خواب صادق به معنای آنستکه فرد از وقوع حادثه ای در آینده و یا در زمان نزدیک مطلع شود این گونه خوابها یا واضح هستند یا غیر واضح ؛ اگر فردی دارای روح و نفس پاک و آرام باشدخوابهای روشن و واضح می بیند در غیر این صورت خوابها غیر واضح و به اصطلاح سمبلیک است .از اینجاست که ضرورت تاویل و تعبیر بوجود می آیدساده ترین مثال این است اگر کسی از پشت یک شیشه کثیف یا بخار گرفته به چیزی نگاه کند یا آنکه در فضائی باشد که نیمه تاریک یا مه آلود است در این صورت او می تواند چیزهائی را ببیند اما نمی تواند با دقت و وضوح آنها را شناسائی کند..دومین مطلب آن است که برخی از مفاهیم و معانی اساسا” متعلق به جهان مادی نیست از این رو دارای ابهام و حتی تضاد می باشدبه عنوان مثال اگر فردی ببیند که مرده است یا دیگری را به صورت مرده ببیند این به معنای آنست که در آینده نزدیک تغییرات کیفی در زندگی او بوجود خواهد آمد یا اگر ببیند در حال دفع مدفوع است و یا پاها و اندام او الوده به مدفوع انسانی است به معنای آنست که به او مال و ثروتی خواهد رسید و اگر خواب بیند که طلا و یا فلز گرانبها پیدا کرده است زندگی او دچار ناراحتی و سختی خواهد شد یا اینکه اندوهی به او خواهد رسید.نکته ای که باید به آن اشاره کرد آنست که افرادی که در زمینه های عرفان و سلوک کار میکنند به شرط آنکه دارای نیت خوب باشند می توانند صاحب خوابهای صادقه گردند .این جمله به معنای آنست که ادعا کردن افراد یا درست کردن شکل و قیافه خاص و ذکر اسامی درویش و عارف و غیره برای پاکی نفس و روح اساسا” موثر نیست و ممکن است بسیاری در جهل مرکب باشند ..ریرا  آنچه در این وادی موثر است صدق و خلوص و صفا و بی نیازی و پاکی در جسم وروح و فکر و..است..  به قیافه وظاهر و ادعا و لباس و عنوان و شهرت نیست..و به علاوه هر آنکس که مدعی امور معنوی است و حتی هم اهل معنا باشد  اولا” تافته جدا بافته ای نیست و دوم حق مطالبه چیزی از دیگران ندارد چون دارای صفت معنوی است ویا قدرتی و علمی دارد…او نمی تواند داعیه ای برای تفوایش کند   و سوم آنکه باید ادعای خود را اثبات کند.مثلا اگر کسی مدعی تعبیر خواب بود باید چند بار او را امتحان کرد و در صورت صحت در اکثر موارد به او اطمینان کرد نه آنکه به او امتیازی داد

در جهت تعبیر رویا به چند نمونه اشاره میکنیم یک نفر پرسیده است که :

تعریف خواب :خواب دیدم که در سالنی در حال کوتاه کردن موهای افراد هستم و این کان به شکل سالن آرایشگاه مردانه است چند نفر به انتظار نشسته بودند در بین آنها فردی بود با من آشنا است آما رابطه زیادی با من ندارد او هم منتظر بود تا من موهای او را کوتاه کنم. نمونه دوم خواب از ما پرسیده اند : پدر من هر سال در روز عاشورا در زادگاهش چند دیگ غذا به عنوان نذری به مردم می دهد من در خواب دیدم در محل درست کردن غذا هستیم و آشپز بالای دیگها ایستاده ولی چند دانه انگور روی غذاها ریخته شده است در حالت خواب تعجب کردم چرا باید داخل چنین غذائی انگور باشد در حین توزیع غذا عده ای بما حمله کردند و قصد زدن و کشتن ما را داشتند و من و پدر و خانواده سوار ماشین شدیم و فرار کردیم اما تعقیب کنندگان با سر و صدای زیادی دینال ما می دویدند و سنگ و چیزهای دیگر به سوی ما پرتاب می کدند به طوری که شیشه ماشین ماهم شکست حال کمی در به موضوع این دو خواب توجه کنید.تعبیر خواب اول:هر دو خواب توسط افرادی دیده شده که تقریبا” آرام و سبک هستند در خواب اول فرد در زندگی روزمره اش به عنوان یک وظیفه برای کمک به دیگران اقدام می کند و این امر ممکن است گاه موجب اختلال در زندگی شخصی او هم بشود و فردی که منتظر نشسته است و رابطه کمی با سلمانی دارد به زودی نیازمند کمک خواهد بود. به عبارت دیگر چندی بعد آن دوست به بیننده خواب مراجعه خواهد کرد.

تعبیر خواب دوم : در رابطه با خواب دوم این پدر از مال حلال خود به دادن نذر غذا به مردم می پردازد اما احتمال دارد در آینده افرادی بخواهند در دادن این نذری مشارکت نمایند اما از آنجا که مال و ثروت آن افراد آلوده به حرام است در نتیجه خیر و برکت آن غذا از بین رفته و حتی ممکن است این غذا موجب دردسر و درگیری شود ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از مردم تصور می کنند که با شرکت در عزا داری ها یا سینه زدن یا قمه و زنجیر کوبیدن به ثواب خواهند رسید! برخی هم ممکن است از مال خود غذا و شربتی تهیه کرده و عمدتا” به دوستان ، آشنایان و همسایگان دهند نه آنکه در این کار فقرا و محرومان را حمایت نمایند! ضمن آنکه غالبا” منشاء مال معلوم نیست و غالبا” به حرام آلوده است در نتیجه چنین کاری ثمری نداشته و نمی تواند از ثواب برخوردار باشد! انگور نشان آنست که می تواند تبدیل به الکل شود و آن نذری را آلوده نماید پس بهتر است که این فرد از مشارکت دادن افرادی که منشاء مال و حرام و حلال بودن آن معلوم نیست خودداری و جلوگیری کند ولو آنکه از مقدار غذا هم کاسته شود!

 

نوعی دیگر از خوابها شفاف تر است که اگر فرد ممارست و دقت داشته باشد می تواند بقیه خواب را پیدا کند . در مرحله بعد خواب واضح می شود و بعد اطلاعات در مورد خودش و دیگران به فضل خداوند متعال به فرد داده می شود.

افراد هم در چند دسته اند برخی ها مطلقا” خواب نمی بینند آنها ذهن و روح سنگین دارند .خواب می بینند ولی کاملا” از یادشان می رود ، عده ای هستند که یادشان می ماند خواب دیده اند ! عده ای هم گوشه هائی از خواب را بیاد دارند و به صورت کامل یا در شکل اکثریت آن بیاد می آورند گاهی اوقات با بیدار شدن خواب را بیاد می آورند اما بعد از چند دقیقه کاملا” فراموش می کنند و برخی هم هستند که آنها خواب را فراموش نمی کنند و یا قسمتی را فراموش می کنند از گذشته تا به امروز درباره خواب بحث بوده و در کتابهای مختلفی در این زمینه نوشته شده است بهترین کتاب خوابنامه ابن سیرین است که گفته می شود به نقل از حضرت یوسف است در حالی که نمی تواند درست باشد زیرا از آن حضرت چیزی باقی نمانده است و اگر در کتابهای دینی هم سخن می آید تحریفاتی همراه شده است بعلاوه اعتقاد ما اینست که مسائل و مشکلات آدمها در هر دوره و نسل متفاوت است بنابراین خواب که تا حدودی نیاز به تعبیر دارد نمی تواند با قواعد قدما کاملا” تطبیق یابد اگر در خواب ببیند که موهایش بلند شده است و یا بد حالت و سفید شده است به معنی آن است که او با مشکلات خانوادگی و اجتماعی روبرو خواهد شد و یا در خواب ببیند موش در خانه اش وجود دارد نشان دهنده آنستکه مشکلات کوچکی از سوی نزدیکان و اهالی خانه بوجود می آید که عمدتا” مالی است! یا ببیند ریش در آورده و یا ریشش را زده هر کدام تعبیر خاص خود را خواهد داشت.

برخی خوابها از طریق سیر دادن و مکاشفه صورت می گیرد در واقع شکلی از خواب است زیرا در بیداری فرد به مشاهده عالم معنا می پردازد، سیر دادن و مکاشفه می تواند از طریق روشهای خاصی که استاد ما آموزش می دهد در فرد یا افراد بوجود آید در این روش فرد می تواند در حالت بیداری به گذشته یا آینده یا زندگی افراد سفر کرد و آنها را یا حوادث آتی و گذشته را به صورت نوعی خواب در بیداری دید. که روش بسیار ناقص و همراه با اشتباهات آن از طریق هیپنوتیزم صورت می گیرد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤