هر نظریهاز رویا باید پنج مشخصه زیر را توضیح دهد:

  • تصورات زنده و روشن (خصوصاً تصاویر و حرکات) ظاهر شده در رویا
  • عواطف و احساسات شدید، خصوصاً ترس، شادی و خشم
  • پذیرش و واقعی پنداشتن رویا توسط شخص خواب بیننده، چنانچه گویی اتفاقات واقعاً در بیداری می‌افتند.
  • قطعه قطعه بودن خواب و عدم خودسازگاری آن از نظر زمان‌ها، شخصیت‌ها، مکان‌هایی که وقایع در آنها اتفاق می‌افتند.
  • فراموشی اکثر این خواب‌ها علیرغم شدت زیاد این واقعیت مجازی. عموماً یاد آوری خواب کار سختی است مگر اینکه شخص در وضعیت رم (REM) از خواب برخیزد که حتی در همین حالات نیز قسمت زیادی از آنچه اتفاق افتاده قابل بازیابی از حافظه نیست.

برخی ها سعی کردند دنبال سمبل و نشانه ها بروند و آنها را دسته بندی کنند و در مرحله دوم آن را با مسائل روز تجزیه و تحلیل کنند.

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤