این مطلب خلاصه ای از یکی از سخنرانی های پروفسور دامهاف است.

منبع: http://psych.ucsc.edu/dreams/Library/lecture_notes_freud_vs_jung.html

«موضوع اصلی» در رؤیا چیست؟

فروید: فیزیولوژی، به ویژه سازمان لیبیدویی

یونگ: روان، به خصوص کهن الگوها

ریشه تعارض ها چیست؟

فروید: برخورد و تصادم غریزه ها

یونگ: نادیده گرفتن بخشی از روان

کدام یک از سنین رشدی اهمیت بیشتری دارد؟

فروید: کودکی (تحول روانی جنسی)

یونگ: بزرگسالی (کهن الگوی خود)

هدف از زندگی چیست؟

فروید: کاهش تنش

یونگ: تفرد و تعالی

قلمرو و محدوده ناهشیار کجاست؟

فروید: ناهشیار فردی

یونگ: ناهشیار جمعی

ریشه و منبع ناهشیار چیست؟

فروید: اضطراب به علت تعارض و تصادم غرایز

یونگ: تجارب مکرر یک گونه (موجود) خاص

محتوای اصلی ناهشیار چیست؟

فروید: آرزوها و ترس های سرکوب شده

یونگ: کهن الگوها

رؤیا چیست؟

فروید: تلاش های پنهان درونی برای ارضای تمایلات، با بازگشت عناصر سرکوب شده

یونگ: تلاشی برای بروز بخش های تحول نایافته روان، به ویژه کهن الگوها

رؤیاها به چه کار می آیند؟

فروید: حفظ و نگهداری حالت خواب

یونگ: جبران کردن نگرش ها و شخصیت هنگام بیداری

مکانیسم شکل گیری رؤیاها چیست؟

فروید: عملکرد رؤیا

یونگ: فرایند نمادسازی

نماد ها چگونه کار می کنند؟

فروید: به صورت پنهانی

یونگ: خودشان را بروز می دهند.

چگونه خواب ها را تفسیر کنیم؟

فروید: با تداعی آزاد و تفسیر نمادها

یونگ: با تقویت عناصر رؤیا، تصویرسازی فعال، روش رؤیاهای دنباله هم، تفسیر نماد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤