اگر جوانی در خواب پشت گوش خود را ببیند تعبیرش این است که کاری مناسب با در آمدی مکفی پیدا می کند .................................................................................................................................................................................. اگر دانشجویی در خواب بیند که پولدار شده است تعبیرش این است که وام دانشجویی به او تعلق خواهد گرفت ................................................................................................................................................................. اگر زنی جوان در خواب خود را در حال کش مکش با غولی ببیند تعبیرش این است که بزودی دعوای سختی با مادر شوهرش در پیش خواهد داشت ..................................................................................................................................................................... اگر شخصی در خواب آبی روان ببیند تعبیرش این است که بهتر است که برخیزد و رختخواب خود را چک نماید ....................................................................................................................................... اگر دانشجویی در خواب خود را به صورت پرنده ای کوچک ببیند که در دست عقابی اسیر شده است تعبیرش این است که به کمیته انظباطی احظار خواهد شد

   + فرزانه (ربابه)دریاباری - ٦:۳۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٢/٢٧