روزی یکی از مریدان پریشان حال ،به نزد شیخ آمد
و عرض کرد : یا شیخ خوابی دیدم بس ناگوار!
فرمود: بنال ببینم تعبیرش چه بُود ؟
گفت : خواب مردمانی دیدم که از تنشان گوشت همی کندند و گوشت را به دهانشان همی گذاردند.
رنگ از رخسار شیخ پرید ، فرمود : به گمانم زمان پرداخت یارانه ها رسیده

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٩:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٢/۱٩