرفتن نشانه شادیست


جغد
دیدن جغد:خواب بیننده از آموزش چیزی استقبال می کند
فریاد جغد را شنیدن:به معنی ترس و وحشت است
گرفتن یا در قفس دیدن جغد:اشاره به مهمانان هراس انگیز می کند


جمجمه
جمجمه دیدن:برنامه ای از پیش طراحی شده به خوبی به اتمام می رسد
چمچمه را به عنوان تصویر دیدن:انجام کاری به کش و قوس ختم می شود
جمجمه را هنگام حفاری یافتن:به معنی میراث یا کمک های مالی دیگر است


جنگ
دیدن جنگ:خواب بیننده دچار ناآرامی و تحریک عصبی خواهد شد
در جنگ اسیر شدن:صاحب رویا با حریفی قوی،که از او لطمه خواهد خورد رو به رو می شود
دیدن جنگ افزار:نشانه بدبختب و گرفتاریست
جنگ افزارهای نابود شده را دیدن:خبر از آرامشی می دهد که پس از یک فاجعه ایجاد خواهد شد


جنگل
جنگل:در خواب می تواند بی خطر یا خطرناک باشد


جنون،دیوانگی
جنون داشتن یا بدان مبتلا شدن:در یک جریان عشقی احساسات و عواطف ب فهو و شعور بررسی می شود
اشخاص دیوانه را دیدن:به خواب بیننده در مورد توطئه ای که با احساسات او ارتباط مستقیم دارد هشدار می دهد


جواهرات
دیدن جواهرات:به معنی فقر است
مالک جواهرات بودن:بخت و اقبال با خواب بیننده یار می شود
خریدن جواهرات:شخص مجبور به صرفه جویی و پس انداز می شود
گم کردن جواهرات:نشانه شانسی غیرمنتظره است
جواهر فروش بودن:خبر از ضرر و زیان در معاملات و کسب می دهد


جهنم
دیدن جهنم:خبر از تغییر روابط با دیگران می دهد
در جهنم بودن:شخص از طرف دشمنان مورد آزار قرار می گیرد
از جهنم نجات یافتن:خواب بیننده از خطری جدی نجات می یابد


جیوه
دیدن جیوه:خبر از تغییر روابط و مناسبات خواب بیننده با دیگران می دهد


چادر،خیمه
دیدن چادر:شخص اهداف بزرگی را در سر می پروراند
در چادر زندگی کردن یا خوابیدن:صاحب رویا خود را از چیزی غیر مفید و زاید و یا پیشداوری رهایی می بخشد،و بدین وسیله متوجه زیبایی دنیا خواهد شد.از طرف دیگر برای فردی فرهنگی و عامی از زندگی نامطمئن خانوادگی خبر می دهد


چاق،فربه
چاق شدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست
چاق بودن:به معنی ثروت غیرمنتظره می باشد
انسان چاق دیدن:نشانه سعادت،نیکبختی و برد است
کودک چاق دیدن:نشانه شروع دورانی بسیار مساعد و بر وفق مراد است

چاقو
دیدن چاقو:به معنی جداییست
با چاقو بدن خود را بریدن:به معنی یاس و ناامیدی یا فریب می باشد
قصد بریدن بدن خود را با چاقویی کند داشتن،اما موفق نشدن:نشانه نرسیدن به یک هدف است
چاقوی بزرگ کشتارگاه را دیدن:به معنی هشدار در مقابل خطری جدیست
چاقو و چنگال دیدن:خواب بیننده به محفلی دعوت می شود،یا اینکه برایش مهمان خواهد آمد
چاقو تیز کردن:نشانه مشاجره و درگیریست
چاقوی جیبی دیدن:به معنی رویدادی ناگوار است،که اتفاق می افتد

چاه
دیدن چاه:اگر چاه خشک باسد تعبیر آن بد است.و اگر آب داشته باشد تعبیر آن خوب است
دیدن چاه با آب زلال:به معنی معاملات سهام است،که نتیجه معامله،بسیار رضایتبخش می باشد
چاه از آب لبریز بودن:نشانه ضرر و زیان است
از چنین چاهی(لبریز بودن آب) آب کشیدن:به معنی ارتباط با یک شخص است.چنانچه آب زلال باشد،این شخص باوفا و مطمئن است و اگر زلال نباشد بی وفا و ناباب است


چای
دیدن یا نوشیدن یا آماده کردن چای:خواب بیننده باید در کاری بسیار صبور باشد


چتر نجات
چتر نجات دیدن:شخص بدون علت خود را به مخاطره می اندازد
از چتر نجات استفاده کردن:نقشه یک کار بزرگ تنها در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که خواب بیننده شانس خود را دوباره امتحان کند


چراغ راهنمایی
چراغ راهنمایی روشن:نشانه غم و اندوه است
چراغ راهنمایی بدون نور:علامت شادی و خوشبختی می باشد


چراغ،لوستر
روشن کردن چراغ:صاحب رویا کسی را آگاهانه یا ناآگاهانه،خوشحال کرده یا به او کمک می کند
چراغ را در حالی که کسی آن را روشن می کند،دیدن:خواب بیننده توسط دیگران از موضوع مهم و حائز اهمیتی آگاه می شود
دیدن چراغی که روشن و واضح می سوزد:وعده یک رویداد جالب،شادی و نیک بختی را می دهد
چراغ را در حال مات سوختن یا سوسو زدن دیدن:مساله جالب و زیبایی،نمی تواند درست شکوفا شود،
یا در شکوفایی آن اختلال ایجاد می شود
چراغ را در حال دود کردن،دیدن:باید منتظر یک اتفاق ناگوار جدی بود
خود چراغ را خاموش کردن:صاحب رویا آگاهانه یا ناآگاهانه،شادی یا خوشبختی کسی را مختل یا از بین خواهد برد
دیدن چراغی که توسط دیگران خاموش شود:به صاحب رویا خسارت وارد می شود
شکستن چراغ:شخص بر اثر بی توجهی خود به شدت ضرر کرده،یا در معرض خطر قرار می گیرد
چراغی شکسته دیدن،یا دیدن اینکه چگونه کسی آن را می شکند:در مورد کاری که بسیار خطرناک یا پر زیان است،هشدار می دهد


چرخ آسیاب
چرخ آسیاب را در حرکت دیدن:نشانه شغلی پر درآمد است
چرخ آسیاب را متوقف دیدن:به معنی دیدار شخص با یارش می باشد
چرخ آسیاب را شکسته دیدن:در دیدار شخص با یارش،مزاحمت ایجاد می شود
به یک چرخ یا پروانه آسیاب برخورد کردن:نشانه یک دلبستگی با عواقب بسیار وخیم می باشد


چرخ و فلک
دیدن چرخ و فلک:صاحب رویا برای لحظاتی کوتاه به سرزمین رویاهایش برده می شود
شوار چرخ و فلک شدن:امید به یاس مبدل خواهد شد


چشم
چشم های آبی:نشانه عشقی باشکوه است
چشم های سیاه:نشانه احتیاط است
چشم های بیمار و نیمه بسته:نشانه بی پولی و فقر است
چشم های کور:به معنی خبر خوش و مسرت بخش است
چشم های آتشین:نشانه دلبستگی شدید می باشد
چشم های آتشین دزدیده شود:به معنی علاقه و دلبستگی شدید است


چشمه
چشمه پاک و زلال را در حال جوشیدن دیدن:به معنی خوش شانسیست.
چشمه با آب کدر و تیره:شخص در معرض تهدید ناسازگاری قرار دارد
از چشمه ای آب زلال برداشتن و نوشیدن:خبر از یک موفقیت بزرگ،که در نتیجه تلاش و کوشش بدست آمده می دهد
از چشمه آب کدر برداشتن و نوشیدن:صاحب رویا با شخصی ریاکار سروکار پیدا می کند


چک بانکی
دیدن چک بانکی:از طرف کسی به خواب بیننده قولی داده شده،ولی معلوم نیست که آیا به آن قول وفا می شود یا خیر
چک صادر کردن:صاحب رویا نباید قولی را که نمی تواند یا نمی خواهد به آن وفا کند،به کسی بدهد


چکمه
چکمه ساق بلند دیدن:خبر از کاری پر زحمت می دهد


چماق
چماق در دست گرفتن:خواب بیننده در مورد مساله ای به تصمیم نهایی خواهد رسید
کسی را با چماق زدن:صاحب رویا سعی در مبارزه با دشمنان خواهد کرد
با چماق کتک خوردن:دشمن اندیشه های بدی در سر می پروراند


چمدان
دیدن یا خریدن چمدان:صاحب رویا به رازی پی خواهد برد
چمدان را باز دیدن:به خواب بیننده در مورد دزدان هشدار می دهد
چمدان کوچک هدیه گرفتن:خبر از یک واقعه مطلوب می دهد


چمنزار
دیدن چمنزار:ساعات خوشی را وعده می دهد
بر روی چمنزار دراز کشیدن:نشانه چیزیست که تاکنون به ندرت قابل ذکر و شایان توجه بوده،و به طور غیرمنتظره معنی و مفهوم پیدا می کند


چوبدستی،عصا
چوبدستی:در خواب نشانگر تمایلات جنسیست


چهره،صورت
چهره زیبا داشتن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست
چهره زیبا دیدن:به معنی خوشی و شادیست
چهره زشت داشتن:به معنی دلواپسیست
چهره خود را دیدن:وعده اخبار خوبی را نمی دهد
چهره آرایش شده:به معنی دوستان ناباب می باشد


چینی(شخص)
دیدن یک شخص چینی:صاحب رویا با سعی و تلاش به هدفش خواهد رسید
با یک چینی رفت و آمد کردن:خواب بیننده با شخصی ناباب سروکار چیدا می کند

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ت-ث


تئاتر
دیدن تئاتر:خواب بیننده تمام وجود خود را صرف یک تصور گمراه کننده خواهد کرد
در تئاتر نشستن:خبر از یک بدبیاری بر اثر تصوری فریبنده می دهد


تابلو
دیدن تابلو:خوشحالی غیرمترقبه می آورد
خریدن تابلو:به معنی اوقات تلخی و کسالت است
فروختن تابلو:نشانه تجارب خوب است


تابوت
تابوت خالی دیدن:خواب بیننده بی جهت نگران آینده اش است
تابوت را با جسد دیدن:خبر از یک بدبیاری در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می دهد
خود را در تابوت دیدن:نشانه رویدادی مسرت بخش در زندگی زناشویی یا در یک شراکت می باشد


تاج
تاج طلایی:نشانه به ظاهر و لباس خود بیش از حد اهمیت دادن است
تاج نقره ای یا تاجی از جنس یک فلز کم ارزش دیدن:خواب بیننده هدیه ای دریافت می کند
دیدن تاج گل گیاه آس:صاحب رویا در یک مراسم ازدواج شرکت کی کند،یا اینکه شخصا خود ازدواج می نماید
تاج گل داشتن:نشانه شادی و خوشحالیست
تاج گل طلایی دیدن:معنی این سمبل برای بیماران مرگ،برای اشخاص متمول موفقیت و برای فقرا بدبیاری می باشد
در معرض باد قرار گرفتن تاج گل:نویدبخش آینده ای بر وفق مراد می باشد
حمل کردن تاج گل:از خواب بیننده تقدیر می شود
تاج اسکلت مرده:به معنی یک بیماری مهلک می باشد


تار عنکبوت
دیدن تار عنکبوت:خواب بیننده باید روابط آسیب پذیری را که بین خود و دیگران برقرار نموده،از چشم بیگانگان پنهان نگه دارد.زیرا در غیر این صورت،این روابط به راحتی نابود خواهد شد
تار عنکبوت را خراب کردن:صاحب رویا به دلیل بی توجهی روابط خود را با دیگران از بین می برد


تب
تب داشتن:به معنی بی ثباتی در عشق و دوستی می باشد
دیدن بیمار تب دار:صاحب رویا از طرف دوستش ترک می شود


تبر
دیدن تبر:نشانه بدبیاریست
با تبر کار کردن:به معنی پیشرفت در کار می باشد


تجمل
تجملی زندگی کردن:نشانه کاهش درآمد است


تختخواب،بستر
تختخواب را خالی دیدن:خبر از فوت کسی می دهد
تختخواب را مهیا کردن:نشانه شادی ونشاط در خانه است
در تختخواب تمیز دراز کشیدن:به معنی رضایت از شرایط زندگیست
در تختخواب کثیف دراز کشیدن:به معنی نارضایتی از شرایط زندگیست
در تختخواب نتوان خوابیدن:نشانه عدم توافق است
با یک بچه در تختخواب خوابیدن:نشانه برآورده شدن امید و آرزوست


تخته سیاه
دیدن تخته سیاه:صاحی رویا به زودی به خاطر چیزی مجبور به پرداخت شهریه خواهد بود
بر روی تخته سیاه نوشتن:شخص به خاطر نیاموختن مطلبی زیان خواهد دید
دیگران را در حال نوشتن بر روی تخته سیاه دیدن:به خواب بیننده نصیحت خوبی می شود
پاک کردن تخته سیاه:شخص کاری را با دقت و فکر بیشتر نسبت به دفعه قبل شروع می کند


تخم مرغ
دیدن تخم مرغ یا داشتن آن:به معنی توافق در خانه است
تخم مرغ پیدا کردن:نشانه ارتباطی محکم با یک شخص می باشد.و در افراد مجرد نامزدی یا ازدواج تعبیر می شود
تخم مرغ بزرگی را دیدن یا در دست نگه داشتن:خبر از رخدادی بسیار پرمنفعت می دهد
مرغی را در حال تخم گذاشتن دیدن:نشانه اخبار بسیار خوبیست
تخم مرغ خوردن:به معنی از بین رفتن نگرانی در ارتباط با کمبود مواد غذایی می باشد
تخم مرغ قشنگی از جنس شکلات دیدن:نشانه آشنایی با شخصی باوقار و متشخص می باشد
تخم مرغ های رنگین دیدن:به معنی غم و غصه و اندوهی سخت می باشد
تخم مرغ قرمز دیدن:نشانه مرگ،یا خشم یک دوست،یا خطر آتش سوزی می باشد
تخم مرغ زرد دیدن:خبر از بیماری می دهد
به زمین انداختن تخم مرغ:نشانه اختلاف عقیده و غیبت و بدگویی از دیگران می باشد
تخم مرغ را باز کردن و در آن جوجه یافتن:خبر از سود و منفعتی کلان می دهد
جوجه را در حال بیرون آمدن از تخم دیدن:نشانه رویدادی خوشحال کننده در خانواده است،که موجب بهبودی اوضاع می شود
تخم مرغ گندیده به طرف کسی پرتاب نمودن:به خاطر بی انصافی و ظلمی که شخص مرتکب شده از او انتقام گرفته می شود
با تخم مرغ مورد اصابت واقع شدن:به معنی اعتراض یا تعقیب می باشد
با تخم مرغ غذا درست کردن:نشانه دعوت شدن از طرف شخصی جالب می باشد
تخم مرغ فاسد شده دیدن:خبر از نزاع در خانواده می دهد
تخم مرغ خریدن:خواب بیننده به سودی کلان دست می یابد
تخم مرغ آب پز شده:به معنی شادی فراوان است


ترازو
دیدن ترازو:در آینده نزدیک صاحب رویا تصمیم مهمی را اتخاذ می کند
دو کفه ترازو را دقیق میزان کردن،و چیزی را وزن نمودن:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب صحیح را انجام می دهد
دیدن ترازویی که دو کفه آن میزان نشده،یا کم و زیاد نشان می دهد:خواب بیننده در یک تصمیم گیری انتخاب غلط را انجام می دهد


تراشیدن،زدودن
تراشیدن:در خواب نشانگر خوشبختی در عشق و دلدادگیست


ترور
ترور یا سوء قصد کردن را مشاهده کردن:به معنی هیجان بیش از حد می باشد،که به خوشی خواهد گذشت
خود ترور را انجام دادن:خواب بیننده خود را قربانی مساله ای بیهوده می نماید
خود مورد سوء قصد واقع شدن:نشانه خطرهای تهدیدکننده است
اگر در انجام سوء قصد خون ریخته شود:به معنی ضررهای شخصی یا شغلیست


تریاک
دیدن تریاک:نشانه هشدار است در برابر تمایل شخص،که ممکن است ار را به نابودی بکشاند
اگر به شخص تریاک تعارف شود:به خواب بیننده در ارتباط با یک کلاهبردار یا فریبکار هشدار می دهد
تریاک کشیدن:صاحی رویا فریب خواهد خورد
تریاک کشیدن دیگران را دیدن:به خواب بیننده در مورد افراد سهل انگار و بی فکر اخطار می کند
وارد بیغوله تریاک کشی شدن:شخص به کار یا ماجرای مخاطره آمیزی دست خواهد زد


تریبون
تریبون:خواب بیننده در آینده نزدیک سوژه اصلی رویدادی خواهد بود که درباره آن زیاد صحبت خواهد شد
خود در طول مراسم پشت تریبون ایستادن:صاحب رویا یک تبعیض غیردوشتانه را به چشم می بیند


تشنگی
تشنه بودن:خواب بیننده با اشخاص نابابی آشنا می شود
رفع تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن:به معنی خوشبختی و سعادت است
احساس تشنگی کردن،بدون آنکه بتوان آن را رفع کرد:غم و رنج و ناآرامی می آورد
در اثر تشنگی بسیار نالیدن:نشانه ثروت و اعتبار می باشد
تشنه بودن و یک بطری خالی پیدا کردن:صاحب رویا در یک ماجرای عشقی،یاس و ناامیدی را تجربه می کند
به تشنه آب دادن:نشانه تشکر و سپاسگزاریست
به تشنه ای آب ندادن:افکار ناخوشایندی به ذهن صاحب رویا خطور می کند

تشییع جنازه،مراسم تدفین
تشیع جنازه:در خواب نشانگر بزرگتر شدن خانواده یا ازدیاد اموال می باشد

تفنگ
دیدن تفنگ:خواب بیننده به کسی دلبستگی فراوان پیدا می کند
حمل کردن تفنگ:صاحب رویا به دنبال کسی می باشد
با تفنگ شلیک کردن:خواب بیننده دچار دستپاچگی و وضع ناراحت کننده ای می شود

تقویم
دیدن تقویم:صاحب رویا یک اتفاق غیرمنتظره ناخوشایند را تجربه می کند
تقویم نو خریدن:قول شادی بسیار را در آینده می دهد
تقویم قدیمی را دور انداختن:وضعیت خواب بیننده پس از دلواپسی های بسیار بهبود می یابد
تقویم خانگی را خواندن:شخص از وقایعی مطلع می شود که،که مدت زیادی خواهان دانستن آنها بوده است

تگرگ
بارش تگرگ را دیدن:به معنی خسارت فراوان است
بارش تگرگ را از یک پناهگاه دیدن:نشانه نارضایتی و اوقات تلخیست
گرفتار بارش تگرگ شدن:خبر از یک زندگی خانوادگی از هم پاشیده می دهد

تله
در تله افتادن:خواب بیننده به کسی که ارزشش را ندارد دل می بندد
کسی را به تله انداختن:چیزی که صاحب رویا از مدت ها پیش انتظار آن را می کشیده است،بدست می آورد

تمساح
دیدن تمساح:کسی نیاز مبرم به آشنایی با شخص دیگری دارد
تمساح های متعدد دیدن:یک واقعه غیرمترقبه در پیش است

توالت،مستراح
توالت ساده:خواب بیننده از دوستان ناباب پرهیز می کند
توالت مدرن:صاحب رویا باید منتظر ناراحتی و دردسر باشد

توپ(سلاح آتشین)
دیدن توپ:وحشت و فاجعه می آورد
با توپ شلیک کردن:نشانگر عزت و احترام و تولد شخصی برجسته است
غرش توپ را شنیدن:خواب بیننده خبری خوشحال کننده به دستش می رسد

تور
تور:در خواب نشانگر غرایز جنسیست

تیغ،خار
دیدن تیغ:نشانه مطیع و سربه راه شدن فردی سرکش است
با تیغ مجروح شدن:شخصی مشتاقانه منتظر خواب بیننده است
تیغ سلمانی:نشانگر دردسر در جمع خانواده است

ثروت
ثروت داشتن یا بدست آوردن:نگرانی مالی می آورد
ثروتمند بودن:خواب بیننده پول زیادی را از دست خواهد داد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

ب-پ

باتلاق
دیدن باتلاق:صاحب رویا باید از یک نقشه یا کار از قبل آغاز شده ای،پیش از اینکه دیر شود،صرف نظر نماید.چون راه برگزیده شده،فقط مصیبت،فلاکت،ناکامی و نگرانی به بار می آورد
در باتلاق گیر کردن و به سختی در آن به سمت جلو حرکت کردن:به معنای کار طاقت فرسا و جنگهای سخت می باشد
کاملا در باتلاق گیر کردن:خبر از شکست کامل یک نقشه،یا بازگشت به وضعی بد و نامساعد را می دهد

باد
بادی که به صورت شخص می وزد:به معنی رودربایستی و خجالت است
بادی که به پشت شخص بوزد:نویدبخش پیشرفت خوب صاحب رویاست
چیزی را در حال وزیدن باد به این طرف و آن طرف رفتن دیدن:خبر از موضوعات تازه و نوظهور می دهد

بادام خوردن
بادام شیرین:به معنی تقدیر از خواب بیننده توسط دیگران،و یا تشکر از او به وسیله دوستانش می باشد
بادام تلخ:صاحب رویا با عدم موافقت دیگران،یا یاس و ناامیدی در محدوده ی دوست و آشنا رو به رو خواهد شد

بادبادک
بادبادکی کاغذی را در حال پرواز دیدن:به معنی بدشانسیست

بادبزن
بادبزن:در خواب نشانگر آن است که مقاصد واقعی،پنهان شده،یا جامه ی مبدل می پوشند.

باران
دیدن باران:بازگشت مجدد دوران بهتر را نوید می دهد
توسط باران خیس شدن:صاحب رویا سعادت و نیکبختی را در جایی خواهد یافت که هرگز انتظارش را ندارد
دیدن باران در آفتاب:به معنی سعادت و خوشبختی همراه با اشک می باشد

بازار
در بازار بودن یا از آنجا خرید کردن:صاحب رویا دچار ناپایداری یا عدم اطمینان در روابط با دیگران خواهد شد
در بازار کالا عرضه کردن:خبر از معاملات یا اقدامات نامطمئن و تغییرات شغلی می دهد
در بازار سرپوشیده بودن:خواب بیننده در برابر یک انتخاب یا تصمیم گیری قرار می گیرد

بازرگان
دیدن بازرگان:خواب بیننده سعی در مستقل نمودن خود دارد
از یک بازرگان نامه ای دریافت کردن:خواب بیننده مجبور می شود بدهکاری هایش را بپردازد
با بازرگانان بسیاری دور هم جمع شدن:خبر از یک کنفرانس بسیار مهم می دهد

بازی
بازی تفریحی،گروگیری یا بازی با توپ در هوای آزاد و مشابه آن:شخص را دست انداخته و مورد استهزاء قرار می دهند
بازی سرگرم کننده،که با اندیشیدن یا زبردستی همراه است:نشانه مشکل پیدا کردن با دوست یا نامزد خود و یا جدایی از آنها می باشد
دیدن بازی شطرنج:به صاحب رویا اخطار می کند که مواظب باشد
شطرنج بازی کردن:نشانه داشتن شریک عاقلیست که،صاحب رویا توسط او سودی فراوان کسب می کند
بازی شطرنج را بردن:خواب بیننده نمی داند آیا منافعی را که توسط شریکش به او پیشنهاد شده،غنیمت شمرده،بپذیرد،یا این فرصت را به وسیله اشتباهات خود از دست می دهد
بازی شطرنج را باختن:شخص به کمک شریکی عاقل،موفقیت و سودهای فراوانی را تصیب خود خواهد کرد

باغ
دیدن باغ:صاحب رویا دوست جدیدی پیدا می کند
در باغ به گردش پرداختن:به معنی خوشحالی و شادیست
در باغ کار کردن:نشانه رضایت در نتیجه انجام وظیفه می باشد
باغ را با حصار بلند دیدن:تقاضای خواب بیننده در ارتباط با موضوعی پذیرفته نمی شود
باغ را مراقبت نشده دیدن:صاحب رویا توسط مشاوران نابابی احاطه شده است

بال پرندگان
داشتن بال یا با آن پرواز کردن:غم و اندوه می آورد

بالن
دیدن بالن:به معنی هوشیاری بیش از حدیست که صاحب رویا تجربه می کند
خود را در یک بالن در حال پرواز دیدن:شخص از اهداف قابل دسترس دور می شود
ترکیدن بالن پر شده با گاز را دیدن:شخصی از دست خواب بیننده خشمگین و عصبانیست

بانک
پول به بانک واریز کردن:یکی از پنهانی ترین آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود
از بانک پول برداشت کردن:به معنی بدهکاری می باشد
در بانک کار کردن:امید زیادی وجود دارد که وضعیت خواب بیننده بهتر شود

بانو
بانوان زیادی را دیدن یا با آنها صحبت کردن:شخص قربانی غیبت و بدگویی دیگران می شود

ببر
دیدن ببر:انسانی کینه جو کسی را به طور محسوس آزار خواهد داد
مورد تهدید یا حمله ببری واقع شدن:به صاحب رویا توسط شخصی کینه توز خسارات فراوانی خواهد خورد
ببری را کشتن:خواب بیننده شخصی کینه جو را اصلاح می سازد

بچه خوک
بچه خوک را دیدن یا غذا دادن:به معنی سعادت و موفقیت می باشد

بخار
دیدن بخار:نشانه کار بی حاصلیست که با تلاشی صادقانه انجام شده است
بخار یک لوکوموتیو را دیدن:صاحب رویا نقشه های بزرگی را در سر می پروراند
بر روی یک اجاق یا بخاری آب در حال تبخیر شدن را دیدن:خبر از اختلافات خانوادگی می دهد

بخاری دیواری
دیدن بخاری دیواری:اشاره به یک دلباختگی نامناسب یا علاقه مفرط و شوم می کند،که با خود پدیده های ناخوشایند به همراه می آورد

بخور
توزیع نمودن بخور:خواب بیننده توسط اشخاص متملق احاطه شده است

بدن،جسم
بدن بزرگ و زیبایی داشتن:از لحاظ مادی کامل بودن،یا داشتن سلامتی کامل و سعادت می باشد
بدنی در حال رشد داشتن:در مردها بهتر شدن اوضاع کاری،در دختران جوان،داستان دلدادگی؛در زنان جوان،بارداری؛و در زنان مسن،بخشش مادی را نوید می دهد
بدنی را در حال لاغر شدن یا چروک خوردن دیدن:به معنی سعادت و رفاه کاسته شده و بیماری می باشد
بدنی را در حال تحلیل رفتن دیدن:خبر از ضرری سخت یا یک بیماری مرگبار می دهد
داشتن زخم بر بدن یا زخمی شدن:صاحب رویا باید از چیزی صرف نظر کند
بدنی سنگین و بدون تحرک داشتن:باید در انتظار موانعی بزرگ یا یک بدبیاری جدی در مورد مساله ای بود
بدنی بدون وزن و معلق داشتن:خبر از موقعیت ها یا روابط مزاحم می دهد،که خواب بیننده نمی تواند خود را از آنها رها سازد
لخت کردن بدن:شخص دچار ننگ و رسوایی می شود
اگر بدن توسط دیگران عریان شود:خواب بیننده نباید فریب خورده و خود را به دام دیگران بیندازد
بدن شخص دیگری را برهنه دیدن:با گرایش شهوانی،آرزویی برآورده می شود.چنانچه تمایلات جنسی در کار نباشد،صاحب رویا کشفی حیرت انگیز انجام خواهد داد
بدن شخص دیگری را برهنه کردن:با تمایل شهوانی،نشانه داستان عاشقانه ممنوع و پنهانی می باشد.فقدان چنین تمایلی،باعث رسوایی کسی دیگر،یا افشا شدن یک دوستی ناباب می شود

برانکار
بر روی برانکار دراز کشیدن:صاحب رویا در انجام کاری موفق نخواهد بود
خود یک برانکار را حمل کردن:خواب بیننده در یک سانحه چیزهایی را که قابل نجات باشد،نجات خواهد داد

برج
دیدن برج:خواب بیننده جهشی بزرگ را با موفقیت انجام می دهد
فرو ریختن برج را دیدن:جهش بزرگی که امیدی بسیار به موفقیت آن می رفت،ناموفق خواهد ماند
نگهبان برج:صاحب رویا دلسرد و مایوس خواهد شد

برج فانوس دریایی
دیدن برج فانوس دریایی:شخص دچار وضعیتی ناگوار خواهد شد


برف
بارش برف را دیدن:خبر از اخباری می دهد که بخت و قبال را در آینده نه چندان دور به ارمغان می آورد
برف را روی منظره دیدن:به معنی خانه ای راحت می باشد
دیدن کولاک برف:صاحب رویا اوقات بسیار سختی را با موفقیت پشت سر می گذارد
گلوله برفی یا برف بازی را دیدن:شخص نباید اجازه دهد تا دیگران او را جهت انجام کارهای بد وسوسه نمایند
دیدن آدم برفی:صاحب رویا یک دوست کاملا خونسرد و بی احساس پیدا می کند
ساختن آدم برفی:خواب بیننده به طور موقت باید خیلی بی رحم و سنگدل باشد


برکه بزرگ،دریاچه کوچک
دیدن برکه بزرگ یا دریاچه کوچک:خیر از یک خوش شانسی تازه بعد از یک تجربه دردناک می دهد

برگ درخت،برگ کتاب
برگ کتاب را دیدن:به معنی کسب اطلاعات و دانش می باشد
برگ سبز و زیبای درختان را دیدن:خبر از برآورده شدن آرزویی می دهد
برگ های رنگارنگ یا پژمرده را دیدن:به معنی یاس،ناامیدی و نگرانیست
برگ های درختان را در حال ریختن دیدن:نشانه گرفتاری و بدبختیست

برنج
دیدن،پختن یا خوردن برنج:به معنی درآمد خوب می باشد

بزاق
بزاق دهان دیدن:به معنی کلاهبرداری یا کشمکش است

بزمجه،مارمولک
دیدن بزمجه:فلاکت و بدبختی توسط دشمنان پنهانی بوجود می آید
بزمجه سبز:به معنی سوء تفاهمیست که در پایان قضیه روشن می شود
بزمجه خاکستری:به معنی مناقشه و ناراحتیست که توسط اشخاصی که از اعتماد انسان سوء استفاده می کنند بوجود می آید

بستنی یخی
بستنی یخی خوردن:نشانه خوشبختی برای اشخاص سالم و مرگ برای لفراد بیمار می باشد

بسیج
دیدن بسیج:در رابطه با زندگی شخصی صاحب رویا راجع به موضوعی شدیدا عصبانی می شود

بشقاب
دیدن بشقاب:صاحب رویا برای صرف غذا دعوت می شود
شکستن بشقاب:از یک دعوت منافع بخصوصی عاید شخص می شود

بطری
دیدن بطری:خبر از ساعات شاد و لذت بخش می دهد
دیدن بطری شکسته:به معنی پیشامدی ناکوار و تلخ می باشد
دیدن بطری خالی:اشاره به فقدان چیزی که مورد احتیاج است دارد
بطری را با آب دیدن:خواب بیننده آینده خوبی را پیش رو دارد

بلبل
دیدن بلبل:به معنی سعادت و خوشبختی در زندگی زناشویی،یخصوص در دلدادگی می باشد
آواز بلبل را شنیدن:به صاحب رویا مخفیانه بسیار عشق ورزیده می شود
بلبل را در قفس زندانی کردن:خواب بیننده مقاصد کثیفی دارد
بلبل را در قفس دیدن:به شخص در مورد مقاصد کثیف دیگران هشدار می دهد

بلندگو
دیدن بلندگو:خبر از اخبار مهم می دهد
شنیدن صدای بلندگو:صاحب رویا به راز مهمی پی خواهد برد
از بلندگو موسیقی زیبا و خوش نوا شنیدن:به معنی لذت بردن از یک شادی پنهانیست
از موسیقی صدای بدنوا شنیدن:خواب بیننده در معرض خطری مخفیانه قرار دارد


بلیط(مسافرت)
خریدن بلیط:خواب بیننده باید در صبر استقامت پیشه کند

بمب
دیدن بمب:خبر از پیشامدی غیرمنتظره و نامطلوب می دهد
بمب را بر روی کسی انداختن:به معنی آغاز دشمنی توسط دیگران است
بمب را در حال انفجار و نابود کردن دیدن:نشانه به وقوع پیوستن سانحه ای می باشد
سوء قصد با بمب را دیدن:صاحب رویا بدون اینکه اصلا متوجه خطریس که در کمین اوست باشد،از چنگ آن خواهد گریخت،یا شاید تاکنون گریخته باشد

بنزین
دیدن بنزین:نشانه میل و علاقه شدیدیست که به سرعت شعله ور شده و با همان سرعت نیز دوباره خاموش می شود
بنزین را در حال سوختن دیدن:گفت و شنودهای خوشحال کننده در نظر است

بنفشه
دیدن بنفشه:صاحب رویا در صدد است برخی از عقایدش را تغییر منفی دهد
چیدن،هدیه کردن یا هدیه گرفتن بنفشه:خبر از خوشبختی و سعادتی خالصانه می دهد


بوسه
بوسه دادن:خواهش کسی پذیرفته نخواهد شد
مردی را بوسیدن:شخص یک پیام خداحافظی دریافت می کند
مادر را بوسیدن:به معنی آرزوی نوازش و ملاطفت داشتن است
شخص پیری را بوسیدن:به معنی یاس و ناامیدی در یک زندگی عاشقانه می باشد
بوسیدن دست ها:خبر از خوش اقبالی در زندگی،و عشق و دوستی می دهد
دیگران را در حال بوسیدن یکدیگر دیدن:نشانه اندوه فراوان است
زمین را یوسیدن:به معنی غم و غصه و فروتنی شخص می باشد
بوسیدن صورت:نشانه توفیق و کامیابیست
میل بوسیدن داشتن،اما اجازه آن را نداشتن:صاحب رویا به افسردگی شدید دچار می شود
توسط کسی بوسیده شدن:خواب بیننده بسیار مورد توجه و احترام دیگران است
یکدیگر را بسیار یوسیدن:صاحب رویا روزنه های امید بسیار عالی خواهد داشت


بهار
خود را در حال دیدن رویای بهار دیدن:صاحب رویا آرزویی دارد که هرگز برآورده نخواهد شد


به دار آویختن،آویزان کردن
رخت و لباس را برای خشک شدن به بند آویختن:صاحب رویا آرزوی محیط بهتری را دارد،که در برخی موارد نیز برآورده خواهد شد
به دار آویختن:وضعیت فعلی شخص به سمت بهتر شدن در حال حرکت است
به دار آویخته بودن یا شدن:خبر از خوشبختی،سعادت و افتخار خواب بیننده می دهد


بهشت
دیدن بهشت:وعده دوران مطابق میل و کاملا مساعد را می دهد
خود را در بهشت دیدن:به صاحب رویا در مقابل غرور نابجا هشدار می دهد
سیب های بهشتی:صاحب رویا باید منتظر جریانات ناخوشایند فراوان باشد


با گلوله به قتل رسیدن
به ضرب گلوله کشته شدن:به معنی عزت و احترام می باشد


به کسی تو خطاب کردن
به کسی تو خطاب کردن،یک شخص عالی رتبه را تو خطاب کردن:آینده ای عالی را پیش بینی می کند


به کسی خندیدن
به کسی در خواب خندیدن:نشانه داشتن آرزوهای احمقانه است

بیل
بیل:در خواب نشانگر کاری پر زحمت است

بیمار
بیمار بودن:از کسی دلجویی خواهد شد
بیماران را عیادت کردن:به معنی شادی و نشاط می باشد
بیماری آب مروارید:صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان خواهد یافت

بیمه
با بیمه قرارداد بستن:نشانه ضرر و زیان یا صدمه می باشد

بینی
بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:خواب بیننده نباید در امور دیگران دخالت کند
خود را با یک بینی بیش از حد بزرگ یا چشمگیر دیدن:صاحب رویا نباید در انجام یک نقشه یا کاری،توسط سخنان پرت و پلا و بیهوده دیگران منحرف شود
توسط بینی نتوان هوا را تنفس کردن:شخص در انجام کاری دچار موانع و مشکلات فراوان می شود
داشتن یک بینی در حال خونریزی:به معنی ضرر مالی می باشد

بیوه زن یا مرد زن مرده
بیوه زن یا مرد زن مرده را دیدن یا خود بودن:شخص از یک عذاب روحی رها نخواهد شد

بیهوشی،اغما
بیهوش شدن:قول میراث یا هدایای دیگر را می دهد
کسی را در حال بیهوش شدن دیدن:خواب بیننده از کسی پول قرض می کند

پادشاه،ملکه
دیدن پادشاه:صاحب رویا معاملات خوبی انجام داده،و ثروتمند می شود
خود،پادشاه بودن:خواب بیننده بیش از حد به توانایی های خود اطمینان دارد
در قصر زندگی کردن:به طور کلی به معنی اصلاح وضعیت صاحب رویاست
پادشاهان را در حال نزاع با یکدیگر دیدن:خبر از تغییرات گسترده اجتکاعی می دهد
قتل پادشاهی را دیدن:صاحب رویا باید انتظار تغییرات نامساعد و ناگهانی اوضاع اقتصادی را داشته باشد
تاج پادشاهی را دیدن:خوش شانسی می آورد
خود تاج گذاری کردن:خواب بیننده در یک زمان کوتاه هدف بزرگی را به دست می آورد


پارس کردن سگ
پارس سگ را شنیدن:به صاحب رویا در مورد یک خطر ناشناخته هشدار می دهد
سگ ها را در حال پارس کردن دیدن:در اطراف شخص،اشخاصی وجود دارند که مقاصد شومی را در سر می پرورانند
چنانچه سگ ها به انسان پارس کنند:صاحب رویا باید بسیار محتاط و خونسرد باشد


پارک
دیدن پارک:نوید دوستان ثروتمند را می دهد
در پارک گردش کردن:خواب بیننده آدم خوش مشرب و معاشرتی شده،ویا در یک جشن زیبا و باشکوه شرکت خواهد کرد


پاره کردن
پاره کردن نامه یا نوشته های دیگر:به معنی اخباری ناخوشایند می باشد
چیزهای دیگر را پاره کردن:خواب بیننده مجبور به انجام وظیفه ایست که باب طبعش نمی باشد


پالتو،مانتو
پالتوی جدید دیدن:صاحب رویا فرصتی بدست می آورد که باید از آن حداکثر استفاده را بنماید
پالتوی قدیمی دیدن:یک بدیاری خواب بیننده را تهدید می کند
پالتوی جدید پوشیدن:وضعیت فعلی شخص رو به بهبودی خواهد رفت
پالتوی جدید را از تن درآوردن:به معنی بدتر شدن اوضاع فعلی صاحب رویاست
پاره کردن پالتو:نشانه رابطه ایست که گسسته شده و از بین می رود
پالتوی قدیمی پوشیدن:خبر از یک حالت اضطراری،بیچارگی و نگرانی می دهد
پالتوی قدیمی را از تن درآوردن:نشانه سبک شدن از ترس و نگرانیست
ترمیم کردن پالتو:یک مساله ی سر هم بندی شده،در شخص ایجاد نگرانی می کند
دیدن کسی که محکم خود را در پالتو پیچیده است:این خطر وجود دارد که صاحب رویا بوسیله اعمال ریاکارانه دیگران فریب داده شود و به او صدمه برسد.اعلام یک راز نشانه دیگر این سمبل است
چندین پالتو دیدن:خواب بیننده به وضعی ناهنجار دچار خواهد شد


پای برهنه
راه رفتن با پای برهنه:نشانه بهتر شدن سلامتی می باشد
با پای برهنه در آب زلال راه رفتن:معنی خوبی دارد
با پای برهنه روی چمن راه رفتن:معنی بسیار خوبی دارد
با پای برهنه روی سنگ ها راه رفتن،که پای انسان را نیز درد بیاورد:در انجام یک کار باید انتظار مشکلات را داشت


پاییز
دیدن پاییز یا احساس کردن آن:نشانه کاهش یافتن شدت و قدرت دلدادگی می باشد


پختن(نان یا شیرینی)
نان پختن:به معنی خوشبختی و سعادت است
شیرینی پختن:موقعیت فعلی خواب بیننده شکل بهتری به خود می گیرد
نوع مخصوصی از آب نبات و تافی پختن:بعضی از آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پدر
پدر خود را در قید حیات دیدن:شخص قصد دارد در خانواده ننگ و رسوایی به بار بیاورد.و در این خصوص وظیفه اش در برابر خانواده به او گوشزد می شود
پدر خود را فوت شده دیدن:خبر از یک شادی یا یک کمک پیش بینی نشده می دهد


پر
پر سفید دیدن:صاحب روی از یک سوءظن نادرست تبرئه می شود
پر سیاه دیدن:به معنی غم و غصه طولانی می باشد
پر در حال پرواز دیدن:خواب بیننده به شانس خود بیهوده امیدوار است
با پر زینت شدن:به معنی سفری طولانی می باشد
با جاروی پردار کار کردن:نشانه یک زندگی خانوادگی سعادتمندانه می باشد
با قلم پردار نوشتن:نشانه خبر خوبیست که به زودی بدست صاحب رویا می رسد
داشتن پر بر کلاه:به معنی برآورده شدن آرزوهای شخص می باشد
دیدن پر رختخواب:به معنی آزردگی و رنجش می باشد
پر رختخواب خریدن:نشانه وضع مالی خوب می باشد


پرتو نور،شعاع نور
دیدن پرتو:خبر از سلامتی و تندرستی می دهد

پرتو نگاری(اشعه ایکس)
پرتو نگاری کس دیگری را دیدن:فردی که صاحب رویا می پنداشت او را کاملا می شناسد،چهره دیگر خود را ناگهان نشان می دهد
پرتونگاری خود را دیدن:خواب بیننده توسط اشتباهات خود،دچار وضعیتی ناخوشایند می شود


پرچم،بیرق
پرچم را افراشته دیدن:ناراحتی و غم و غصه می آورد
حمل کردن پرچم:به معنی احترام و حیثیت می باشد
پایین آوردن پرچم:نشانه پشیمانی از انجام کاری می باشد
پرچم سیاه:خبر از دشمنی می دهد
پرچم ملی را حمل کردن:خواب بیننده به کشورش خدمتی می کند
در هوا به این سو و آن سو تکان خوردن پرچم:خبر از فرا رسیدن دورانی خوش و مطلوب را می دهد


پرده سینما،اکران دیدن
پرده نازک سینما:به معنی رفاه و ثروتمندیست
دیدن پرده ضخیم سینما:خواب بیننده جهیزیه خود را خواهد گرفت
پرده سینما را سفید و تمیز دیدن:نشانه آغاز دورانی مساعد است
پرده سینما را کثیف یا پاره دیدن:نشانه عدم موفقیت در کار و تجارت است
ساختن پرده سینما:خبر از موفقیت در کار و تجارت می دهد
در اختیار داشتن پرده سینما:به معنی مال و ثروت است


پرستش کردن
ستایش یک زن:نشانه افتخاری بزرگ و ثروت می باشد
ستایش یک مرد:صاحب رویا به اوضاع و احوال و شرایط بهتری نائل می شود


پرنده
پرنده را دیدن یا صدای آن را شنیدن:پرندگان آوازه خوان به معنی اخبار،پرندگان مهاجر نشانه تغییر و تحول و پرندگان شکاری نشانه وجود دشمن است
قفس خالی پرنده را دیدن:نشانه فریب،یاس و ناامیدی،یا یک خسارت می باشد


پرواز کردن
پرواز کردن با هواپیما:نقشه ای بلندپروازانه موفق نشده،علاوه بر آن ضرر و زیان هم به همراه می آورد
خود بال داشتن:نگرانی ودلواپسی می آورد
بدون بال پرواز کردن:به معنی شادی و نیکبختیست
هنگام پرواز سقوط کردن:خواب بیننده در یک قضیه ی توام با سوء نیت کشیده می شود
کسی را در حال پرواز دیدن:حسادت می آورد
با بالون پرواز کردن:آرزوهای صاحب رویا برآورده می شود


پری
دیدن پری:نشانه یک رویداد زیبای عاطفی می باشد
توسط پریان احاطه شدن:خواب بیننده در تردید است که نسبت به کدام یک از دو نفری که در سر راهش قرار دارند،علاقه مند می باشد،و به کدام یک دل ببندد
هنگامی که شخص به طرف پریان دست دراز می کند،آنان را در حال فرار یا ناپدید شدن ببیند:خبر از پیشامد عشقی غم انگیز میدهد


پستان حیوانات ماده پستاندار
پستان حیوانات:خواب بیننده مجبور به تقسیم دارایی خود خواهد شد


پستچی
پستچی:در خواب نشانگر سلامتی و شادابیست


پل
دیدن پل:معنی آن معادل آرزوهای مخالف یکدیگر می باشد.این عمل باعث می شود که شخص برد را در زندگی تجربه کند
پل های متعدد را دیدن:به معنی غصه و دلتنگی می باشد
روی پل راه رفتن:صاحب رویا باید در زندگی محتاط و مراقب باشد
از روی پل افتادن:به معنی موانع بسیار در کار و تجارب می باشد
روی یک پل قدیمی و نامطمئن راه رفتن:خواب بیننده از چنگ یک خطر به سلامت خواهد گریخت
روی یک پل خیلی طویل راه رفتن:شخص به پیشرفت های بسیاری در زندگی نائل می شود


پله برقی
پله برقی دیدن:نشانه سود و منفعتیست،که توسط کسی به خواب بیننده می رسد
استفاده کردن از پله برقی:صاحب رویا راه سختی را پیشروی خود خواهد داشت


پلیس
دیدن پلیس:به معنی هشدار در مقابل بی دقتی و نادرستیست،که خواب بیننده در شرف انجام آن می باشد
از پلیس کمک خواستن:صاحب رویا در نظر دارد با کسی به مناقشه لفظی شدید بپردازد،اما باید بسیار مراقب باشد
با پلیس سروکار پیدا کردن:ناخوشایندی ها و محدودیت ها،زندگی خواب بیننده را تلخ می کند
توسط پلیس یاری شدن:مساله ای ناخوشایند به خوبی پایان می یابد


پورسانت،بهره
پورسانت پرداختن:صاحب رویا پاداشی دریافت می نماید
پورسانت گرفتن:خواب بیننده باید خسارت عمل اشتباه خود را بپردازد


پیامبر
پیامبر بودن:صاحب رویا دست کم گرفته خواهد شد
دیدن پیامبر:خبر از برملا شدن یک راز می دهد.یا اینکه خواب بیننده از چیزی که خواهان داشتن آن می باشد،مطلع می شود.اخباری که پیامبر در خواب اعلام می دارد،باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد،زیرا غالبا رویدادها در مسیر همان اخبار قرار دارد


پیانو
پیانو خریدن:خواب بیننده بیشتر از آنچه که مجاز است،پول خرج می کند
نواختن پیانو:صاحب رویا اوقات خود را در وقف مسائل بیهوده خواهد نمود


پیپ
دیدن پیپ:خبر از دیدار دوستی قدیمی می دهد
پیپ کشیدن:صاحب رویا کشف غیرمنتظره ای خواهد کرد،که در منزل هم بسیار راحت و آسوده می تواند باشد


پیچ
دیدن پبچ:خواب بیننده باید به چیزی که دارد محکم بچشبد
پیچاندن پیچ:صاحب رویا ارتباطی همیشگی با کسی برقرار می کند
پیچ شل:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد
گم کردن پیچ:نشانه از دست دادن رابطه ای سودآور می باشد


پیروزی،علامت برد
دیدن پیروزی:در خواب نشانگر آن است که در آینده ای نزدیک مقدار کمی شانس در انتظار صاحب رویا می باشد


پیر،کهنسال
خود پیر بودن:خواب بیننده از دید خودش جوانتر است


پیشگو،فالگیر
پیشگو را دیدن،یا با او صحبت کردن:چنانچه یک پیشگویی مطرح باشد،غالبا مساله بر سر جریانیست که در آینده نزدیک به وقوع می پیوندد.اگر خواب بیننده جزئیات پیشگویی را به یاد نیاورد،نشانه آن است که در انجام کاری،یک پیوند خوب برای او بسیار پرارزش می تواند باشد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱

 

-الف


آب
آب زلال:به معنی موفقیت و برد است
آب راکد و کثیف:نشانه ی روابط مبهم و نا مطمئن است

آبشار
دیدن آبشار:نشانه تباهی یکی از اعضای خانواده است

آبله داشتن
آبله یا دیدن آن:خواب بیننده به ثروت خواهد رسید

آب مروارید
آب مروارید:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان حاصل می کند

آتش
دیدن آتش:آتش با شعله های روشن،به معنی عشق ورزیدن به خودی هاست. و با دود زیاد خبر از گرفتاری می دهد.
در زمین بایر آتش روشن کردن:خواب بیننده یک پیمان دوستی طبق دلخواه خود خواهد بست.
دور آتش رقصیدن یا دیگران را در حین انجام این عمل دیدن:نشانه انجام یک پیک نیک شاد و فرح بخش است
در آتش افتادن:به معنی ضرر و زیان فراوان است
آتش را در بخاری یا اجاق دیدن:به معنی حساب باز کردن روی بچه دار شدن،یا داشتن خوشحالی و شادی فراوان توسط بچه ها می باشد
در بخاری اجاق آتش را خاموش کردن:نشانه یک بیماری جدی است

آتش نشانی
دیدن آتش نشانی:صاحب رویا به دردسر بزرگی دچار خواهد شد

آخور
دیدن آخور:به معنی سود و منفعت است

آدم ربایی
آدم ربایی کردن:به معنی قول ازدواج یا پیمان دوستی است
ربودن یک کودک:به معنی خوش شانسی غیرمنتظره می باشد

آدم کوتوله دیدن
آدم کوتوله:خواب بیننده با کسی آشنا خواهد شد که در برابر او احساس حقارت می کند

آدم لاغر دیدن
آدم لاغر:به معنی بدبختیست

آذرخش،صاعقه
دیدن آذرخش:به معنی ضرر مالی،غم م غصه،نزاع در خانواده و دردسر و ناخشنودی در کسب است
آذرخش را در بالای سر یا منزل مسکونی دیدن:خبر از ضرر و زیان در مال و زندگی می دهد
برخورد کردن آذرخش به انسان بدون آنکه به او صدمه بزند:به معنی خطریست که شخص ازچنگ آن خواهد گریخت
توسط آذرخش صدمه دیدن:نشانه ضربه غیرمترقبه سرنوشت یا اخبار نا خوشایند است
آذرخش را به عنوان انعکاس نور دیدن:به معنی نعمت و موهبت است
رعد و برق دیدن:خبر از دیدار مجدد شادی آور با یک دوست را می دهد
اصابت کردن با رعد و برق:نشانه ضرر و زیان مالی است

آرایش،تزیین
آرایش،تزیین:خواب بیننده پیشامدهای بزرگی را تجربه می کند

آسمان
دیدن آسمان آبی:خبر از شادی می دهد
دیدن آسمان قرمز:به معنی همه گونه ناسازگاریست
دیدن آسمان ابری:تعبیر آن،نااستواری در زندگی می باشد
آسمان را گرفته دیدن:به معنی کسالت است
آسمان را با ستارگان فراوان دیدن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست

آسیاب
دیدن آسیاب:قول یک رویداد خوشایند و پرمنفعت را می دهد
متوقف دیدن آسیاب:به معنی شانس در دلدادگی و زندگی می باشد
سر و صدای آسیاب را شنیدن:نشانه یک کار پر ارزش است

آشپزخانه
دیدن آشپزخانه:یک شی مورد علاقه صاحب رویا توسط شخصی شکسته خواهد شد

آشنایان
آشنایان را ملاقات و یا با آنها صحبت کردن:خبری تازه به گوش صاحب رویا خواهد رسید

آفتابگردان
داشتن آفتابگردان:به معنی ضرر و زیان بسیار می باشد

آلت،ابزار
ابزار در خواب:نشانگر سعادت خانوادگی می باشد

آلت تناسلی
آلت تناسلی:درخواب نشانگر رها شدن فرد از بار و فشار وارده بر اوست،که در نتیجه باعث آرامش روحی او می شود.تعبیر دیگر این سمبل،بروز عقده ها،آرزوهای طرد شده و غیره می باشد

آلو
آلو یا خوردن آن:نشانه رضایت از زندگی می باشد

آمیزش
آمیزش:در خواب نشانگر غرایز جنسی است.و در سنین بالاتر نشانه نوآوری می باشد
آمیزش با همسر:به معنی غم و غصه است

آنتن
دیدن آنتن یا مالک آن بودن:خبر از دوستانی می دهد که در دوردست زندگی می کنند
آنتن را به رادیو متصل ساختن:به معنی توانگری مالیست
آنتن را با زمین ارتباط دادن:خواب بیننده با نیروهایی قوی قادر به انجام کاری بزرگ می شود
آنتن را قطعه قطعه کردن:به معنی اخبار بد و ناخوشایند می باشد

آواز خنده دار
آواز خنده دار خواندن:به معنی یک پیشامد فرح بخش می باشد
با کس دیگر آواز خواندن:نشانه یک آشنایی مطلوب می باشد

آهک
سوزاندن آهک:شخص باید برای یک زندگی بهتر بیشتر تلاش کند
کوره آهک:صاحب رویا عمری دراز خواهد داشت

آهن
آهنگری کردن:به معنی دعوا و نزاع می باشد
دیدن آهن سرخ:نشانه عشق و محبت فراوان است
دیدن آهن قدیمی و زنگ زده:خواب بیننده از دوست خود جدا خواهد شد
با یک تکه آهن کتک خوردن:خبر از اندوه و غصه فراوان می دهد
ذوب کردن آهن:به معنی دوستی و محبت می باشد
ورقه آهن:شخص دارای شخصیتی پایدار است
نرده آهنی:به معنی وجود موانع می باشد
زنجیر آهنی:نشانه آینده نامعلوم می باشد
حلقه آهنی:صاحب رویا در جشنی به مناسبت سالگرد ازدواج کسی شرکت خواهد کرد،یا خود این جشن را می گیرد

آهنربا
آهنربا دیدن:خبر از ایجاد یک رابطه یا آشنایی مهم می دهد
دیدن اینکه چگونه اشیا توسط آهنربا جذب می شوند:شخص چیزی را که برای او بسیار با ارزش است، از دست می دهد
خود توسط آهنربا جذب شدن:خواب بیننده به کسی دل می بندد
با آهنربا کار کردن،و افراد دیگر یا اجسام را با آن جذب کردن:نشانه جدایی یا فاصله گیری از یک شخص،یا چیز مورد علاقه می باشد

آیین و مراسم مذهبی
دیدن آیین و مراسم مذهبی:نشانه خوش اقبالی،برکت و افتخار می باشد
خود در مراسم مذهبی شرکت کردن:به معنی رهایی از نگرانی ها و مشکلات می باشد

آیینه
دیدن آیینه:تذکر به خودشناسی می دهد
خود را در آیینه دیدن:خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد،یا اینکه این خطا به او گوشزد می شود.تعبیر دیگر آن خود را معصوم و مهربان دیدن است
آیینه را شکستن یا آن را شکسته دیدن:به صاحب رویا روش بهتر انجام شدن کاری آموخته می شود
سفارش ساخت آیینه را دادن:نشانه خیانت است

ابر(حمام)
ابر حمام را جهت شست و شوی دیدن:خواب بیننده باید با بدگویی دیگران با آسودگی خاطر مبارزه کند،زیرا در غیر این صورت،حمایت و پشتیبانی معنوی یک شخص مهم را از دست می دهد
خود را با ابر حمام شستن:شخص اتهامی را با دلیل و برهان رد خواهد کرد

ابرو
ابروی پرپشت داشتن:نشانه شادی در زندگیست
ابروی در حال ریزش،کم پشت یا سوخته دیدن:به معنی ضرر و زیان می باشد

ابریشم
دیدن ابریشم:وعده یک محل سکونت دلپذیر و توام با رفاه را می دهد
تولید کردن ابریشم:صاحب روبا دوستان زیادی خواهد یافت،که در نزد او احساس راحتی و آرامش می کنند

ابلیس،شیطان
دیدن ابلیس:شخص از روی علاقه و میل شدید نسبت به انجام یک عمل نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود
توسط ابلیس تهدید و یا مورد حمله واقع شدن:خواب بیننده بر اثر عملی نسنجیده،دچار نزاع های ناراحت کننده و خطرناک می شود

اتاق دیدن
اتاق دیدن یا در آن بودن:خواب بیننده به زودی خانه فعلی خود را عوض خواهد کرد

اتو دیدن
اتو دیدن یا استفاده کردن از آن:نشانه سود و منفعت است
چیزی را با اتو سوزاندن:نشانه مطلوب در زندگی صاحب رویاست

اجاق
اجاق با آتش:نشانه آرامش و رفاه بسیار می باشد
اجاق بدون آتش:شخص توسط دیگران ترک می شود

اختراع
اختراع کردن:خواب بیننده خبری دریافت خواهد کرد،که در آن کسی مامور تغییر چیزی در اوضاع زندگی کنونی او می شود
با اختراع موفقیتی حاصل نکردن:شخص آرمان های بیش از حد ایده آلی دارد،که در عمل،غیرقابل تحقق بخشیدن است

اخراج،عزل
اخراج شدن:به معنی نگرانی و غم و غصه می باشد

اداره
اداره:نشانگر کاهش آزادی فردی می باشد

ادرار
ادرار کردن:موقعیت شخص مساعدتر می شود
نوشیدن ادرار:خواب بیننده سلامتی خود را بدست می آورد
در تخت ادرار کردن:به معنی تمرین پرهیزکاریست

ادویه
دیدن ادویه:به معنی درآمد فراوان و شادی می باشد

ارتش
دیدن ارتش:به معنی نگرانی درباره آینده است
ارتش را در حال رژه دیدن:نشانگر تغیرات بزرگی که در زندگی صاحب رویاست
به ارتش ملحق شدن:تعبیر آن موفقیت تجاریست
ارتش را در حال جنگ دیدن:باید در انتظار ثروت های هنگفتی بود

ارواح
خواب ارواح را دیدن:صاحب رویا با افراد خوش نیتی سر و کار پیدا می کند

اره دستی
اره دستی دیدن:نشانگر آن است که صاحب رویا کاری را به نحو مطلوبی انجام می دهد

ازدواج
رویای آرزو:تجزیه و تحلیل ازدواج انجام گرفته یا در شرف انجام
ازدواج کردن:تعبیر آن خوشبختی ومنفعت است
با یک بیوه زن یا مرد بی زن ازدواج کردن:خبر از نگرانی و دلواپسی فراوان می دهد
ازدواج نامشروع:نشانه خطر آتش سوزیست
همسر(زن):به معنی توانگری می باشد
شوهر:به معنی تامین بودن است
طلاق:نشانه تهمت نابجا و نارواست

از گور برخاستن
از گور برخاستن:در خواب نشانگر نجات یافتن از بیچارگی و آغاز تحولی درونیست

اژدها
دیدن اژدها به عنوان موجودی افسانه ای:خواب بیننده مورد لطف و حمایت اشخاص بلند مرتبه واقع می شود
دیدن اژدهای خشمگین و عصبانی:به معنی ضرر و زیان فراوان می باشد
توسط اژدها زخمی شدن:خواب بیننده توسط دشمنی قوی مورد تهدید واقع می شود
کشتن اژدها:صاحب رویا موفق به رهایی خود از یک موقعیت سخت می شود

اسب
اسب را با زین یا بدون آن در چراگاه دیدن:علامت استقلال و وابسته نبودن شخص به دیگریست
دیدن اسب در طویله:به معنی رفاه و آسایش است
اسب را زین شده و بدون سوارکار دیدن:نشانه ترقی فوق العاده خواب بیننده است
سوار اسب آرام شدن و سوارکاری کردن:به معنی ترقی راحت و بدون دردسر صاحب رویاست
سوار اسب ناآرام و غیر اهلی شدن و سواری کردن:پس از غلبه شخص بر مشکلات و موانع سخت بسیار،یک موفقیت با دوام و مطلوب ایجاد می شود
اسب سرکش را نتوان رام کردن:خواب بیننده به هدفش نخواهد رسید
قصد سوار شدن اسب را داشتن و نتوانستن:صاحب رویا آدم بدقدمیست
اسب غیر اهلی و لگدانداز را دیدن:به معنی مشکلات تهدید کننده است،که شخص بر آنها غلبه خواهد کرد
سوار اسب رمیده شدن و نیفتادن:صاحب رویا از یک وضعیت بسیار خطرناک،با موفقیت رهایی می یابد
با اسب از روی گودال یا مانع پریدن:خواب بیننده با قدرت تمام بر تمامی موانع زندگی اش غلبه می کند
از اسب بر زمین افتادن:خبر از یک خطر می دهد
چمن خوردن اسب را دیدن:یک رویداد ناگوار در کمین است
دیدن اسب در حالی که به سوی قند یا نان بو می کشد:به صاحب رویا قول یک دوست باوفا را می دهد
اسب را با افسار هدایت کردن:ابتدا چس از دقت و ملاحظه فراوان،شخص باید کاری را شروع کرده،و سپس آهسته و مطمئن به سمت هدف برود
اسب را در حالی که با افسار روی دو پا بلند می شود،دیدن:به معنی یک موفقیت پر زحمت است
اسب را در حالی که افسارش را به زور باز کرده اند دیدن:با وجود تمام زحمتی که صاحب رویا می کشد،با عدم موفقیت رو به رو می شود
هدایت کردن اسب خود را دیدن:به معنی بی وفایی در خانواده است
اسب را با یراقی معمولی،متصل به گاری دیدن:خبر از یک زندگی سرشار از تلاش و کار می دهد،که در پایان با موفقیت رو به رو خواهد شد
اسب را با یراقی پر ارزش،متصل به یک کالسکه بسیار شیک دیدن:به صاحب رویا قول عزت و شرف و افتخار می دهد
اسب رمیده را با یک گاری دیدن:موجودیت و خانه و زندگی شخص در معرض خطر جدیست
زمین خوردن اسب و واژگون شدن گاری را دیدن:نشانه لطمه به موجودیت خواب بیننده و خوشبختی خانوادگیست
خود را در یک کالسکه واژگون شده یافتن:به معنی یک پایان غم انگیز و سرشار از ناامیدیست
اسب تربیت شده را در سیرک دیدن:صاحب رویا یک حامی پرقدرت خواهد داشت
کره اسب دیدن:قول یک رویداد بسیار خوشحال کننده را می دهد
اسب گاز گیرنده دیدن:صاحب رویا شادی را تجربه خواهد کرد
اسب هلاک شده دیدن:به معنی ضرر و زیان است
اسب را دهنه و یراق زدن:صاحب رویا کار جدیدی را شروع خواهد کرد
اسب به رنگ زرد خاکستری:خبر از رسیدن یک دوست می دهد
اسب نر:برای زنان نشانگر غرایز جنسی خالص و جست و جو به دنبال یک زندگی قدرتمننه است
مردان را سوار بر اسب دیدن:خواب بیننده امید برآورده شدن آرزوهایش را دارد
توجه:در اسب سفید،تعابیر موافق ذکر شده تشدید و تعابیر ناموافق، تضعیف می شود.و در اسب سیاه،تعابیر ناموافق تشدید و موافق تضعیف می گردد

اسباب کشی
اسباب کشی کردن:صاحب رویا در آینده مجبور می شود بر اثر پیشامدی،حالات مبهم خود را کاملا تغییر دهد

استخوان
دیدن استخوان:به معنی کار زیاد می باشد
گوشت استخوان را گاز زدن:نشانه نگرانی غذاییست
استخوان را جلوی سگ انداختن:خواب بیننده علی رغم خوبی کردن در حق کسی،با ناسپاسی مواجه خواهد شد
دیدن استخوان یک مرده:به معنی نیاز شدید به چیزی می باشد

استخوان ماهی
استخوان ماهی را قورت دادن:خواب بیننده با ناخوشنودی و تنفر سر و کار خواهد داشت

استفراغ کردن
استفراغ کردن:در خواب نشانگر خوشبختی و سعادت می باشد

اسفناج
اسفناج:در خواب نشانگر سلامتی و تندرستیست

اسکله
دیدن اسکله در بندر:آرزویی که خواب بیننده فکر می کند برآورده شدن آن مدت زیادی طول خواهد کشید،به زودی برآورده می شود

اسکناس
اسکناس بسیار دیدن:خواب بیننده لطمه مالی خواهد خورد

اسکی
دیدن اسکی:به خواب بیننده در مورد یک راه پرشیب هشدار می دهد
به ورزش اسکی پرداختن:افت شخص در کاری،سریعتر از پیشرفت او می باشد
دیگران را در حال ورزش اسکی دیدن:صاحب رویا در نتیجه الگو بد،از راهش منحرف خواهد شد

اسموکینگ(لباس رسمی مردانه)
دیدن اسموکینگ در رویای مردان:به معنی قرار ملاقاتی خوشایند می باشد
دیدن اسموکینگ در رویای زنان:به ندرت می توان منتظر یک دیدار مجدد ملاطفت آمیز بود

اسهال
اسهال داشتن:شخص دچار اندوه،ضرر و زیان می گردد

اشاره کردن
اشاره کردن:درخواب نشانگر احساس گناه،و در بسیاری موارد،بیماری و یا تعقیب از جانب دیگران می باشد
با انگشت اشاره کردن:خواب بیننده دچار دردسر می شود


اشک
دیدن اشک:خبر از شادی و نشاط می دهد


اصلاح
اصلاح شدن(صورت):در خواب نشانگر صبور بودن و شرکت در امور خیریه می باشد
اصلاح کردن موی سر:نشانگر آرزوی داشتن ظاهری خوب،برای رسیدن به موفقیت و خوشبختیست،که غالبا بر اساس غرایز جنسی می باشد
موی سر سر کسی را اصلاح کردن:خواب بیننده عصبانی و خشمگین خواهد شد
خود اصلاح شدن:تعبیر آن نامزدی یا ازدواج برای اشخاص جوان می باشد؛و برای افراد مسن،خوش اقبال بودن از لحاظ مادی است


اعتراف
اعتراف دیدن:شخص خود را سرزنش می کند
در اعتراف کسی شرکت کردن:توصیه می کند شخص در امور خود تجسس نماید

اعدام
دیدن اعدام:نشانه غلبه بر یک دشمن و یا پیدا کردن دشمنی جدید است
اعدام یک دوست یا یک شخص نزدیک را دیدن:به معنی جدایی از یک انسان دوست داشتنیست
مراسم اعدام خود را انجام دادن:اگر همراه با خون باشد،شخص یک مشاجره یا محاکمه را خواهد برد؛چنانچه بدون خونریزی بوده،و شخص معدوم دوباره زنده شود،خواب بیننده با وجود تمام تلاشش،موفق به غلبه کردن بر یک دشمن نمی شود
خود اعدام شدن:اگر همراه درد باشد،خبر از بیمارز شدن می دهد؛در غیر این صورت شخص به ننگ دچار شده و تحقیر می شود

افعی
دیدن افعی:خوشبختی در عشق و زندگی زناشویی در خطر است
چنانچه شخص توسط افعی نیش زده شود:به معنی هشدار در مقابل دوستان ناباب یا رابطه یی شوم می باشد

الاغ
دیدن الاغ:به معنی مشاجره می باشد
سوار الاغ بودن:خواب بیننده خیلی آهسته به اهدافش می رسد
به الاغ غذا دادن:صاحب رویا در حق انسنی نالایق خوبی می کند
الاغ را در حال دویدن دیدن:خبر از ناراحتی و دردسر می دهد
الاغ را زدن:به معنی سنگدلی نسبت به بستگان می باشد
عر عر الاغ را شنیدن:به معنی کار و تلاش بیهوده است
در کالسکه بسته شده به یک الاغ،سوار بودن:خواب بیننده بیش از حد تحت تاثیر اشخاص سهل انگار قرار می گیرد

الکتریسیته
دچار برق گرفتگی شدن:خبر از پیشامدهای غیرمنتظره می دهد
جرقه های الکتریکی دیدن:نشانه به خود آمدن پس از علاقه و دلبستگی شدید می باشد
دیدن نور برق:نشانه هشدار از محدوده ناخودآگاه است؛و چنانچه شخص محتاط نباشد،خطر مرگ وجود دارد
دیدن نیروگاه برق یا بازدید کردن از آن:صاحب رویا یک گردهمایی جدی در پیش دارد
در یک نیروگاه برق کار کردن:شخص قرارداد یک کار بسیار پرمسئولیت را دریافت می کند

الماس
دیدن الماس:خبر از آینده ای خوب می دهد
خود را مالک چند قطعه الماس دیدن:نشانه خوب شدن اوضاع مالیست

اماله
دیدن اماله:نشانه رهایی از همه ناراحتی هاست

انار
انار دیدن یا خریدن آن:به معنی رهایی شخص از یک سوءظن می باشد

انجیر
انجیر تازه دیدن یا خوردن:شخص به روابط بهتری با دیگران دست خواهد یافت
دیدن انجیر خشک:به معنی کاهش مال می باشد
چیدن انجیر:نشانه پیروزی خواب بیننده در رسیدن به یک هدف است
انجیر را به عنوان هدیه گرفتن:خبر از رفت و آمد دوستانه می دهد
برگ درخت انجیر:به معنی عفت و پاکدامنیست
درخت انجیر:صاحب رویا هوسهایش را تحت کنترل درمی آورد

انسان
انسانی را مطابق میل خود دیدن یا با او رفت و آمد داشتن:خوشی و لذتی مخصوص در انتظار صاحب رویاست
انسانی را زشت دیدن:شخص مساله ای شدیدا نامطلوب و آزار دهنده را تجربه می کند
انسانی را شاد دیدن:به معنی غصه و نگرانی می باشد
انسانی را غمگین دیدن:خواب بیننده داخل نگرانیهای دیگران کشیده شده،یا از آنها متاثر می شود

انفجار
دیدن انفجار:نشانه ناآرامی عصبیست،که به طور ناگهانی فروکش می کند
دیدن انفجار با قربانی:شخص از یک وضعیت بحرانی،بدون کوچکترین خسارتی خارج می شود
انفجار یک کارخانه بزرگ را،همراه با آتش سوزی عظیم دیدن:خبر از یک واقعه پرمنفعت می دهد

انگورفرنگی(تمشک)
انگورفرنگی را بر بوته دیدن:شخص با افراد صدیق و بی ریا سروکار خواهد داشت

انگور
شاخه بوته انگور را شکستن:خواب بیننده یک پیمان دوستی صادقانه خواهد بست
در برداشت محصول انگور شرکت کردن:به معنی رضایت می باشد
خارج از فصل انگور داشتن:به معنی بی وفاییست
آب انگور نوشیدن:شخص بدنبال تنوع و سرگرمی می گردد

اهرم
اهرم:در خواب نشانگر آن است که خواب بیننده بر مشکلاتش غلبه خواهد کرد
   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٥:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱