دانشمندان در خصوص چگونگی و کم وکیف  رویا و نحوه خواب دیدن نظرات متفاوتی دارند .اما در کل رویا و خواب یغنی ؛درک وفهم  و دیدن صحنه های مشابه زندگی عائی ویا هر تجربهٔ افکار، تصاویر یا احساساتی است که هنگام خواب (خصوصاً در خواب‌های همراه با   حرکت تند چشمان انجام می‌پذیرد. خواب حالتی است که انسان در طی آن از خواس پنج گانه خود بی خبر است گوش نمیشنود زبان یخن نمی گوید وگوش نمی شنود والی اخر …رویا ممکن است شامل ادراک ودیدن اتفاقات عادی و روزمره و یا حتی غیرعادی و عجیب و غریب بشود. انسان‌ها بصورت تاریخی همواره اهمیت زیادی برای رویا قائل بوده به طرق مختلف به آن نگریسته‌اند. به عنوان مثال گروهی آن را پنجره‌ای به سمت عوالم بتلا و غیر مادی و معنایی یا اطلاع از حاب و  گذشته، آینده و یا دنیای مردگان در نظر گرفته‌اند. برخی از بزرگان ودانشمندان جوابهای خلاقانه‌ای برای سؤالات فکری یا عاطفی خویش در رویاها یافته‌اند، و هنرمندانی ایده‌های هنری نوینی از خواب اتخاذ کرده‌اند. .

فروید عقیده داشت که خواب از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که امیال سرکوب شده‌ای که خودآگاه از آنها مطلع نیست عموماً به اشکال نمادینی در خواب ظاهر می‌شوند نظریه دیگر متعلق به یونگ بوده که خواب را افشاگر ذهن ناخودآگاه می‌دید. به عقیده یونگ خواب حوادث آینده را پیشبینی کرده، و به نکاتی در شخصیت خواب بیننده که شخص از آنها غافل شده‌است اشاره می‌کند. نظریه‌ای دیگر خواب را بر اساس بارهای الکتریکی ای که محرک بخش‌های مربوط به حافظه مغز هستند توضیح می‌دهد..

گروهی  براساس دانش و عقیده و گرایش مادی و معنوی خود؛عقاید خاصی ارائه داد ه اند. برخی از این گروه ها تجربی و علم گرا  بوده و هر چیزی را که در قالب پنچ حس بدر یایند برای خود شان قابل قبول است و  چیزها ی غیر از آن  را قبول ندارند. بعد از رنسانس اروپا و پیشرفت در دانشهای مادی و تجربی  این گرایش در علوم  غالب شد وتا کنون هم مانده است..البته تقویتعلوم تجربی با زوایا و روشهای گواگون همراه شد ولی درکل   به چند شکل ظهور کرد ..مثلا  در میان اینها بودند گروهی و عده ای که  انکار خداوند می کردند و یک عده  هم که به عکس به خداوند اعتقاد داشتند و گروهی بینابین بودند و…به هر حال هر کس از زلویه دید علمی ودریچه خاص معنوی سعی به پاسخ گوئی در خصوص رویا و خواب دیدن کردند.

افرادی مثل یونگ و فروید سعی کردند به تجزیه و تحلیل این موضوع بپردازند  که آیا یبن زندگی روزمره و رویابینی ارتباطی  هست ؟واگر هست چگونه است ؟

زیگموند فروید کتابی به نام تعبیر خواب دارد .زمانی خواب‌ها را «جاده اصلی به ناهشیار (ناخودآگاه)» نامیده بود  . برخی از کارهای فروید در این زمینه در کتاب «فوق آمده است. فروید اعتقاد داشت هر خوابی، برای تحقق یک آرزوست و او این نظریه‌اش را تا به آخر حفظ کرد، حتی با وجود کنار گذاشتن ایده اولیه‌اش در مورد این که تمام خواب‌ها و رویاها دارای زمینه و محتوایی جنسی هستند.

از نظر فروید، مفهوم ارضاء یا تحقق آرزو، لزوماً به معنی جستجوی لذت نیست زیرا مثلاً فردی ممکن است آرزوی «تنبیه شدن» داشته باشد. با وجود این، ایده آروزی «مخفی» که در پس هر رویا نهفته است، به عنوان نقطه کلیدی و مرکزی روانکاوی فرویدی باقی مانده است.این کتاب، متن کلاسیک تحلیل و تفسیر خواب است. فروید در این کتاب، بسیاری از مفاهیم کلیدی که بعداً محور اصلی روانکاوی قرار گرفتند را معرفی کرده است. کتاب «تعبیر خواب» یکی از کارهای کلاسیک  در تاریخچه  روان‌شناسی است

 

کتاب تعبیر خواب ابتدا در سال 1899 در آلمان انتشار یافت و فروش اولیه  آن ناچیز و ناامید کننده بود.کتاب تعبیر خواب به تشریح اعتقادات فروید مبنی بر این که خواب‌ها بسیار نمادین هستند و شامل معانی آشکار (محتوای آشکار) و نیز افکار ناخودآگاه (محتوای نهفته) می‌باشند، می‌پردازد. به عقیده  فروید، خواب‌ها، آرزوهای ناخودآگاه ما در لباس مبدّل هستند. علیرغم تمایل فروید به نتیجه‌گیری کلّی، کمبود شواهد علمی، تأکید بیش از حد بر روابط جنسی، و برخی دیده‌گاه‌های افراطی او، این کتاب به عنوان کار مهم و تأثیرگذاری در تاریخچه  روان‌شناسی باقی مانده است. از کتاب «تعبیر خواب» به عنوان نقطه  شروع روانکاوی، نامبرده می‌شود. این کتاب، اثر جالب و مهیجی است که استعداد منحصر به فرد فروید را به عنوان یک نویسنده و نظریه پرداز جاه‌طلب آشکار می‌سازد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤