. ابن سیرین از جمله کسانی است که در حدود سالهای 110 هجری قمری به تعبیر خواب می پرداخته و تعبیرات او مورد توجه بوده و ثبت شده اند البته بعضی از علمای شیعه تعبیرات او را بدلیل سنًی بودن او در مورد تایید قرار نداده اند ولی بنده احتمال می دهم وی تقًیه می نموده و از چشمه زلال علم ائمه اطهار (ص) بر خورده است این علمی است بر اساس کنایه ها و نشانه های محیط اطراف در زندگی که بر اساس نقش هر نشانه در محیط و آیات کتب اسمانی ترجمه , تفسیر و تعبیر میشوند و همانند یک زبان خارجی است که در میان تمام اقوام و ملل مشترک بوده و فقط باید ترجمه شود . برای مثال آب تعبیر به زندگی یا علم میشود و دریا یا اقیانوس تعبیر به یک دانشمند یا رئیس جمهور میشود . کاسه گاهی تعبیر به زن می شود و آب در کاسه تعبیر به حیات یا بارداری یک زن می شود . همچنین درخت تعبیر به یک مرد و یا قورباغه تعبیر به مردی عاقل و اگر زرد رنگ باشد تعبیر به پزشکی عاقل یا مردی عاقل و بیمار میگردد. **نکته دوم رویا از دو جهت می تواند ما را راهنمایی نماید , یکی اصل مسئله رویا و صحنه هایی که انسان در خواب می بیند ( خواه وجود خارجی پیدا کند یا نه یعنی خواه تعبیری داشته باشید یا نداشته باشید ) و دیگر کیفیت و چگونگی خوابها و رویاهایی است که انسان می بیند و احیانا پرده از حوادث "" موجود"" و گذشته یا آینده بر می دارد . البته کاری نداریم که این صحنه ها مربوط به گذشته یا آینده است ولی به هر حال این نقشه ذهنی محلی لازم دارد که همانند یک تابلو نقاشی در آن محل پیاده شود, و اینکه آیا می تواند آن محل سلولهای مغزی باشد, بزودی خواهیم فهمید که ""نه "" پس محل دیگری لازم دارد که آن را "" روح" " می نامیم.... حال اگر آن صورتها جزیی باشد به وسیله حافظه با همان صورت خود در نفس باقی می ماند و قوه مخیله در آن دخل و تصرف نکند این چنین خوابی راست است ولی اگر قوه مخیله قالب شود و یا نفس از ادراک آن صورت ضعیف باشد قوه مخیله بر حسب طبع خود آنچه را که نفس دیده است به نماد یا مثالی مناسب تبدیل می کند مانند تبدیل شیر خوراکی به علم یا مال و دشمن پنهان به مار و پادشاه یا عالم به دریا .

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧