تعبیر خواب معاصر .................................... تعبیر خواب معاصر آ-الف .................................................................................................................................. آب آب زلال:به معنی موفقیت و برد است آب راکد و کثیف:نشانه ی روابط مبهم و نا مطمئن است ....................................................................................................................................... آبشار دیدن آبشار:نشانه تباهی یکی از اعضای خانواده است ................................................................................................................................................ آبله داشتن آبله یا دیدن آن:خواب بیننده به ثروت خواهد رسید ............................................................................................................................................... آب مروارید آب مروارید:در خواب نشانگر آن است که صاحب رویا در مورد چیزی اطمینان حاصل می کند .............................................................................................................................................. آتش دیدن آتش:آتش با شعله های روشن،به معنی عشق ورزیدن به خودی هاست. و با دود زیاد خبر از گرفتاری می دهد. در زمین بایر آتش روشن کردن:خواب بیننده یک پیمان دوستی طبق دلخواه خود خواهد بست. دور آتش رقصیدن یا دیگران را در حین انجام این عمل دیدن:نشانه انجام یک پیک نیک شاد و فرح بخش است در آتش افتادن:به معنی ضرر و زیان فراوان است آتش را در بخاری یا اجاق دیدن:به معنی حساب باز کردن روی بچه دار شدن،یا داشتن خوشحالی و شادی فراوان توسط بچه ها می باشد در بخاری اجاق آتش را خاموش کردن:نشانه یک بیماری جدی است ......................................................................................................................................... آتش نشانی دیدن آتش نشانی:صاحب رویا به دردسر بزرگی دچار خواهد شد .................................................................................................................................... آخور دیدن آخور:به معنی سود و منفعت است ..................................................................................................................................... آدم ربایی آدم ربایی کردن:به معنی قول ازدواج یا پیمان دوستی است ربودن یک کودک:به معنی خوش شانسی غیرمنتظره می باشد ....................................................................................................................................... آدم کوتوله دیدن آدم کوتوله:خواب بیننده با کسی آشنا خواهد شد که در برابر او احساس حقارت می کند ...................................................................................................................................... آدم لاغر دیدن آدم لاغر:به معنی بدبختیست ..................................................................................................................................... آذرخش،صاعقه دیدن آذرخش:به معنی ضرر مالی،غم م غصه،نزاع در خانواده و دردسر و ناخشنودی در کسب است آذرخش را در بالای سر یا منزل مسکونی دیدن:خبر از ضرر و زیان در مال و زندگی می دهد برخورد کردن آذرخش به انسان بدون آنکه به او صدمه بزند:به معنی خطریست که شخص ازچنگ آن خواهد گریخت توسط آذرخش صدمه دیدن:نشانه ضربه غیرمترقبه سرنوشت یا اخبار نا خوشایند است آذرخش را به عنوان انعکاس نور دیدن:به معنی نعمت و موهبت است رعد و برق دیدن:خبر از دیدار مجدد شادی آور با یک دوست را می دهد اصابت کردن با رعد و برق:نشانه ضرر و زیان مالی است .............................................................................................................................................. آرایش،تزیین آرایش،تزیین:خواب بیننده پیشامدهای بزرگی را تجربه می کند ................................................................................................................................... آسمان دیدن آسمان آبی:خبر از شادی می دهد دیدن آسمان قرمز:به معنی همه گونه ناسازگاریست دیدن آسمان ابری:تعبیر آن،نااستواری در زندگی می باشد آسمان را گرفته دیدن:به معنی کسالت است آسمان را با ستارگان فراوان دیدن:نشانه برآورده شدن یک آرزوست ........................................................................................................................................ آسیاب دیدن آسیاب:قول یک رویداد خوشایند و پرمنفعت را می دهد متوقف دیدن آسیاب:به معنی شانس در دلدادگی و زندگی می باشد سر و صدای آسیاب را شنیدن:نشانه یک کار پر ارزش است ......................................................................................................................................... آشپزخانه دیدن آشپزخانه:یک شی مورد علاقه صاحب رویا توسط شخصی شکسته خواهد شد .................................................................................................................................... آشنایان آشنایان را ملاقات و یا با آنها صحبت کردن:خبری تازه به گوش صاحب رویا خواهد رسید ............................................................................................................................................. آفتابگردان داشتن آفتابگردان:به معنی ضرر و زیان بسیار می باشد ................................................................................................................................... آلت،ابزار ابزار در خواب:نشانگر سعادت خانوادگی می باشد ................................................................................................................................ آلت تناسلی آلت تناسلی:درخواب نشانگر رها شدن فرد از بار و فشار وارده بر اوست،که در نتیجه باعث آرامش روحی او می شود.تعبیر دیگر این سمبل،بروز عقده ها،آرزوهای طرد شده و غیره می باشد .................................................................................................................................... آلو آلو یا خوردن آن:نشانه رضایت از زندگی می باشد .................................................................................................................................. آمیزش آمیزش:در خواب نشانگر غرایز جنسی است.و در سنین بالاتر نشانه نوآوری می باشد آمیزش با همسر:به معنی غم و غصه است ................................................................................................................................... آنتن دیدن آنتن یا مالک آن بودن:خبر از دوستانی می دهد که در دوردست زندگی می کنند آنتن را به رادیو متصل ساختن:به معنی توانگری مالیست آنتن را با زمین ارتباط دادن:خواب بیننده با نیروهایی قوی قادر به انجام کاری بزرگ می شود آنتن را قطعه قطعه کردن:به معنی اخبار بد و ناخوشایند می باشد ...................................................................................................................................... آواز خنده دار آواز خنده دار خواندن:به معنی یک پیشامد فرح بخش می باشد با کس دیگر آواز خواندن:نشانه یک آشنایی مطلوب می باشد .................................................................................................................................... آهک سوزاندن آهک:شخص باید برای یک زندگی بهتر بیشتر تلاش کند کوره آهک:صاحب رویا عمری دراز خواهد داشت ...................................................................................................................................... آهن آهنگری کردن:به معنی دعوا و نزاع می باشد دیدن آهن سرخ:نشانه عشق و محبت فراوان است دیدن آهن قدیمی و زنگ زده:خواب بیننده از دوست خود جدا خواهد شد با یک تکه آهن کتک خوردن:خبر از اندوه و غصه فراوان می دهد ذوب کردن آهن:به معنی دوستی و محبت می باشد ورقه آهن:شخص دارای شخصیتی پایدار است نرده آهنی:به معنی وجود موانع می باشد زنجیر آهنی:نشانه آینده نامعلوم می باشد حلقه آهنی:صاحب رویا در جشنی به مناسبت سالگرد ازدواج کسی شرکت خواهد کرد،یا خود این جشن را می گیرد ................................................................................................................................. آهنربا آهنربا دیدن:خبر از ایجاد یک رابطه یا آشنایی مهم می دهد دیدن اینکه چگونه اشیا توسط آهنربا جذب می شوند:شخص چیزی را که برای او بسیار با ارزش است، از دست می دهد خود توسط آهنربا جذب شدن:خواب بیننده به کسی دل می بندد با آهنربا کار کردن،و افراد دیگر یا اجسام را با آن جذب کردن:نشانه جدایی یا فاصله گیری از یک شخص،یا چیز مورد علاقه می باشد ................................................................................................................................. آیین و مراسم مذهبی دیدن آیین و مراسم مذهبی:نشانه خوش اقبالی،برکت و افتخار می باشد خود در مراسم مذهبی شرکت کردن:به معنی رهایی از نگرانی ها و مشکلات می باشد .............................................................................................................................. آیینه دیدن آیینه:تذکر به خودشناسی می دهد خود را در آیینه دیدن:خواب بیننده به وجود خطایی در خود پی می برد،یا اینکه این خطا به او گوشزد می شود.تعبیر دیگر آن خود را معصوم و مهربان دیدن است آیینه را شکستن یا آن را شکسته دیدن:به صاحب رویا روش بهتر انجام شدن کاری آموخته می شود سفارش ساخت آیینه را دادن:نشانه خیانت است

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٧:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٦