1ـ خواب پتوی کثیف ، نشانة خیانت و بی وفایی است .

2ـ خواب پتوی تمیز و پاکیزه ، نشانة اقبال است . و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٢